10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 13 Gizem Yayıncılık

10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Gizem Yayıncılık

Bu yazıda “10. sınıf İngilizce ders kitabı cevapları sayfa 13 Gizem Yayıncılık. 10. sınıf İngilizce dersi kitabında yer alan soruların cevaplarını (sayfa 13) yazdık. 10. sınıf İngilizce ders kitabı 1. Ünite 1. Theme School Life cevapları ve sayfa 13‘nın İngilizce Türkçe çevirilerini aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz. Soruların Türkçe çevirileri da yazılıdır.

10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 13 Gizem Yayıncılık

SAYFA 13 CEVAPLAR

10. sınıf İngilizce ders kitabı cevapları sayfa 13 Gizem Yayıncılık

10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 13 Gizem Yayıncılık

İNGİLİZCE DERS KİTABI SAYFA 13 TÜRKÇE ÇEVİRİLERİ

Read the questions in the table below. First, write your own answers as in the example. Then ask the questions to your partner and write his/her answers in the last column.

Aşağıdaki tablodaki soruları okuyun. İlk önce örnekteki gibi kendi cevaplarınızı yazınız. Ardından soruları eşinize sorun ve cevaplarını son sütuna yazın.

1. Do you have a study plan?
2. Do you revise regularly?
3. Do you study for your exams at the last minute?
4. Do you feel too stressed before your exams?

1. Bir çalışma planınız var mı?
2. Düzenli olarak revize ediyor musunuz?
3. Sınavlarınız için son dakikada okuyor musunuz?
4. Sınavlarınızdan önce kendinizi çok stresli hissediyor musunuz?

What do you think David and Mrs. Williams are talking about?

Sence David ve Bayan Williams neden bahsediyor?

10. sınıf İngilizce ders kitabı cevapları Gizem Yayıncılık

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.