10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 14 Gizem Yayıncılık

10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Gizem Yayıncılık

Bu yazıda “10. sınıf İngilizce ders kitabı cevapları sayfa 14 Gizem Yayıncılık. 10. sınıf İngilizce dersi kitabında yer alan soruların cevaplarını (sayfa 14) yazdık. 10. sınıf İngilizce ders kitabı 1. Ünite 1. Theme School Life cevapları ve sayfa 14‘nın İngilizce Türkçe çevirilerini aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz. Soruların Türkçe çevirileri da yazılıdır.

10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 14 Gizem Yayıncılık

SAYFA 14 CEVAPLAR

10. sınıf İngilizce ders kitabı cevapları sayfa 14 Gizem Yayıncılık

10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 14 Gizem Yayıncılık
10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 14 Gizem Yayıncılık

İNGİLİZCE DERS KİTABI SAYFA 14 TÜRKÇE ÇEVİRİLERİ

Mrs. Williams thinks David has a problem because he looks (1) unhappy . He has four exams next week so he feels too (2) stressed . David doesn’t have a (3)study plan. Mrs. Williams tells him to start his revision early so he can complete all his studies in time. She says he shouldn’t study for his exams at the (4) last minute. David’s slassmate, Lisa always learns well because she (5) revises regularly so she isn’t feeling stressed this week. David wants to be (6) succesful like Lisa. Mrs. Williams thinks he should also sleep well and eat (7) healthy food before his exams. David is planning to study very hard this week.

ÇEVİRİSİ:

Bayan Williams, David’in bir sorunu olduğunu düşünüyor çünkü mutsuz görünüyor (1). Önümüzdeki hafta dört sınavı olduğu için kendisinin de (2) stresli olduğunu hissediyor. David’in (3) bir çalışma planı yok. Bayan Williams, revizyona erken başlamasını ve böylece tüm çalışmalarını zamanında tamamlayabilmesini söyler. Sınavları için son dakikada (4) ders çalışmaması gerektiğini söyledi. David’in sınıf arkadaşı Lisa her zaman iyi öğrenir; çünkü (5) düzenli olarak gözden geçirir, bu yüzden stresli hissetmez. David (6) Lisa gibi başarılı olmak istiyor. Bayan Williams sınavlardan önce iyi uyuması ve (7) sağlıklı yemek yemesi gerektiğini düşünüyor. David bu hafta çok çalışmayı planlıyor.

1. Are your study habits similar to David’s or Lisa’s? What are the similarities?
2. What advice can you give to a student when he/she wants to be successful? Start as follows.

ÇEVİRİSİ:

1. Çalışma alışkanlıklarınız David veya Lisa’ya benziyor mu? Benzerlikler nelerdir?
2. Başarılı olmak istediğinde öğrenciye ne tavsiye edersiniz? Aşağıdaki gibi başlayın.

1. Lisa’s such an eager beaver.
a. Lisa works hard and she wants to be very successful.
b. Lisa works hard, but she isn’t ambitious.

a. Lisa çok çalışıyor ve çok başarılı olmak istiyor.
b. Lisa çok çalışıyor, ama hırslı değil.

2. She always passes her exams with flying colors.
a. She always passes her exams with high scores.
b. She always gets low scores and fails her exams.

a. Sınavlarını daima yüksek puanlarla geçer.
b. Her zaman düşük puan alır ve sınavlarında başarısız olur.

3. You should hit the books as soon as possible.

a. You should begin to read books as soon as possible.
b. You should begin to study hard as soon as possible.

a. Bir an önce kitap okumaya başlamalısın.
b. En kısa zamanda sıkı çalışmaya başlamalısınız.

10. sınıf İngilizce ders kitabı cevapları Gizem Yayıncılık

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.