10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 16 Gizem Yayıncılık

10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Gizem Yayıncılık

Bu yazıda “10. sınıf İngilizce ders kitabı cevapları sayfa 16 Gizem Yayıncılık. 10. sınıf İngilizce dersi kitabında yer alan soruların cevaplarını (sayfa 16) yazdık. 10. sınıf İngilizce ders kitabı 1. Ünite 1. Theme School Life cevapları ve sayfa 16‘nın İngilizce Türkçe çevirilerini aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz. Soruların Türkçe çevirileri da yazılıdır.

10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 16 Gizem Yayıncılık

SAYFA 16 CEVAPLAR

10. sınıf İngilizce ders kitabı cevapları sayfa 16 Gizem Yayıncılık

10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 16 Gizem Yayıncılık
10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 16 Gizem Yayıncılık

İNGİLİZCE DERS KİTABI SAYFA 16 TÜRKÇE ÇEVİRİLERİ

When English pupils are in Grade 10, they have to take some school subjects. They are the compulsory subjects. They cover essential knowledge and skills so all the pupils need them for the future. For example, pupils have to study maths, English, science, careers education, citizenship, ICT (information and communication technology) and PE (physical education). There are also optional school subjects. They are art, music, drama, design and technology, history, geography, modern foreign languages and so on. High schools may offer different optional subjects. Pupils choose them according to their interests.

ÇEVİRİSİ:

İngilizce öğrencileri 10. sınıftayken bazı dersleri almak zorundalar. Onlar zorunlu derslerdir. Temel bilgi ve becerileri kapsarlar, böylece tüm öğrenciler gelecek için onlara ihtiyaç duyarlar. Örneğin, öğrencilerin matematik, İngilizce, fen bilimleri, kariyer eğitimi, vatandaşlık, BIT (bilgi ve iletişim teknolojisi) ve PE (beden eğitimi) çalışmaları gerekir. İsteğe bağlı okul dersleri de var. Sanat, müzik, drama, tasarım ve teknoloji, tarih, coğrafya, modern yabancı diller vb. Liseler farklı seçmeli dersler sunabilir. Öğrenciler onları ilgi alanlarına göre seçerler.

10. sınıf İngilizce ders kitabı cevapları Gizem Yayıncılık

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.