10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 83 Gizem Yayıncılık

10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 83 Gizem Yayıncılık konusunu kısaca yazdık. 10. sınıf İngilizce ders kitabı Gizem Yayıcılık kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini sayfa sayfa aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz.

10. Sınıf İngilizce Kitabı Sayfa 83 Türkçe Çevirisi Gizem Yayıncılık

SAYFA 83 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

B. Work in groups of 5. Do the jigsaw activity.

Each student in a group has a role: Student 1, Student 2, Student 3, Student 4 and Student 5.
Look at the table below. Each student is responsible for his/her letter. (e.g. Student 1 is responsible for Letter 1, Student 2 is responsible for Letter 2, and so on.)
Regroup: All Students 1 join in the first group, all Students 2 join in the second group, and so on.
In these “expert” groups, read your letter together and complete your column in the table. Use a few sentences to summarize the problem.
When you finish, join your first group again. Now each member knows about a different letter.
Ask the members of your group, “What’s the problem in your letter?”
Share the information and complete all the columns in the table together.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

B. 5 kişilik gruplar halinde çalışın.

 Bir gruptaki her öğrencinin bir rolü vardır: Öğrenci 1, Öğrenci 2, Öğrenci 3, Öğrenci 4 ve Öğrenci 5.
Aşağıdaki tabloya bakın. Her öğrenci mektubundan sorumludur. (ör. Öğrenci 1 Mektup 1’den, Öğrenci 2 Mektup 2’den vb. sorumludur.)
Yeniden Gruplandır: Tüm Öğrenciler 1 birinci gruba katılır, tüm Öğrenciler 2 ikinci gruba katılır, vb.
Bu “uzman” gruplarda mektubunuzu birlikte okuyun ve tablodaki sütununuzu doldurun. Sorunu özetlemek için birkaç cümle kullanın.
İşiniz bittiğinde ilk grubunuza tekrar katılın. Artık her üye farklı bir mektup biliyor.
Grubunuzun üyelerine, “Mektubunuzdaki sorun nedir?”
Bilgileri paylaşın ve tablodaki tüm sütunları birlikte doldurun.


B. Work in groups of 5. Do the jigsaw activity.

Each student in a group has a role: Student 1, Student 2, Student 3, Student 4 and Student 5.
Look at the table below. Each student is responsible for his/her letter. (e.g. Student 1 is responsible for Letter 1, Student 2 is responsible for Letter 2, and so on.)
Regroup: All Students 1 join in the first group, all Students 2 join in the second group, and so on.
In these “expert” groups, read your letter together and complete your column in the table. Use a few sentences to summarize the problem.
When you finish, join your first group again. Now each member knows about a different letter.
Ask the members of your group, “What’s the problem in your letter?”
Share the information and complete all the columns in the table together.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

B. 5 kişilik gruplar halinde çalışın.

 Bir gruptaki her öğrencinin bir rolü vardır: Öğrenci 1, Öğrenci 2, Öğrenci 3, Öğrenci 4 ve Öğrenci 5.
Aşağıdaki tabloya bakın. Her öğrenci mektubundan sorumludur. (ör. Öğrenci 1 Mektup 1’den, Öğrenci 2 Mektup 2’den vb. sorumludur.)
Yeniden Gruplandır: Tüm Öğrenciler 1 birinci gruba katılır, tüm Öğrenciler 2 ikinci gruba katılır, vb.
Bu “uzman” gruplarda mektubunuzu birlikte okuyun ve tablodaki sütununuzu doldurun. Sorunu özetlemek için birkaç cümle kullanın.
İşiniz bittiğinde ilk grubunuza tekrar katılın. Artık her üye farklı bir mektup biliyor.
Grubunuzun üyelerine, “Mektubunuzdaki sorun nedir?”
Bilgileri paylaşın ve tablodaki tüm sütunları birlikte doldurun.


C. Work in pairs and read Debbie’s replies. Match them with the letters (1-5).

(A) I think you should talk this problem over with your mother. I’m sure she loves you. You must know that she wants to protect you. You’re right. She shouldn’t listen to your phone calls. It’s a good idea to say you feel annoyed. You’d better ask her to trust you. You can also tell her where you’re going. That’s not too bad.

(B) In my opinion, you should talk to your boss about this situation. I understand how you feel. You don’t want the boy to lose his job. But that’s his fault, not yours. It’s also a serious crime. He must learn his lesson. You’d better tell the truth immediately.

(C) In my opinion, you should go on a diet, but not a strict one. You shouldn’t stop eating fruit because you need lots of vitamins and minerals while you’re studying so hard. It’s a good idea to cut down on sugar. And you should avoid eating fast food. You’d better drink at least two liters of water every day. I also advise you to walk for half an hour every evening.

(D) I think you should talk this problem over with your sister. But you should speak calmly and politely. You can say she’s important to you and you miss her a lot. I believe she’ll understand your feelings. It’s a good idea to suggest doing something fun together.

(E) In my opinion, you should talk this problem over with your son. But you must understand him. He’s going through a difficult period. You should explain how hard it is for you to do everything alone. It’s a good idea to make a to-do list together and share the responsibilities of the dog.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

C. Çiftler halinde çalışın ve Debbie’nin yanıtlarını okuyun. Bunları harflerle eşleştirin (1-5).

(A) Sanırım bu sorunu annenle konuşmalısın. Eminim seni seviyor. Seni korumak istediğini bilmelisin. Haklısın. Telefon konuşmalarınızı dinlememelidir. Rahatsız olduğunuzu söylemek iyi bir fikirdir. Sana güvenmesini rica etsen iyi olur. Ona nereye gittiğini de söyleyebilirsin. Bu çok kötü değil.

(B) Bana göre, bu durum hakkında patronunuzla konuşmalısınız. Nasıl hissettiğini anlıyorum. Çocuğun işini kaybetmesini istemiyorsun. Ama bu onun hatası, senin değil. Aynı zamanda ciddi bir suçtur. Dersini öğrenmeli. Hemen doğruyu söylesen iyi olur.

(C) Bana göre, diyet yapmalısın, ama katı bir diyet yapmamalısın. Meyve yemeyi bırakmamalısınız çünkü çok çalışırken çok fazla vitamin ve mineral almanız gerekir. Şekeri azaltmak iyi bir fikirdir. Ve fast food yemekten kaçınmalısınız. Her gün en az iki litre su içsen iyi olur. Ayrıca her akşam yarım saat yürümenizi tavsiye ederim.

(D) Bence bu sorunu kız kardeşinle konuşmalısın. Ama sakince ve kibarca konuşmalısın. Onun için önemli olduğunu söyleyebilirsin ve onu çok özlüyorsun. Onun hislerini anlayacağına inanıyorum. Birlikte eğlenceli bir şeyler yapmayı önermek iyi bir fikirdir.

(E) Bence bu sorunu oğlunuzla konuşmalısınız. Ama onu anlamalısın. Zor bir dönemden geçiyor. Her şeyi tek başına yapmanın ne kadar zor olduğunu açıklamalısın. Yapılacaklar listesini birlikte yapmak ve köpeğin sorumluluklarını paylaşmak iyi bir fikirdir. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir