10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi ve Cevaplar Sayfa 101 Count Me In MEB

10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 101 MEB Count Me In konusunu kısaca yazdık. 10. sınıf İngilizce ders kitabı MEB Count Me In kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini sayfa sayfa aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz. Ünite 9

10. Sınıf İngilizce Kitabı Sayfa 101 Türkçe Çevirisi MEB Count Me In

SAYFA 101 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

3B. Circle the better choice expressing your evaluation related to the effects of social media given in the text.

The effects of social media given in the text are ………. to draw conclusion.
a. not clear enough
b. clear enough

3C. Study the colors in the text in Part 3 A and match them to their functions to explore the structure of a ‘cause and effect paragraph’.

a Causes
b Statement of the topic
c Conclusion
d Effects

ANSWER
Pink : b
Blue : a
Orange: d
Green : c

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

3B. Metinde verilen sosyal medyanın etkilerine ilişkin değerlendirmenizi ifade eden en iyi seçeneği daire içine alınız.

Metinde verilen sosyal medyanın etkileri ……….sonuç çıkarmak içindir.
a. yeterince net değil
b. yeterince açık

3C. Bölüm 3 A’daki metindeki renkleri inceleyin ve bir “neden-sonuç paragrafının” yapısını keşfetmek için bunları işlevleriyle eşleştirin.

a Nedenleri
b Konunun açıklaması
c Sonuç
d Efektler

CEVAP
pembe : b
mavi : bir
turuncu
yeşil : c


3D. Work in pairs. Read the statements below and decide on their functions in a ‘cause and effect paragraph’. Put the sentences into the correct order. Then, write the numbers into the correct category

1. This prevents them from doing small things which require some physical actions.
2. In conclusion, some everyday habits help to put on weight and people should try to get rid of them.
3. Secondly, a lot of people depend on smart technologies.
4. Firstly, most people drive or use public transportation to get to work or home.
5. Several everyday habits cause people to put on weight faster.
6. Another factor is unhealthy eating habits such as eating in the office or ordering fast food.
7. For example, they do not have to walk to the bank and wait in the line or walk from store to store for shopping.
8. Since these kinds of foods are fat and addictive, people who eat them can’t help putting on weight.
9. Therefore, they miss the opportunity to have working muscles and to burn up calories.

ANSWER
5, 4, 9, 3, 1, 7, 6, 8, 2
Statement of the topic 5
Causes 3, 4, 6, 7
Effects 1, 8, 9

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

3 D. Çiftler halinde çalışın. Aşağıdaki ifadeleri okuyun ve bir ‘sebep-sonuç paragrafında’ işlevlerine karar verin. Cümleleri doğru sıraya koyun. Ardından sayıları doğru kategoriye yazın

1. Bu, bazı fiziksel eylemler gerektiren küçük şeyler yapmalarını engeller.
2. Sonuç olarak, bazı günlük alışkanlıklar kilo almaya yardımcı olur ve insanlar onlardan kurtulmaya çalışmalıdır.
3. İkinci olarak, birçok insan akıllı teknolojilere bağımlıdır.
4. İlk olarak, çoğu insan işe veya eve gitmek için araba kullanır veya toplu taşıma kullanır.
5. Birkaç günlük alışkanlık, insanların daha hızlı kilo almasına neden olur.
6. Diğer bir etken ise ofiste yemek yemek veya fast food siparişi vermek gibi sağlıksız beslenme alışkanlıklarıdır.
7. Örneğin, alışveriş için bankaya yürüyerek kuyrukta beklemek ya da mağaza mağaza dolaşmak zorunda değiller.
8. Bu tür yiyecekler yağlı ve bağımlılık yaptığı için onları yiyenler kilo almaktan kendilerini alamazlar.
9. Bu nedenle çalışan kaslara sahip olma ve kalori yakma fırsatını kaçırırlar.

CEVAP
5, 4, 9, 3, 1, 7, 6, 8, 2
Konunun Açıklaması 5
3, 4, 6, 7 nedenleri
Efektler 1, 8, 9

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.