10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi ve Cevaplar Sayfa 100 Count Me In MEB

10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 100 MEB Count Me In konusunu kısaca yazdık. 10. sınıf İngilizce ders kitabı MEB Count Me In kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini sayfa sayfa aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz. Ünite 9

10. Sınıf İngilizce Kitabı Sayfa 100 Türkçe Çevirisi MEB Count Me In

SAYFA 100 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

3A. Read the text about the effects of social media and decide whether the following conclusions are true or false.

There are various reasons why social media affect life so much. First of all, smart devices make Internet access possible anywhere at any time. We can see a lot of people with their eyes on their smart mobile devices on the street, on public transportation, even in the living room of a house. People seem to have less face to face communication with each other, but they may be in contact with many other people on a social media platform or with a teacher or the boss.

Secondly, the number of social media users is increasing rapidly day by day, and it gives individuals the advantage of faster, economical and easier communication with more people. More people can interact with each other, build images and show who they are, and participate and feel involved in things in the world. Every person with marginal views can find more support and feel that they are not lonely.

Another reality is that organizations, institutions, commercial companies, etc. find their target audiences on social media platforms. This is a great opportunity for them as they can share their activities, promotional videos, podcasts, profiles, etc. in a faster and cheaper way, and they can connect with customers and prospects for more income. Similarly, customers may demand for newer and better services.

In conclusion, using social media is a new way of communication and interaction for people and institutions and
it is becoming more common day by day.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

3 A. Sosyal medyanın etkileri hakkındaki metni okuyun ve aşağıdaki sonuçların doğru mu yanlış mı olduğuna karar verin.

Sosyal medyanın hayatı bu kadar çok etkilemesinin çeşitli nedenleri var. Her şeyden önce, akıllı cihazlar her an her yerde internet erişimini mümkün kılıyor. Sokakta, toplu taşıma araçlarında, hatta bir evin oturma odasında bile akıllı mobil cihazlarında gözü olan pek çok insanı görebiliyoruz. İnsanlar birbirleriyle daha az yüz yüze iletişim kuruyor gibi görünüyor, ancak bir sosyal medya platformunda veya bir öğretmen veya patronla diğer birçok kişiyle iletişim halinde olabilirler.

İkincisi, sosyal medya kullanıcı sayısı her geçen gün hızla artmakta ve bireylere daha fazla kişiyle daha hızlı, ekonomik ve daha kolay iletişim avantajı sağlamaktadır. Daha fazla insan birbirleriyle etkileşime girebilir, imajlar oluşturabilir ve kim olduklarını gösterebilir ve dünyadaki şeylere katılabilir ve kendilerini dahil hissedebilir. Marjinal görüşlere sahip herkes daha fazla destek bulabilir ve yalnız olmadıklarını hissedebilir.

Bir diğer gerçek ise kurum, kuruluş, ticari şirket vb. sosyal medya platformlarında hedef kitlelerini bulmalarıdır. Faaliyetlerini, tanıtım videolarını, podcast’lerini, profillerini vb. daha hızlı ve daha ucuz bir şekilde paylaşabildikleri ve daha fazla gelir elde etmek için müşterilerle ve potansiyel müşterilerle bağlantı kurabildikleri için bu onlar için harika bir fırsat. Benzer şekilde, müşteriler daha yeni ve daha iyi hizmetler talep edebilir.

Sonuç olarak sosyal medya kullanımı kişi ve kurumlar için yeni bir iletişim ve etkileşim biçimidir ve gün geçtikçe yaygınlaşmaktadır.


1. People care less about others because of excessive Internet usage.
2. Use of social media makes people’s lives easier.
3. People generally prefer communicating via Internet these days.
4. People feel lonely as many people prefer social media interaction.

ANSWER
1. F
2. T
3. T
4. F

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. İnsanlar aşırı internet kullanımı nedeniyle başkalarını daha az önemser.
2. Sosyal medya kullanımı insanların hayatını kolaylaştırır.
3. İnsanlar günümüzde genellikle internet üzerinden iletişim kurmayı tercih ediyor.
4. Birçok insan sosyal medya etkileşimini tercih ettiği için insanlar kendilerini yalnız hissediyorlar.

CEVAP
1. F
2. T
3. T
4. F

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir