10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi ve Cevaplar Sayfa 99 Count Me In MEB

10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 99 MEB Count Me In konusunu kısaca yazdık. 10. sınıf İngilizce ders kitabı MEB Count Me In kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini sayfa sayfa aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz. Ünite 9

10. Sınıf İngilizce Kitabı Sayfa 99 Türkçe Çevirisi MEB Count Me In

SAYFA 99 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

2B. Share your comments on innovations given below, by stating causes or effects orally with your friends. Make sentences as in the examples.

E.g. – Online courses are great because you can save time and you don’t have to go to a course center.
– You can save time and you don’t have to go to a course center, so online courses are great.

ANSWER
Flying cars are a great invention because there will be no driveways, no traffic jams.
Artificial intelligence is a huge breakthrough because devices will learn a job themselves.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

2B. Aşağıda yer alan yeniliklerle ilgili yorumlarınızı, nedenlerini veya sonuçlarını belirterek arkadaşlarınızla sözlü olarak paylaşın. Örneklerdeki gibi cümleler kurunuz.

Örneğin. – Çevrimiçi kurslar harikadır çünkü zamandan tasarruf edebilirsiniz ve bir kurs merkezine gitmeniz gerekmez.
– Zamandan tasarruf edebilirsiniz ve bir kurs merkezine gitmek zorunda kalmazsınız, bu nedenle çevrimiçi kurslar harikadır.

CEVAP
Uçan arabalar harika bir icat çünkü araba yolları olmayacak, trafik sıkışıklığı olmayacak.
Yapay zeka büyük bir atılım çünkü cihazlar bir işi kendileri öğrenecek.


1. Study the sentences from the text below. Circle the best choice to complete the sentences about the rule for relative (adjective) clauses.

● Medical technology is a field which helps humans most.
● In 1886, the year when Carl Benz made his first car, a gasoline engine which had one-cylinder was enough to make it the best innovation of all times.

1. The clauses in bold…
a. describe or modify the nouns in italics. (DOĞRU CEVAP)
b. do not describe the nouns in italics.

2. The clauses in bold begin with…
a. the same words.
b. different words.(DOĞRU CEVAP)

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. Aşağıdaki metinden cümleleri inceleyin. Göreceli (sıfat) tümceler kuralıyla ilgili cümleleri tamamlamak için en iyi seçeneği daire içine alın.

● Tıp teknolojisi insanlara en çok yardımcı olan bir alandır.
● Carl Benz’in ilk arabasını yaptığı 1886 yılında, tek silindirli benzinli motoru, onu tüm zamanların en iyi yeniliği yapmaya yetti.

1. Kalın yazılan cümleler…
a. isimleri italik olarak tanımlayın veya değiştirin. (DOĞRU CEVAP)
b. isimleri italik olarak tarif etmeyin.

2. Kalın yazılan tümceler… ile başlamaktadır.
a. aynı sözler.
b. farklı kelimeler.(DOĞRU CEVAP)


2. Read the following statements and put a tick in the circle which is true for you.

1. The best season of the year is summer when there is no school.
2. A good friend is someone who can criticize you if you do something wrong.
3. İstanbul is a city where life is easy and enjoyable.
4. Mobile phones which dominate the market are very expensive.
5. Barcelona is a soccer team which is regarded as the greatest in the world.

3. Fill in the blanks with your own words. Make true sentences.
1. Football is a team sport which people like very much.
2. Ali is one of my friends who can speak English fluently.
3. My room is a place where I feel good.
4. The school subject which I like best is the physical education lesson
5. The best time of my day is at night when I feel relaxed.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

2. Aşağıdaki ifadeleri okuyunuz ve sizin için doğru olan daireyi işaretleyiniz.

1. Yılın en iyi mevsimi, okulun olmadığı yaz mevsimidir.
2. İyi bir arkadaş, yanlış bir şey yaptığınızda sizi eleştirebilecek kişidir.
3. İstanbul hayatın kolay ve keyifli olduğu bir şehirdir.
4. Piyasaya hakim olan cep telefonları çok pahalıdır.
5. Barselona, ​​​​dünyanın en büyüğü olarak kabul edilen bir futbol takımıdır.

3. Boşlukları kendi kelimelerinizle doldurun. Doğru cümleler kur.
1. Futbol, ​​insanların çok sevdiği bir takım sporudur.
2. Ali iyi derecede İngilizce bilen arkadaşlarımdan biridir.
3. Odam kendimi iyi hissettiğim yerdir.
4. Okulda en sevdiğim ders beden eğitimi dersi
5. Günümün en iyi zamanı, kendimi rahatlamış hissettiğim gecedir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir