10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi ve Cevaplar Sayfa 98 Count Me In MEB

10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 98 MEB Count Me In konusunu kısaca yazdık. 10. sınıf İngilizce ders kitabı MEB Count Me In kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini sayfa sayfa aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz. Ünite 9

10. Sınıf İngilizce Kitabı Sayfa 98 Türkçe Çevirisi MEB Count Me In

SAYFA 98 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1E. Read the text and fill in the chart below. First one has been done for you.

1. Humanity has witnessed and is witnessing the incredible evolution of technology.
People are curious about what it will be like.
2. Information technologies in medicine have developed.
A patient can connect to and consult a doctor in another country.
3. Medical technology has grown and improved.
People don’t need to stay in a hospital afterwards.
4. Organ replacement will be possible with artificial organs.
It saves people’s lives without any cuts in their chests.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1E. Metni okuyun ve aşağıdaki tabloyu doldurun. İlki sizin için yapıldı.

1. İnsanlık teknolojinin inanılmaz evrimine tanık oldu ve tanık oluyor.
İnsanlar nasıl olacağını merak ediyor.
2. Tıpta bilgi teknolojileri gelişmiştir.
Bir hasta başka bir ülkedeki bir doktora bağlanabilir ve danışabilir.
3. Tıp teknolojisi büyüdü ve gelişti.
İnsanların daha sonra hastanede kalmasına gerek yok.
4. Yapay organlarla organ değişimi mümkün olacaktır.
Göğüslerinde herhangi bir kesik olmadan insanların hayatlarını kurtarır.


2A. Study the definition. In some parts of the text, there are comments on innovations by stating causes and effects. Work in pairs and write the comments from the text as in the example.

innovation noun in·no·va·tion \ ˌɪnəˈveɪʃ(ə)n\
1. the introduction of something new
2. a new idea, method, or device

1. The modern PC can store, save, process and share data as well as connect to other devices, so it is one of the most important factors of everyday life.

2. The technique that his doctors used is called TAVI and it is one of the greatest innovations in medicine because it saves people’s lives without any cuts in their chests in a very short time.

3. Self- drive cars, self-parking cars, sound activated dashboards which can connect you to the Net, navigation systems and some other applications have been produced, today. But some people believe this much technology may be dangerous and they think the driver should have the control over the vehicle and traffic around.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

2A. Tanımı inceleyin. Metnin bazı yerlerinde neden ve sonuçlar belirtilerek yeniliklere ilişkin yorumlar yer almaktadır. Çiftler halinde çalışın ve metindeki yorumları örnekteki gibi yazın.

yenilik noun in·no·v·tion \ ˌɪnəˈveɪʃ(ə)n\
1. yeni bir şeyin tanıtımı
2. yeni bir fikir, yöntem veya cihaz

1. Modern PC, verileri saklayabilir, kaydedebilir, işleyebilir ve paylaşabilir ve diğer cihazlara bağlanabilir, bu nedenle günlük yaşamın en önemli faktörlerinden biridir.

2. Doktorlarının kullandığı tekniğe TAVI denir ve tıptaki en büyük yeniliklerden biridir çünkü çok kısa sürede göğüslerinde herhangi bir kesik olmadan insanların hayatlarını kurtarır.

3. Kendi kendine giden arabalar, kendi kendine park eden arabalar, sizi internete bağlayabilen sesle çalışan gösterge panelleri, navigasyon sistemleri ve diğer bazı uygulamalar günümüzde üretilmiştir. Ancak bazı insanlar bu kadar teknolojinin tehlikeli olabileceğine inanıyor ve sürücünün araç ve etrafındaki trafik üzerinde kontrol sahibi olması gerektiğini düşünüyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir