10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi ve Cevaplar Sayfa 97 Count Me In MEB

10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 97 MEB Count Me In konusunu kısaca yazdık. 10. sınıf İngilizce ders kitabı MEB Count Me In kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini sayfa sayfa aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz. Ünite 9

10. Sınıf İngilizce Kitabı Sayfa 97 Türkçe Çevirisi MEB Count Me In

SAYFA 97 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Computing
When the first computer, which was the size of a room was invented, perhaps, a desktop computer was not even part of people’s imaginations. More than that has happened. Today, millions of people are holding their pocket-size computers in their hands with tens of more functions. The first computer could only store data and perform basic arithmetic while today, the modern PC can store, save, process and share data as well as communicate with other PCs and people. I believe, these are the most important factors of everyday life. This is not the ultimate level of the modern PC. The next step is artificial intelligence.

Medicine
Medical technology is a field which helps humans most. Fortunately, experts are doing great jobs, here. In 1986, my father had to stay in hospital for an entire week after a pterygium operation. Today, it is an operation which takes only 20 minutes, and you don’t need to stay in hospital afterwards. In 2013, he left the hospital where he had an aortic valve replacement surgery just one day after the operation.
The technique that his doctors used is called TAVI. To me, it is one of
the greatest innovations in medicine because it saves people’s lives
without any cuts in their chests in a very short time. It’s incredible. This example alone shows us how much medical technology has grown and improved. The advances introduced us to small innovations like adhesive bandages and wrist braces as well as more complicated technologies like MRI machines, robotic prosthetic limbs and artificial organs. And thanks to information technologies in medicine, a patient in Iran can connect to and consult a doctor in Canada, today.

Automotive
In 1886, the year when Carl Benz made his first car, a gasoline engine
which had one-cylinder was enough to make it the best innovation of all times. Today, people’s car choices depend on many more factors.
They want to get a car which is economical, fast, comfortable, safe, silent and one which has advanced technology. Self-drive cars, selfparking cars, sound activated dashboards which can connect you to the Net, navigation systems and some other applications have been produced today. However, some people believe this much technology may be dangerous and they think the driver should have the control over the vehicle and traffic around. In my opinion, people should be aware of their capabilities in using technology before getting a car.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Bilgi işlem
Bir oda büyüklüğündeki ilk bilgisayar icat edildiğinde, belki de bir masaüstü bilgisayar insanların hayal gücünün bir parçası bile değildi. Bundan daha fazlası oldu. Bugün milyonlarca insan, onlarca daha fazla işlevle cep boyutundaki bilgisayarlarını ellerinde tutuyor. İlk bilgisayar yalnızca veri depolayabilir ve temel aritmetik işlemlerini gerçekleştirebilirken, günümüzde modern bilgisayar verileri depolayabilir, kaydedebilir, işleyebilir ve paylaşabilir ve diğer bilgisayarlar ve insanlarla iletişim kurabilir. Bunların günlük hayatın en önemli faktörleri olduğuna inanıyorum. Bu, modern PC’nin nihai seviyesi değildir. Bir sonraki adım yapay zekadır.

İlaç
Tıp teknolojisi insanlara en çok yardımcı olan bir alandır. Neyse ki, uzmanlar burada harika işler çıkarıyor. 1986’da babam pterjium ameliyatından sonra tam bir hafta hastanede kalmak zorunda kaldı. Bugün sadece 20 dakika süren ve sonrasında hastanede kalmanıza gerek olmayan bir operasyondur. 2013 yılında ameliyattan sadece bir gün sonra aort kapak replasmanı ameliyatı olduğu hastaneden ayrıldı.
Doktorlarının kullandığı tekniğe TAVI denir. Bana göre bunlardan biridir
tıptaki en büyük yenilikler çünkü insanların hayatlarını kurtarıyor
çok kısa bir süre içinde göğüslerinde herhangi bir kesik olmadan. İnanılmaz. Bu örnek bile bize tıbbi teknolojinin ne kadar büyüdüğünü ve geliştiğini gösteriyor. Gelişmeler bizi yapışkanlı bandajlar ve bileklikler gibi küçük yeniliklerle ve MRI makineleri, robotik protez uzuvlar ve yapay organlar gibi daha karmaşık teknolojilerle tanıştırdı. Ve tıptaki bilgi teknolojileri sayesinde bugün İran’daki bir hasta Kanada’daki bir doktora bağlanıp danışabiliyor.

Otomotiv
1886’da, Carl Benz’in benzinli bir motor olan ilk arabasını yaptığı yıl.
tek silindirli olması onu tüm zamanların en iyi yeniliği yapmaya yetti. Günümüzde insanların araba tercihleri ​​daha birçok faktöre bağlı.
Ekonomik, hızlı, konforlu, güvenli, sessiz ve ileri teknolojiye sahip bir araç almak istiyorlar. Kendi kendine giden arabalar, kendi kendine park eden arabalar, sizi nete bağlayabilen sesle çalışan gösterge panelleri, navigasyon sistemleri ve diğer bazı uygulamalar günümüzde üretilmiştir. Ancak, bazı insanlar bu kadar teknolojinin tehlikeli olabileceğine inanıyor ve sürücünün araç ve etrafındaki trafiği kontrol etmesi gerektiğini düşünüyor. Bence insanlar araba almadan önce teknolojiyi kullanma yeteneklerinin farkında olmalılar.


1D. Take a quick look at the text and find the following in it.

1. The name of a futurist: …………………………………………….
2. Functions of the first computer: …………………………………………….
3. Year of the writer’s father’s aortic valve surgery: …………………….
4. An innovation in aortic valve replacement surgery: ………………….
5. The name of a car maker: ………

ANSWER
1. Thomas Frey
2. storing data and performing basic arithmetic
3. 2013
4. TAVI
5. Carl Benz

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1D. Metne hızlıca bir göz atın ve içinde aşağıdakileri bulun.

1. Bir fütüristin adı: …………………………………………….
2. İlk bilgisayarın işlevleri: …………………………………………….
3. Yazarın babasının aort kapak ameliyatı geçirdiği yıl: …………………….
4. Aort kapak replasman cerrahisinde bir yenilik: ………………….
5. Bir araba üreticisinin adı: ………

CEVAP
1 B 1. Thomas Frey
2. veri depolama ve temel aritmetik gerçekleştirme
3. 2013
4. TAVİ
5. Carl Benz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir