10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi ve Cevaplar Sayfa 115 Count Me In MEB

10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 115 MEB Count Me In konusunu kısaca yazdık. 10. sınıf İngilizce ders kitabı MEB Count Me In kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini sayfa sayfa aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz.

10. Sınıf İngilizce Kitabı Sayfa 115 Türkçe Çevirisi MEB Count Me In

SAYFA 115 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

5A. Look at the image on the right and answer the following questions. Then, share your answers with your friends.

1. What are the differences between the man and his shadow?
2. What does the cup in the image symbolize?
3. What is the message given with the image?
4. How can you relate the image to the word “imagination”?

ANSWER
1. The man is standing, his arms tied on his chest. His shadow is also standing but it is holding a cup in his
hands, over his head.
2. The cup in the image symbolizes your dreams’ coming true.
3. If you imagine, you will win.
4. In the picture the man imagines himself as a winner and this is the illustration of his imagination.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

5A. Sağdaki resme bakın ve aşağıdaki soruları cevaplayın. Ardından, cevaplarınızı arkadaşlarınızla paylaşın.

1. Adam ve gölgesi arasındaki farklar nelerdir?
2. Resimdeki bardak neyi simgeliyor?
3. Görselle verilen mesaj nedir?
4. İmgeyi “hayal gücü” kelimesiyle nasıl ilişkilendirebilirsiniz?

CEVAP
1. Adam ayakta, kolları göğsünde bağlı. Gölgesi de ayakta ama elinde bir bardak tutuyor.
eller, başının üstünde.
2. Görseldeki fincan, hayallerinizin gerçekleşmesini simgeliyor.
3. Hayal ederseniz kazanırsınız.
4. Resimde adam kendini kazanan olarak hayal ediyor ve bu onun hayal gücünün bir örneği.


5B. Below are some phrases related to imaginary situations. Listen to the dialogue and tick the ones you hear. Tapescript 9.1

I wish
I suppose
As if
If only
If I were you
I would

ANSWER
I wish
If only
If I were you
I would

5C. Listen to the dialogue again and find out what Mary’s problem is. Share with your friends. Tapescript 9.2
ANSWER
She can’t get used to being apart from Linda.

5D. Write some of your wishes about the following points in the box, on the wish tree and share them.

humans
school performance
technology
abilities/talents
the Earth

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

5B. Aşağıda hayali durumlarla ilgili bazı ifadeler bulunmaktadır. Diyaloğu dinleyin ve duyduklarınızı işaretleyin. Teyp 9.1

Keşke
sanırım
Güya
Keşke
Senin yerinde olsam
İsterim

CEVAP
Keşke
Keşke
Senin yerinde olsam
İsterim

5C. Diyaloğu tekrar dinleyin ve Mary’nin sorununun ne olduğunu öğrenin. Arkadaşlarınla ​​paylaş. Teyp 9.2
CEVAP
Linda’dan ayrı kalmaya alışamıyor.

5D. Aşağıdaki noktalarla ilgili bazı dileklerinizi kutuya, dilek ağacına yazın ve paylaşın.

insanlar
okul performansı
teknoloji
yetenekler/yetenekler
Dünya
Bu kaynak metin hakkında daha fazla bilgiEk çeviri bilgileri için kaynak metin gerekli
Geri bildirim gönder
Yan paneller

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.