10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 19 Cevapları MEB Yayınları

10. Sınıf İngilizce Kitabı Sayfa 44 Türkçe Çevirisi Gizem Yayıncılık

Bu yazıda “10. sınıf İngilizce ders kitabı 1. Ünite sayfa 19 cevapları MEB Yayınları” COUNT ME IN STUDENT’S BOOK MEB Yayınları 10. sınıf ders kitabı sayfa 19 cevaplarını yazdık. 10. sınıf ders kitabı 1. ünite SCHOOL LIFE    ünitesi cevapları sayfa 19 cevaplarını aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz. Soruların Türkçe çevirileri da yazılıdır.

10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 19 Cevapları MEB Yayınları

SAYFA 19 CEVAPLAR

10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 19 Cevapları MEB Yayınları

10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 19 Cevapları MEB Yayınları
10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 19 Cevapları MEB Yayınları

10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 15. Türkçe Çevirileri

Below is a diagram. Look at the percentage lines in different colors and write what they stand for, on the left, according to the text. One has been done for you.

Aşağıda bir şemadır. Yüzde satırlarına farklı renklerde bakın ve metne göre solda ne durduğunu yazın. Bir tanesi senin için yapıldı.

Work in pairs. Discuss the ways of integrating the everyday habits in the reading in 5 B. into your everyday lives and decide how applicable they are. Then, draw your percentage line on the diagram, as in 5 D

Çiftler halinde çalışın. 5 B.’deki okumadaki günlük alışkanlıkları günlük yaşamınıza entegre etme yöntemlerini tartışın ve bunların ne kadar uygulanabilir olduğuna karar verin. Ardından, 5 D’deki gibi, yüzde çizginizi diyagramın üzerine çizin

Listen to Mrs. Calmer, a psychologist, talking about school, everyday life and free time. Tick the expressions you hear. Tapescript 1.3

Bir psikolog olan Bayan Calmer’i, okuldan, günlük yaşamdan ve boş zamanlardan bahseden dinleyin. Duyduğunuz ifadeleri işaretleyin. Metin 1.3

Do you think schools prepare students for real life? Discuss with friends.

Sence okullar öğrencileri gerçek hayata hazırlar mı? Arkadaşlarınla tartış.

10 .Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir