10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 45 Türkçe Çevirisi Gizem Yayıncılık

10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 45 Türkçe Çevirisi Gizem Yayıncılık konusunu kısaca yazdık. 10. sınıf İngilizce ders kitabı Gizem Yayıcılık kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini sayfa sayfa aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz.

10. Sınıf İngilizce Kitabı Sayfa 45 Türkçe Çevirisi Gizem Yayıncılık

SAYFA 45 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

E. Read the following text. Who is it about?

Heroic Turkish Woman
This person is a legendary figure in the Turkish history. She was
born in Erzurum in 1857. The Ottoman Empire was on a rocky road then. It was tired after many wars. And it went through another big war against the Russians in 1877 when she was 20 years old. The soldiers in the Ottoman army fought well, but they couldn’t stop the Russian attack. The Russian soldiers were walking towards Erzurum when she decided to get into the fight.

It was 8th November 1877. Her husband was away because he was fighting on the front line. She had two little children, but she said, “They can grow up without their mother, but not without their motherland.” She ran to Fort Aziziye with the people of Erzurum. They didn’t feel afraid. They fought heroically and then the
Russian soldiers ran away. She was one of the veterans.

She had four sons and two daughters. However, two of her sons died during the First World War.
When a reporter interviewed her in 1937, everybody learned her story and after that, the Turkish people never forgot her. She got the title of the Granny of the 3rd Army in 1952.

She died in 1955 when she was 98 years old. Her mausoleum is in Fort Aziziye. You can also see her statue there. It was put up in Fort Aziziye in 2000. The Nene Hatun Historical National Park opened in Erzurum in 2009. Many people visit the park every year and remember her. Who’s this heroic woman?
She’s Nene Hatun, the symbol of the brave Turkish women in wars.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

E. Aşağıdaki metni okuyunuz. Kim hakkında?

Kahraman Türk Kadını
Bu kişi, Türk tarihinde efsanevi bir şahsiyettir. O 1857 yılında Erzurum’da doğdu. Osmanlı Devleti o zamanlar çok sert bir yoldaydı. Birçok savaştan sonra yorgundu. Ve 1877’de, 20 yaşındayken Ruslara karşı bir başka büyük savaş geçirdi. Osmanlı ordusundaki askerler iyi savaştı, ancak Rus saldırısını durduramadılar. Savaşa girmeye karar verdiğinde Rus askerleri Erzurum’a doğru yürüyordu.

8 Kasım 1877 idi. Kocası uzaktaydı çünkü cephede savaşıyordu. İki küçük çocuğu vardı ama “Anneleri olmadan büyüyebilirler, anavatanları olmadan büyüyemezlerdi.” dedi. Erzurum halkıyla birlikte Aziziye Kalesi’ne koştu. Korkmadılar. Kahramanca savaştılar ve sonra Rus askerleri kaçtı. Gazilerden biriydi.

Dört oğlu ve iki kızı vardı. Ancak, oğullarından ikisi Birinci Dünya Savaşı sırasında öldü.
Bir muhabir 1937’de onunla röportaj yaparken, herkes onun hikayesini öğrendi ve ondan sonra, Türkler onu asla unutmadı. 1952’de 3. Ordu’nun Büyükannesi unvanını aldı.

1955’te 98 yaşındayken öldü. Türbesi Aziziye Kalesi’ndedir. Heykelini orada da görebilirsiniz. 2000 yılında Kale Aziziye’ye kuruldu. 2009’da Erzurum’da Nene Hatun Tarihi Milli Parkı açıldı. Her yıl birçok kişi parka gidip onu hatırlıyor. Bu kahraman kadın kim?
Savaşlardaki cesur Türk kadınlarının sembolü Nene Hatun.


F. Read the text again and fill in the timeline below with the events (a-g).

a. Turkish people learned her story with an interview.
b. She died.
c. She was born in Erzurum.
d. Her statue was put up in Fort Aziziye.
e. The Nene Hatun Historical National Park opened.
f. She fought against the Russian soldiers in Fort Aziziye.
g. She became the Granny of the 3rd Army.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

a. Türk halkı bir röportaj ile hikayesini öğrendi.
b. O öldü.
c. Erzurum’da doğdu.
d. Heykeli, Aziziye Kalesi’ne kuruldu.
e. Nene Hatun Tarihi Milli Parkı açıldı.
f. Aziziye Kalesi’ndeki Rus askerlerine karşı savaştı.
g. 3. Ordunun Büyükannesi oldu.


G. Find these words in the text. Then use the correct words to complete the sentences.

mausoleum front line veterans

1. Thousands of soldiers died on the …………………………… .
2. The government awarded medals to the ………….. of the Civil War for their bravery.
3. A ……. is a special building that holds the dead body of an important person.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

G. Bu kelimeleri metinde bulun. Sonra cümleleri tamamlamak için doğru kelimeleri kullanın.

türbesi ön hat gazileri

1. Binlerce asker …………………………. öldü.
2. Hükümet, İç Savaş’ın …………..’e cesaretlerinden dolayı madalya verdi.
3. A ……., önemli bir kişinin cesedini tutan özel bir kişidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir