10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 46 Türkçe Çevirisi Gizem

10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 46 Türkçe Çevirisi Gizem Yayıncılık konusunu kısaca yazdık. 10. sınıf İngilizce ders kitabı Gizem Yayıcılık kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini sayfa sayfa aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz.

10. Sınıf İngilizce Kitabı Sayfa 46 Türkçe Çevirisi Gizem Yayıncılık

SAYFA 46 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

After You Read
Discuss the questions in groups of 4
1. Would you like to read the other stories of Dede Korkut? Why/ Why not?
2. What information did you find interesting in Nene Hatun’s life story?

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Okuduktan sonra
Soruları 4 kişilik gruplar halinde tartışın
1. Dede Korkut’un diğer hikayelerini okumak ister misiniz? Neden / Neden olmasın?
2. Nene Hatun’un hayat hikayesinde hangi bilgileri ilginç buldunuz?


SPEAKING – 2
A. Work in pairs. Look at activity B in While You Read. Summarize the story and tell it to each other in turn using some sequence words. Describe the characters and places as well.
B. Work in groups of 4. Brainstorm the historical legendary figures in the Turkish history and make a list.

C. Choose a legendary figure from your list. Do research on him/her after school and make some notes. Use your notes and talk about this person next lesson.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Konuşma – 2
A. Çiftler halinde çalışma. Okurken B aktivitesine bakın. Hikayeyi özetleyin ve sırayla bazı sıra sözcüklerini kullanarak birbirinize anlatın. Karakterleri ve yerleri de açıklayın.

B. 4’lü gruplar halinde çalışın. Türk tarihinin tarihi efsanevi şahsiyetlerini beyin fırtınası yapın ve listeler.

C. Listenizden efsanevi bir figür seçin. Okuldan sonra onunla ilgili araştırma yapın ve not alın. Notlarınızı kullanın ve bir sonraki derste bu kişi hakkında konuşun.


E-PORTFOLIO ENTRY
Read the instructions below and do your project.
 Choose a story of Dede Korkut, or a different legendary figure’s life story.
 Do research and make notes about the important details.
 Use your notes and write the story.
 Add some visuals and make a slide show.
 Present your slide show to your classmates next week.
 Finally, upload it to your blog.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

E-PORTFÖY GİRİŞİ
Aşağıdaki talimatları okuyun ve projenizi yapın.
Kork Dede Korkut’un bir hikayesini veya farklı bir efsanevi figürün yaşam hikayesini seçin.
Önemli detayları araştırın ve not alın.
Notlarınızı kullanın ve hikayeyi yazın.
Bazı görseller ekleyin ve bir slayt gösterisi yapın.
Slayt gösterinizi önümüzdeki hafta sınıf arkadaşlarınıza sunun.
Sonunda, bloguna yükle.


DISCUSSION TIME
Work in groups of 4. Imagine there’s an international competition to choose the most
important legendary figures in each country’s culture. Discuss the following questions.
Then share your group’s answers with the class.

Who do you think is one of the most important legendary figures in the Turkish culture?
Why do you think this person’s name should be on the list of the competition?

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

TARTIŞMA ZAMANI
4 kişilik gruplar halinde çalışın. En iyisini seçmek için uluslararası bir rekabet olduğunu düşünün.
Her ülkenin kültüründe önemli efsanevi figürler. Aşağıdaki soruları tartışınız.
Ardından grubunuzun cevaplarını sınıfla paylaşın.

Sizce, Türk kültürünün en önemli efsanevi şahsiyetlerinden biri kimdir?
Neden bu kişinin isminin yarışma listesinde olması gerektiğini düşünüyorsun?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir