10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 74 Türkçe Çevirisi ve Cevaplar Count Me In MEB

10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı sayfa 74 Türkçe Çevirisi ve cevapları. Sayfa 74 MEB Count Me In konusunu kısaca yazdık. 10. sınıf İngilizce ders kitabı MEB Count Me In kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini sayfa sayfa aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz.

10. Sınıf İngilizce Kitabı Sayfa 74 Türkçe Çevirisi ve Cevapları

Sayfa 74 Türkçe Çevirisi

2A
Look at the picture and discuss the answers to the questions in the box.

2B
Below is the first part of a text. Read and decide which of the statements below we can infer from it.

Higher carbon footprints are threats to the planet.
Our choices play a vital role in lowering carbon footprints.
Environment- friendly activities contribute to one’s carbon footprint.

ANSWER

2 B Higher carbon footprints are threats to the planet.
Our choices play a vital role in lowering carbon footprint.

While some scientists are working day and night to discover alternative renewable energy sources, others are focusing on reserves of fossil fuels such as coal, oil, etc. because they will run out soon.
Calculations are very important for energy sources, because we need to find out how much people use, should use and our needs for the future of the planet and environment. Carbon footprint calculations make it easier. Greenhouse gas emissions from people’s and organizations’ productions and consumptions are their carbon footprints. You have your carbon footprints, too. With your choices, you add to your carbon footprints or help with a healthier environment. For example, if you choose to walk to work, your carbon footprint will not increase, because you haven’t caused emissions from your car. However, if you choose to drive but not walk, you will add to your carbon footprints with emissions from the car. Your choice has damaged humanity in two ways; you have used oil, a kind of fossil fuel, and emitted harmful gases into the atmosphere. If you switch your heater to 190 C instead of 200 C, it will generate less energy, so you will lower your carbon footprint. Knowing the amount of the damage and the causes is a great advantage and we should act wisely. There is a close relationship between using, wasting energy sources and carbon footprint levels. Therefore, we had better seek for ways of lowering carbon footprints, in other words, using energy sources wisely. Here are some helpful tips:

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

2A
Resme bakın ve kutudaki soruların cevaplarını tartışın.

2B
Aşağıda bir metnin ilk bölümü yer almaktadır. Aşağıdaki ifadelerden hangisini çıkarabileceğimizi okuyun ve karar verin.

Daha yüksek karbon ayak izleri gezegen için tehdit oluşturuyor.
Seçimlerimiz, karbon ayak izlerini düşürmede hayati bir rol oynamaktadır.
Çevre dostu faaliyetler kişinin karbon ayak izine katkıda bulunur.

CEVAP

2 B Daha yüksek karbon ayak izleri gezegen için tehdit oluşturuyor.
Seçimlerimiz, karbon ayak izini azaltmada hayati bir rol oynamaktadır.

Bazı bilim insanları alternatif yenilenebilir enerji kaynaklarını keşfetmek için gece gündüz çalışırken, bazıları da yakında tükenecekleri için kömür, petrol vb. fosil yakıt rezervlerine odaklanıyor.
Enerji kaynakları için hesaplamalar çok önemlidir, çünkü gezegenin ve çevrenin geleceği için insanların ne kadar kullandığını, kullanması gerektiğini ve ihtiyaçlarımızı bulmamız gerekiyor. Karbon ayak izi hesaplamaları bunu kolaylaştırır. İnsanların ve kuruluşların üretim ve tüketimlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonları onların karbon ayak izleridir. Sizin de karbon ayak izleriniz var. Seçimlerinizle karbon ayak izlerinize katkıda bulunur veya daha sağlıklı bir çevreye katkıda bulunursunuz. Örneğin, işe yürüyerek gitmeyi seçerseniz, karbon ayak iziniz artmaz çünkü arabanızdan emisyona neden olmazsınız. Ancak, yürümeyi değil de araba kullanmayı seçerseniz, arabadan kaynaklanan emisyonlarla karbon ayak izlerinize katkıda bulunursunuz. Seçiminiz insanlığa iki şekilde zarar verdi; bir tür fosil yakıt olan petrol kullandınız ve atmosfere zararlı gazlar saldınız. Isıtıcınızı 200 C yerine 190 C’ye getirirseniz daha az enerji üreteceğinden karbon ayak izinizi de azaltmış olursunuz. Hasarın miktarını ve nedenlerini bilmek büyük bir avantajdır ve akıllıca hareket etmeliyiz. Enerji kaynaklarının kullanılması, israf edilmesi ve karbon ayak izi seviyeleri arasında yakın bir ilişki vardır. Bu nedenle, karbon ayak izini düşürmenin, yani enerji kaynaklarını akıllıca kullanmanın yollarını aramamız daha iyi oldu. İşte bazı yararlı ipuçları:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir