10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 11, 12 Count Me In

10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa11, 12 MEB Count Me In konusunu kısaca yazdık. 10. sınıf İngilizce ders kitabı MEB Count Me In kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini sayfa sayfa aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz.

10. Sınıf İngilizce Kitabı Sayfa 11, 12 Türkçe Çevirisi MEB Count Me In

SAYFA 11 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

SCHOOL LIFE
FUNCTIONS
Exchanging personal information in both formal and informal language
Taking part in a conversation in everyday life situations

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

OKUL HAYATI
FONKSİYONLAR
Kişisel bilgilerin hem resmi hem de gayri resmi bir dilde değiş tokuş edilmesi
Günlük yaşam durumlarında bir sohbete katılmak


SAYFA 12 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

How do you feel on the first day of school? Tick the appropriate feelings for you.

Happy
Excited
Confused
Enthusiastic
Nervous

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Okulun ilk gününde nasıl hissediyorsun? Size uygun olan duyguları işaretleyiniz.

Mutlu
Heyecanlı
Kafası karışmış
Hevesli
Gergin


Below are some issues and questions about school life. Each question is related to an issue. Discuss and match them.

Issues
1- timetable
7-compulsory courses
8-elective courses
2-extracurricular activities
3-school and campus facilities
10-consultants’ and teachers’ attitude
9- deadlines for assignment submission
5-visas and final exams
4-getting adapted
6-the new friend circle

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Aşağıda okul hayatı ile ilgili bazı konular ve sorular bulunmaktadır. Her soru bir konu ile ilgilidir. Bunları tartışın ve eşleştirin.

Sorunlar
1- zaman çizelgesi
7-zorunlu dersler
8 seçmeli ders
2-ders dışı etkinlikler
3-okul ve kampüs tesisleri
10-danışman ve öğretmenlerin tutumu
9- ödev teslimi için son tarihler
5-vize ve final sınavları
4-uyum sağlamak
6-yeni arkadaş çevresi


Questions
1. What time does the first lesson start?
2. Are there any social clubs for students?
3. Where can I eat and drink?
4. How long will it take me to get adapted?
5. When do I have to sit for exams?
6. What are my new classmates like?
7. Do I have to take challenging courses?
8. Do I have the chance to pick other interesting subjects?
9. What happens if I can’t submit assignments on time?
10. Will I have tolerant and understanding teachers?

What do students focus on about the first day at a new school? Choose from the list above and write them down. You can add to the list.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

sorular
1. İlk ders saat kaçta başlıyor?
2. Öğrenciler için sosyal kulüpler var mı?
3. Nerede yiyip içebilirim?
4. Adapte olmam ne kadar sürer?
5. Sınavlara ne zaman girmem gerekiyor?
6. Yeni sınıf arkadaşlarım nasıllar?
7. Zorlayıcı dersler almak zorunda mıyım?
8. Başka ilginç konular seçme şansım var mı?
9. Ödevleri zamanında teslim edemezsem ne olur?
10. Hoşgörülü ve anlayışlı öğretmenlerim olacak mı?

Öğrenciler yeni bir okuldaki ilk gün hakkında neye odaklanır? Yukarıdaki listeden seçin ve bunları yazın. Listeye ekleyebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir