10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 13 Count Me In

10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 13 MEB Count Me In konusunu kısaca yazdık. 10. sınıf İngilizce ders kitabı MEB Count Me In kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini sayfa sayfa aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz.

10. Sınıf İngilizce Kitabı Sayfa 13 Türkçe Çevirisi MEB Count Me In

SAYFA 13 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Read the text on icebreaker activities and
answer the questions.

Icebreaker Activities
Most students are worried and nervous about their first days at a new school as a freshman. Fortunately, most teachers are aware of this and they do activities to make their students less worried and more relaxed. These are called icebreakers. They include talking about oneself, hobbies, interests, fun games, walking around and asking questions to learn about others, etc. The aim is to create a friendly and less stressed atmosphere because students can get to know each other and discover their things in common during these activities.

According to experts, icebreakers may play an important psychological role in a good academic year. Laila Hudson, a psychologist of Washington State University, asks ‘Can you expect an optimum performance from a footballer if he doesn’t do any warm-up?’ and adds ‘Icebreakers are the same for students. If students feel self-confident in their new classes, they will not suffer from fear of failure and will start to display a better performance. Icebreakers are always nice for a good start.’

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Buzkıran Faaliyetleri
Çoğu öğrenci, birinci sınıf öğrencisi olarak yeni bir okulda ilk günleri hakkında endişeli ve gergindir. Neyse ki çoğu öğretmen bunun farkındadır ve öğrencilerini daha az endişeli ve daha rahat hale getirmek için etkinlikler yaparlar. Bunlara buz kırıcılar denir. Kendinden bahsetmeyi, hobileri, ilgi alanlarını, eğlenceli oyunları, etrafta dolaşmayı ve başkaları hakkında bilgi edinmek için sorular sormayı vb. içerir. Amaç, öğrenciler birbirlerini tanıyabilecekleri ve ortak noktalarını keşfedebilecekleri için arkadaşça ve daha az stresli bir atmosfer yaratmaktır. bu faaliyetler sırasında.

Uzmanlara göre, buz kırıcılar iyi bir akademik yılda önemli bir psikolojik rol oynayabilir. Washington State Üniversitesi’nden psikolog Laila Hudson, ‘Bir futbolcudan ısınma yapmayan optimum performans beklenebilir mi?’ diye soruyor ve ekliyor ‘Buzkıranlar öğrenciler için de aynı. Öğrenciler yeni derslerinde kendilerine güven duyarlarsa, başarısızlık korkusu yaşamazlar ve daha iyi bir performans sergilemeye başlarlar. İyi bir başlangıç ​​için buz kırıcılar her zaman iyidir.”


1. Why do teachers use ice-breakers?
They use activities to make their students less worried and more relaxed to create to a friendly and less stressed atmosphere.

2. What are some ice-breaker activities?
They are hobbies, interests, talking about oneself, fun games, walking around and asking questions to learn about others, etc.

3. Why are ice-breakers important?
Because If students feel self-confident in their new classes, they will not suffer from fear of failure and will start to display a better performance.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. Öğretmenler neden buz kırıcı kullanır?
Arkadaş canlısı ve daha az stresli bir atmosfer yaratmak için öğrencilerini daha az endişeli ve daha rahat hale getirmek için etkinlikler kullanırlar.

2. Bazı buz kırıcı faaliyetler nelerdir?
Bunlar hobiler, ilgi alanları, kendi hakkında konuşmak, eğlenceli oyunlar, dolaşmak ve başkaları hakkında bilgi edinmek için sorular sormak vb.

3. Buz kırıcılar neden önemlidir?
Çünkü öğrenciler yeni derslerinde kendilerine güven duyarlarsa başarısızlık korkusu yaşamazlar ve daha iyi bir performans sergilemeye başlarlar.


Kuzey is in the USA for his university education. His English teacher gives the following ‘Find someone who …’ sheet as part of an icebreaker. Use the same sheet for yourself. Walk around to learn about your friends.

Find someone who…
…………………… is keen on basketball.
…………………… is fond of chocolate wafers.
…………………… is good at English.
…………………… has a pet.
…………………… can play a musical instrument.
…………………… likes spending time with friends.
…………………… is usually punctual.
…………………… joins extracurricular activities.
…………………… has watched a sports event live.
…………………… has read a novel recently.
…………………… stays in the school dormitory.
…………………… walks to school.
…………………… comes from another city/country.
…………………… is an only child in the family.
…………………… does revision every day

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Kuzey, üniversite eğitimi için ABD’de. İngilizce öğretmeni, bir buz kırıcının parçası olarak aşağıdaki ‘Birini bul …’ sayfasını verir. Aynı sayfayı kendiniz için kullanın. Arkadaşlarınız hakkında bilgi edinmek için dolaşın.

Öyle birini bul…
…………………… basketbola meraklıdır.
…………………… çikolatalı gofret sever.
…………………… İngilizce’de iyidir.
……………………. bir evcil hayvanı var.
…………………… bir müzik aleti çalabilir.
………………….. arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi sever.
…………………… genellikle dakiktir.
………………….. ders dışı etkinliklere katılır.
…………………..bir spor karşılaşmasını canlı izledi.
…………………..son zamanlarda bir roman okudu.
………………….. okul yurdunda kalır.
………………….. okula yürümek.
………………….. başka bir şehirden/ülkeden geliyor.
………………….. ailenin tek çocuğudur.
………………….. her gün revizyon yapar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir