10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 18 Count Me In

10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 18 MEB Count Me In konusunu kısaca yazdık. 10. sınıf İngilizce ders kitabı MEB Count Me In kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini sayfa sayfa aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz.

10. Sınıf İngilizce Kitabı Sayfa 18 Türkçe Çevirisi MEB Count Me In

SAYFA 18 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

5B
Read the text and discuss whether your everyday habits are healthy or not.

Everyday Life Habits Matter: Small Changes Make a Big Difference
According to a recent study, bad habits such as smoking, going to bed late, technology addiction do not only steal from your life quality but also impact your educational life. Fortunately, you are not desperate. Making just a few changes in your everyday life can help you a lot. Here are some of these changes and how applicable they are according to 100 interviewees.

Read to cope with stress: Reading does not only help you learn more and achieve better scores but also helps to cope with stress. While you are reading something in a motivated way, you will be away from the stress of everyday life, and being away from stress will be of great help for a healthier life because stress is one of the worst enemies of human health. 82 % of the interviewees believe that this is easily applicable.

Avoid loneliness, reach out: You are at greater risk of heart disease without a strong network of friends and family. Loneliness can be as dangerous as having high cholesterol or even smoking. Hang around with friends, share problems with them, and socialize whenever possible. One way of achieving this at school is to join extracurricular activities. Visiting your elderly relatives as often as possible is another way. 56% of the interviewees think that this is not easy to do due to everyday rush while it is OK for the other 44%.
Have breakfast, do not skip it: Breakfast is more important than most people think. It increases learning performances and carefulness. According to 70% of our interviewees, this is applicable.

Consult and Cooperate: When you try to cope with all the difficulties on your own, a more stressful life or period is unavoidable. Remember that you are not a super hero and consulting and cooperating with others is a strength. At school, friends, teachers, and school counselors are all there to share. You will see that things will get better when you consult or cooperate. However, 30% of our interviewees find it applicable.

Get enough sleep: Sleep plays an important role in your physical health. It is a part of healing and repairing your heart and blood vessels. Ongoing sleep deficiency, not getting enough sleep, is linked to an increased risk of heart disease, kidney disease, high blood pressure, diabetes and stroke. Learn how much sleep you need by age and improve your sleeping habits. Go to bed and wake up at the same time every day. Avoid heavy or large meals before bed time. It seems to be the most applicable everyday habit as 95% of the interviewees find it so.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

5B
Metni okuyun ve günlük alışkanlıklarınızın sağlıklı olup olmadığını tartışın.

Günlük Yaşam Alışkanlıkları Önemlidir: Küçük Değişiklikler Büyük Fark Yaratır
Yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre sigara, geç yatma, teknoloji bağımlılığı gibi kötü alışkanlıklar sadece yaşam kalitenizden çalmakla kalmıyor, aynı zamanda eğitim hayatınızı da etkiliyor. Neyse ki, umutsuz değilsiniz. Günlük yaşamınızda sadece birkaç değişiklik yapmak size çok yardımcı olabilir. İşte bu değişikliklerden bazıları ve 100 görüşmeciye göre ne kadar uygulanabilir oldukları.

Stresle başa çıkmak için okuyun: Okumak yalnızca daha fazla öğrenmenize ve daha iyi puanlar elde etmenize yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda stresle başa çıkmanıza da yardımcı olur. Motive olmuş bir şekilde bir şeyler okurken günlük hayatın stresinden uzaklaşmış olacaksınız ve stresten uzak durmak daha sağlıklı bir yaşam için çok yardımcı olacaktır çünkü stres insan sağlığının en büyük düşmanlarından biridir. Görüşülen kişilerin %82’si bunun kolayca uygulanabilir olduğuna inanmaktadır.

Yalnızlıktan kaçının, iletişim kurun: Güçlü bir arkadaş ve aile ağı olmadan daha fazla kalp hastalığı riski altındasınız. Yalnızlık, yüksek kolesterol ve hatta sigara içmek kadar tehlikeli olabilir. Arkadaşlarınızla takılın, sorunları onlarla paylaşın ve mümkün olduğunda sosyalleşin. Bunu okulda başarmanın bir yolu, ders dışı etkinliklere katılmaktır. Yaşlı akrabalarınızı mümkün olduğunca sık ziyaret etmek başka bir yoldur. Görüşülen kişilerin %56’sı günlük koşuşturma nedeniyle bunun kolay olmadığını düşünürken, diğer %44’ü için sorun yok.
Kahvaltı yapın, atlamayın: Kahvaltı çoğu insanın düşündüğünden daha önemlidir. Öğrenme performanslarını ve dikkati artırır. Görüştüğümüz kişilerin %70’ine göre bu geçerlidir.

Danışın ve İşbirliği Yapın: Tüm zorluklarla kendi başınıza başa çıkmaya çalıştığınızda, daha stresli bir yaşam veya dönem kaçınılmazdır. Bir süper kahraman olmadığınızı ve başkalarıyla istişare ve işbirliği yapmanın bir güç olduğunu unutmayın. Okulda arkadaşlar, öğretmenler ve okul danışmanları paylaşmak için oradalar. Danıştığınızda veya işbirliği yaptığınızda işlerin daha iyi olacağını göreceksiniz. Ancak görüşmecilerimizin %30’u bunu uygun buluyor.

Yeterince uyuyun: Uyku, fiziksel sağlığınızda önemli bir rol oynar. Kalbinizi ve kan damarlarınızı iyileştirmenin ve onarmanın bir parçasıdır. Devam eden uyku eksikliği, yeterli uyku almamak, kalp hastalığı, böbrek hastalığı, yüksek tansiyon, diyabet ve felç riskinin artmasıyla bağlantılıdır. Yaşa göre ne kadar uykuya ihtiyacınız olduğunu öğrenin ve uyku alışkanlıklarınızı iyileştirin. Her gün aynı saatte yatın ve uyanın. Yatmadan önce ağır veya büyük yemeklerden kaçının. Görüşülen kişilerin %95’i öyle bulduğu için en uygulanabilir günlük alışkanlık gibi görünüyor.


5C.
Read the text again and circle the correct choice.
1. The text is about…
a. common health problems.
b. importance of some everyday habits for health.

2. Interviewees believe that most of the everyday habits
in the text are…
a. applicable. b. not applicable.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

5C.
Metni tekrar okuyun ve doğru seçeneği daire içine alın.
1. Metin hakkında…
a. ortak sağlık sorunları.
B. Bazı günlük alışkanlıkların sağlık için önemi.

2. Görüşülen kişiler, günlük alışkanlıkların çoğunun
metinde var…
a. uygulanabilir. B. uygulanamaz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir