10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 20 Count Me In

10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 20 MEB Count Me In konusunu kısaca yazdık. 10. sınıf İngilizce ders kitabı MEB Count Me In kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini sayfa sayfa aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz.

10. Sınıf İngilizce Kitabı Sayfa 20 Türkçe Çevirisi MEB Count Me In

SAYFA 20 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

7A. Below are programs of two high schools on their web sites. Which one do you think is the program of a vocational and technical high school and which one belongs to an academic high school? Discuss why these programs are important forthe future.

A
Radio & Television
Information Technologies
Hairdressing
Nurse Aide Training Program
Sports

B
English
Maths
Philosophy
Chemistry
Geography

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

7A. Aşağıda iki lisenin kendi web sitelerindeki programları bulunmaktadır. Sizce hangisi bir mesleki ve teknik lisenin programı, hangisi akademik bir liseye ait? Bu programların gelecek için neden önemli olduğunu tartışın.

A
Radyo ve Televizyon
Bilişim Teknolojileri
Kuaförlük
Hemşire Yardımcısı Eğitim Programı
Spor Dalları

B
İngilizce
Matematik
Felsefe
Kimya
Coğrafya


7B. Read the text and answer the questions.

VOCATIONAL and ACADEMIC HIGH SCHOOLS

Kings Vocational & Technical High School is one of the thousands of vocational high schools in the US. It offers a wide range of programs unlike most regular academic high schools.

“Academic high schools have a lot of requirements for admission and they raise students for academic purposes. Yet, we also need technical staff members, experts with better skills and backgrounds. Vocational high schools have a key role here. These schools are becoming more important day by day. We even offer programs for sports. The education sector has to respect the strengths of students and their learning styles.” says John Hamilton, the principal of the school.

In an interview with a local TV station last month, Christa Bolt, a student in the sports department of Kings Vocational & Technical High School, said “Our rules are similar to the ones in an academic high school. We have to stick to a timetable and obey the disciplinary rules. We are not allowed to skip courses or play truant for example. Academic high school students study in the classroom, we practise in the gym. They sit exams and their teachers evaluate them, our instructors evaluate us as well. They mark us according to our performances. They should do a lot of revision. Similarly, we should practise regularly to remain fit. The details are similar but the main difference is in the purpose of schools. Vocational & technical high schools focus on improving students’ skills in their programs, in practice. Academic high schools focus on academic skills and theory. The society needs both.”

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

7B. Metni oku ve soruları yanıtla.

MESLEK VE AKADEMİK LİSESİ

Kings Mesleki ve Teknik Lisesi, ABD’deki binlerce meslek lisesinden biridir. Çoğu normal akademik liseden farklı olarak çok çeşitli programlar sunar.

“Akademik liselerin kabul için birçok şartı var ve akademik amaçlı öğrenci yetiştiriyorlar. Ancak teknik personele, daha iyi becerilere ve geçmişe sahip uzmanlara da ihtiyacımız var. Meslek liselerinin burada kilit bir rolü var. Bu okulların önemi gün geçtikçe artıyor. Hatta spor programları da sunuyoruz. Eğitim sektörü, öğrencilerin güçlü yönlerine ve öğrenme stillerine saygı göstermelidir.” diyor okul müdürü John Hamilton.

Kings Mesleki ve Teknik Lisesi’nin spor bölümünde öğrenci olan Christa Bolt, geçen ay yerel bir televizyon kanalına verdiği röportajda, “Kurallarımız bir akademik lisedekilere benziyor. Bir zaman çizelgesine bağlı kalmalı ve disiplin kurallarına uymalıyız. Örneğin, kursları atlamamıza veya okuldan kaçmamıza izin verilmiyor. Akademik lise öğrencileri sınıfta okuyor, spor salonunda antrenman yapıyoruz. Sınavlara giriyorlar, hocaları değerlendiriyor, hocalarımız da bizi değerlendiriyor. Performanslarımıza göre bizi işaretlerler. Bol bol revizyon yapmalılar. Benzer şekilde, formda kalmak için düzenli olarak pratik yapmalıyız. Ayrıntılar benzer, ancak temel fark okulların amacında. Mesleki ve teknik liseler, uygulamalı olarak programlarında öğrencilerin becerilerini geliştirmeye odaklanır. Akademik liseler akademik becerilere ve teoriye odaklanır. Toplumun her ikisine de ihtiyacı var.”


1. What is the purpose of academic high schools?
The purpose of academic high schools is to raise students for academic purposes.

2. Why are vocational & technical high schools important according to John?
They raise students are technical staff members, experts with better skills and backgrounds. They also offer programs for sports.

3. What are some of the similarities between vocational & technical high schools and academic high schools according to Christa? School rules, practising, instructor’s evaluation, and doing revision are similar

4. Do you think vocational & technical high schools are as important as John and Christa claim?
Yes they are.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. Akademik liselerin amacı nedir?
Akademik liselerin amacı, akademik amaçlı öğrenci yetiştirmektir.

2. Mesleki ve teknik liseler John’a göre neden önemlidir?

Teknik personel, daha iyi becerilere ve geçmişe sahip uzmanlar olarak öğrenciler yetiştirirler. Ayrıca spor programları da sunuyorlar.

3. Christa’ya göre mesleki ve teknik liseler ile akademik liseler arasındaki benzerliklerden bazıları nelerdir? Okul kuralları, alıştırma yapma, eğitmenin değerlendirmesi ve düzeltme yapma benzerdir.

4. Mesleki ve teknik liselerin John ve Christa’nın iddia ettiği kadar önemli olduğunu düşünüyor musunuz?
Evet onlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir