10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 21 Count Me In

10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 21 MEB Count Me In konusunu kısaca yazdık. 10. sınıf İngilizce ders kitabı MEB Count Me In kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini sayfa sayfa aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz.

10. Sınıf İngilizce Kitabı Sayfa 21 Türkçe Çevirisi MEB Count Me In

SAYFA 21 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

8A. Some words go together naturally. These are called collocations. Some verbs with certain words and phrases are also collocations as in ‘play sports’, ‘make friends, ‘do Maths’. Work in pairs. Match the verbs in A to the phrases in B to form collocations.
A
1. obey
2. stick
3. do
4. sit
5. play
6. get
7. skip

B
5. truant
2. to the timetable
4. (for) exams
7. courses
6. high scores
1. the rules
3. revision

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

8A. Bazı kelimeler doğal olarak birlikte gider. Bunlara kollokasyon denir. Belirli kelime ve deyimlere sahip bazı fiiller de “spor yap”, “arkadaş edin”, “Matematik yap” gibi eşdizimlerdir. Çiftler halinde çalışın. Eşdizimler oluşturmak için A’daki fiilleri B’deki ifadelerle eşleştirin.
A
1. itaat etmek
2. sopa
3. yapmak
4. oturmak
5. oyun
6. almak
7. atla

B
5. okuldan kaçan
2. zaman çizelgesine
4. (için) sınavlar
7. kurslar
6. yüksek puanlar
1. kurallar
3. revizyon


8B. Fill in the blanks using the collocations from Part 8 A.

1. I’m afraid I can’t come to Sorin’s birthday party. I have got a science exam tomorrow and I have to get high scores.
2. All students have to obey rules. They are there to make school a safe place.
3. School counsellor: You should study hard and do revision for a better school report, Tim. Those scores will make your CV better.
4. If I have a major program for that day, I do not skip courses. It is against the rules. I ask the school administration for permission. If I have a health problem, I will get a medical report.
5. Mary: Come on, Helen. We only have two classes left. We should stay at school, not play truant. I’ll get you some strong coffee.
Helen: That sounds nice.
6. Students must learn to stick to the timetable. because they will have to work within a timetable at work in the future.
7. Before you sitting for exams do not forget to get a bottle of water. You may need it during the exam.

8C. Use the collocations in Part 8 A to discuss the ways of being a good student with your friends.

E.g. Don’t go to bed late or you may skip courses the following day.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

8B. Bölüm 8 A’daki eşdizimleri kullanarak boşlukları doldurun.

1. Korkarım Sorin’in doğum günü partisine gelemem. Yarın fen sınavım var ve yüksek puanlar almam gerekiyor.
2. Tüm öğrenciler kurallara uymak zorundadır. Okulu güvenli bir yer haline getirmek için oradalar.
3. Okul danışmanı: Daha iyi bir okul karnesi için çok çalışmalı ve gözden geçirmelisiniz, Tim. Bu puanlar CV’nizi daha iyi hale getirecektir.
4. O gün için bir anadal programım varsa ders atlamam. Kurallara aykırı. Okul yönetiminden izin istiyorum. Sağlık sorunum olursa sağlık raporu alırım.
5. Mary: Hadi Helen. Sadece iki dersimiz kaldı. Okuldan kaçmamalıyız, okulda kalmalıyız. Sana sert bir kahve getireyim.
Helen: Kulağa hoş geliyor.
6. Öğrenciler zaman çizelgesine bağlı kalmayı öğrenmelidir. çünkü gelecekte işyerinde bir zaman çizelgesi içinde çalışmak zorunda kalacaklar.
7. Sınavlara girmeden önce bir şişe su almayı unutmayın. Sınav sırasında ihtiyacınız olabilir.

8C. Arkadaşlarınızla iyi bir öğrenci olmanın yollarını tartışmak için Bölüm 8 A’daki eşdizimleri kullanın.

Örneğin. Geç yatmayın, aksi takdirde ertesi gün dersleri atlayabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir