10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 22 Count Me In

10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 22 MEB Count Me In konusunu kısaca yazdık. 10. sınıf İngilizce ders kitabı MEB Count Me In kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini sayfa sayfa aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz.

10. Sınıf İngilizce Kitabı Sayfa 22 Türkçe Çevirisi MEB Count Me In

SAYFA 22 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

9A. Read the descriptive paragraph about Linda and match the colors to what they are about in the paragraph. One has been done for you.

A True Friend: My Classmate Linda.
Linda is one of my classmates. She is 17, the same age as me. She’s got long, straight, brown hair and blue eyes. She is of medium height and fit because she plays volleyball.

Linda doesn’t like being on her own, she lives and spends a lot of time with her family; her parents and her brother Alex. Her parents are retired teachers. Her father is around fifty-five and her mother is in her early fifties. Her brother is a university student. They have a lot in common, so they get on very well. She takes time to get better all the time, so she’s very busy. She goes to volleyball trainings, takes Spanish courses and joins charity activities. Her motto is ‘life for people, people for life’. She usually goes to bed at around midnight and gets up early. She thinks sleeping too much is a waste of time, and we must improve our skills of time management. She is a great, invaluable friend with her nice personality and habits. I’m lucky to have her as a friend.

dcabe

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

9A. Linda ile ilgili açıklayıcı paragrafı okuyun ve renkleri paragrafta neyle ilgili olduklarıyla eşleştirin. Biri senin için yapıldı.

Gerçek Bir Arkadaş: Sınıf Arkadaşım Linda.
Linda benim sınıf arkadaşlarımdan biri. 17 yaşında, benimle aynı yaşta. Uzun, düz, kahverengi saçları ve mavi gözleri var. Voleybol oynadığı için orta boylu ve fittir.

Linda tek başına olmayı sevmiyor, yaşıyor ve ailesiyle çok zaman geçiriyor; ailesi ve erkek kardeşi Alex. Anne ve babası emekli öğretmenlerdir. Babası elli beş yaşlarında ve annesi ellili yaşlarının başında. Abisi üniversite öğrencisi. Çok ortak noktaları var, bu yüzden çok iyi anlaşıyorlar. Her zaman daha iyi olmak için zaman harcıyor, bu yüzden çok meşgul. Voleybol antrenmanlarına gidiyor, İspanyolca kurslarına gidiyor ve hayır faaliyetlerine katılıyor. Sloganı ‘insanlar için yaşam, yaşam için insanlar’. Genellikle gece yarısı yatar ve erken kalkar. Çok fazla uyumanın zaman kaybı olduğunu düşünüyor ve zaman yönetimi becerilerimizi geliştirmemiz gerekiyor. Güzel kişiliği ve alışkanlıkları ile harika, çok değerli bir arkadaştır. Onunla arkadaş olduğum için şanslıyım.


a The family members (people in the family, their ages, jobs, etc.)
b Habits, hobbies, likes and dislikes (the person’s habits, what he/she likes/dislikes)
c Physical appearance (height, color of hair, eyes, etc.)
d Introduction about the person (who the person is, his/her job, age, etc.)
e General feeling/opinion about the person (what you/people think about the person)

9B. Now, write a descriptive paragraph about yourself. Describe yourself, your family and your habits as in the sample paragraph in 9 A.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

a Aile üyeleri (ailedeki kişiler, yaşları, işleri vb.)
b Alışkanlıklar, hobiler, hoşlandığı ve hoşlanmadığı şeyler (kişinin alışkanlıkları, nelerden hoşlandığı/sevmediği)
c Fiziksel görünüm (boy, saç rengi, gözler vb.)
d Kişi hakkında giriş (kişinin kim olduğu, işi, yaşı vb.)
e Kişi hakkında genel duygu/düşünce (sizin/insanların kişi hakkında ne düşündüğü)

9B. Şimdi, kendiniz hakkında açıklayıcı bir paragraf yazın. Kendinizi, ailenizi ve alışkanlıklarınızı 9 A’daki örnek paragrafta olduğu gibi tanımlayın.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir