10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 74 Count Me In

10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa74 MEB Count Me In konusunu kısaca yazdık. 10. sınıf İngilizce ders kitabı MEB Count Me In kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini sayfa sayfa aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz.

10. Sınıf İngilizce Kitabı Sayfa 74 Türkçe Çevirisi MEB Count Me In

SAYFA 74 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Look at the picture and discuss the answers to the questions in the box.

Below is the first part of a text. Read and decide which of the statements below we can infer from it.

Higher carbon footprints are threats to the planet.
Our choices play a vital role in lowering carbon footprints.
Environment- friendly activities contribute to one’s carbon footprint.

While some scientists are working day and night to discover alternative renewable energy sources, others are focusing on reserves of fossil fuels such as coal, oil, etc. because they will run out soon. Calculations are very important for energy sources because we need to find out how much people use, should use and our needs for the future of the planet and environment. Carbon footprint calculations make it easier. Greenhouse gas emissions from people’s and organizations’ productions and consumptions are their carbon footprints. You have your carbon footprints, too. With your choices, you add to your carbon footprints or help with a healthier environment. For example, if you choose to walk to work, your carbon footprint will not increase, because you haven’t caused emissions from your car. However, if you choose to drive but not walk, you will add to your carbon footprints with emissions from the car. Your choice has damaged humanity in two ways; you have used oil, a kind of fossil fuel, and emitted harmful gases into the atmosphere. If you switch your heater to 190C instead of 200C, it will generate less energy, so you will lower your carbon footprint. Knowing the amount of damage and the causes is a great advantage and we should actively. There is a close relationship between using, wasting energy sources and carbon footprint levels. Therefore, we had better seek for ways of lowering carbon footprints, in other words, using energy sources wisely. Here are some helpful tips:

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Resme bakın ve kutudaki soruların cevaplarını tartışın.

Bir metnin ilk kısmı aşağıdadır. Okuyun ve aşağıdaki ifadelerden hangisini çıkarabileceğimize karar verin.

Daha yüksek karbon ayak izleri gezegen için tehdit oluşturuyor.
Seçimlerimiz karbon ayak izini düşürmede hayati bir rol oynuyor.
Çevre dostu faaliyetler kişinin karbon ayak izine katkıda bulunur.

Bazı bilim adamları alternatif yenilenebilir enerji kaynaklarını keşfetmek için gece gündüz çalışırken, diğerleri kömür, petrol vb. Fosil yakıt rezervlerine odaklanıyor çünkü yakında tükenecekler. Hesaplamalar enerji kaynakları için çok önemlidir, çünkü insanların ne kadar kullandığını, kullanması gerektiğini ve gezegen ve çevrenin geleceği için ihtiyaçlarımızı bulmamız gerekiyor. Karbon ayak izi hesaplamaları bunu kolaylaştırır. İnsanların ve kuruluşların üretim ve tüketimlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonları, karbon ayak izleridir. Sizin de karbon ayak izleriniz var. Seçimlerinizle karbon ayak izinize katkıda bulunur veya daha sağlıklı bir çevreye yardımcı olursunuz. Örneğin, işe yürümek için yürümeyi seçerseniz, karbon ayak iziniz artmayacaktır çünkü arabanızdan emisyona neden olmadınız. Bununla birlikte, araba kullanmayı seçip yürümemeyi seçerseniz, arabadan gelen emisyonlarla karbon ayak izinize katkıda bulunacaksınız. Seçiminiz insanlığa iki şekilde zarar verdi; bir tür fosil yakıt olan yağ kullandınız ve atmosfere zararlı gazlar saldınız. Isıtıcınızı 200C yerine 190C’ye çevirirseniz daha az enerji üretecek, böylece karbon ayak izinizi azaltmış olacaksınız. Hasarın miktarını ve nedenlerini bilmek büyük bir avantajdır ve harekete geçmeliyiz
isely. Enerji kaynaklarını kullanmak, israf etmek ve karbon ayak izi seviyeleri arasında yakın bir ilişki vardır. Bu nedenle, karbon ayak izini azaltmanın, başka bir deyişle enerji kaynaklarını akıllıca kullanmanın yollarını aramamız daha iyi oldu. İşte bazı yararlı ipuçları:

Below is the first part of a text. Read and decide which of the statements below we can infer from it.

Higher carbon footprints are threats to the planet.
Our choices play a vital role in lowering carbon footprints.
Environment- friendly activities contribute to one’s carbon footprint.

While some scientists are working day and night to discover alternative renewable energy sources, others are focusing on reserves of fossil fuels such as coal, oil, etc. because they will run out soon. Calculations are very important for energy sources, because we need to find out how much people use, should use and our needs for theuture of the planet and environment. Carbon footprint calculations make it easier. Greenhouse gas emissions from people’s and organizations’ productions and consumptions are their carbon footprints. You have your carbon footprints, too. With your choices, you add to your carbon footprints or help with a healthier environment. For example, if you choose to walk to work, your carbon footprint will not increase, because you haven’t caused emissions from your car. However, if you choose to drive but not walk, you will add to your carbon footprints with emissions from the car. Your choice has damaged humanity in two ways; you have used oil, a kind of fossil fuel, and emitted harmful gases into the atmosphere. If you switch your heater to 190C instead of 200C, it will generate less energy, so you will lower your carbon footprint. Knowing the amount of the damage and the causes is a great advantage and we should actisely. There is a close relationship between using, wasting energy sources and carbon footprint levels. Therefore, we had better seek for ways of lowering carbon footprints, in other words, using energy sources wisely. Here are some helpful tips:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir