10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 82 Count Me In

10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 82 MEB Count Me In konusunu kısaca yazdık. 10. sınıf İngilizce ders kitabı MEB Count Me In kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini sayfa sayfa aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz.

10. Sınıf İngilizce Kitabı Sayfa 82 Türkçe Çevirisi MEB Count Me In

SAYFA 82 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

5A
Do you think duration and time of courses change your motivation? Discuss with friends.

5B
Below is a letter of advice from Professor Juliana Anderson to Jammie. Study the letter and
answer the questions related to the functions of the paragraphs.

Dear Jammie,
Thank you for asking me for advice. I have read the survey results and
studied the system of your school to make good decisions. I hope my
advice will be of help to your school.

First of all, the administration should change the duration of lessons.
Most students complain about 50 minute lessons. As you know, most
people, especially teenagers do not have long attention spans and they may easily lose their interest in the lesson. It may be a good idea to make it 40 minutes.

Another reason for distraction seems to be the timetable. You had better request the administration to change the timetable. Some subjects require more attention, but we see that subjects of this sort such as chemistry, literature and physics are mostly in the afternoon. A change will make it easier for the students to keep motivated.

In conclusion, changing the class duration and timetable will probably
help you to fight the distraction problem in your school. Let me know about the results.
Best.

Which paragraph …
1. is for starting the advice? BODY PARAGRAPH 1
2. is for giving some more advice? BODY PARAGRAPH 2
3. is for expressing good wishes? CLOSING
4. is for showing the writer’s purpose, awareness and tolerance about the problem? INTRODUCTION

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

5A
Kurs süresinin ve süresinin motivasyonunuzu değiştirdiğini düşünüyor musunuz? Arkadaşlarla tartışın.

5B
Aşağıda Profesör Juliana Anderson’dan Jammie’ye bir tavsiye mektubu var. Mektubu inceleyin ve
Paragrafların işlevleriyle ilgili soruları yanıtlar.

Sevgili Jammie,
Benden tavsiye istediğin için teşekkür ederim. Anket sonuçlarını okudum ve
iyi kararlar almak için okulunuzun sistemini inceledim. Umarım benim
tavsiye okulunuza yardımcı olacaktır.

Öncelikle yönetim derslerin süresini değiştirmelidir.
Çoğu öğrenci 50 dakikalık dersten şikayet eder. Bildiğiniz gibi çoğu
insanlar, özellikle gençler, uzun ilgi sürelerine sahip değildir ve derse olan ilgilerini kolayca kaybedebilirler. 40 dakika ayırmak iyi bir fikir olabilir.

Dikkat dağınıklığının bir başka nedeni de zaman çizelgesi gibi görünüyor. Yönetimden zaman çizelgesini değiştirmesini talep etsen iyi olur. Bazı konular daha fazla dikkat gerektirir, ancak kimya, edebiyat ve fizik gibi bu tür konuların çoğunlukla öğleden sonra olduğunu görüyoruz. Bir değişiklik, öğrencilerin motive olmalarını kolaylaştıracaktır.

Sonuç olarak, ders süresini ve ders programını değiştirmek muhtemelen okulunuzdaki dikkat dağınıklığı sorunuyla savaşmanıza yardımcı olacaktır. Sonuçları bana bildirin.
En iyi.

Hangi paragraf …
1. tavsiyeye başlamak için mi? VÜCUT PARAGRAFI 1
2. biraz daha tavsiye vermek için mi? VÜCUT PARAGRAFI 2
3. İyi dilekleri ifade etmek için mi? KAPANIŞ
4. Yazarın sorunla ilgili amacını, farkındalığını ve hoşgörüsünü göstermek için mi? GİRİŞ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir