10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 81 Count Me In

10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa81 MEB Count Me In konusunu kısaca yazdık. 10. sınıf İngilizce ders kitabı MEB Count Me In kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini sayfa sayfa aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz.

10. Sınıf İngilizce Kitabı Sayfa 81 Türkçe Çevirisi MEB Count Me In

SAYFA 81 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

4E.
Below are some jumbled extracts from Prof. Juliana Anderson’s handbook on common youth problems & solutions for school administrators. Match each to two solutions suggested.

Dear Colleagues,
Please find common problems among youths below and
suggested solutions to them.

1. Exam Fear-a-h
2. Unhealthy Lifestyle-d-g
3. Bullying-e-c
4. Parental Pressure-f-b

a
Teach your students to plan well for exams because better preparation causes them to feel more confident and confident students have less or no stress.
b
Do workshops with parents about caring their kids. They should be aware of the difference between caring and overcaring.
c
Ask the theater club to prepare plays on impacts of violence against people.
d
Develop a whole school physical activity policy, and encourage all staff and students to be physically active. Then implement, monitor and evaluate it for impact.
e
Train the school staff for bullying matters and ways of coping with it, within the rules & regulations.
f
Remind your students and parents that failure may sometimes be a natural part of learning and that we should focus on getting better.

g Develop and adopt a whole school food policy.

h
Teach your students effective studying and relaxation techniques.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

4E.
Aşağıda, Prof. Juliana Anderson’ın yaygın gençlik sorunları ve okul yöneticilerine yönelik çözümlere ilişkin el kitabından bazı karışık alıntılar bulunmaktadır. Her birini önerilen iki çözümle eşleştirin.

Sevgili meslektaşlarım,
Lütfen aşağıda gençler arasında yaygın sorunları bulun ve
onlara önerilen çözümler.

1. Sınav Korku-a-h
2. Sağlıksız Yaşam Tarzı-g-g
3. Zorbalık-e-c
4. Ebeveyn Baskısı-f-b

a
Öğrencilerinize sınavlar için iyi plan yapmalarını öğretin çünkü daha iyi hazırlık, öğrencilerin kendilerini daha güvende hissetmelerine ve öğrencilerin daha az stresli veya hiç stres yaşamamalarına neden olur.
b
Ebeveynlerle çocuklarına bakma konusunda atölye çalışmaları yapın. Sevecenlikle aşırı bakım arasındaki farkın farkında olmalıdırlar.
c
Tiyatro kulübünden insanlara yönelik şiddetin etkileri üzerine oyunlar hazırlamasını isteyin.
d
Bütün bir okul fiziksel aktivite politikası geliştirin ve tüm personeli ve öğrencileri fiziksel olarak aktif olmaya teşvik edin. Ardından uygulayın, izleyin ve etki açısından değerlendirin.
e
Kurallar ve düzenlemeler çerçevesinde okul personelini zorbalık konuları ve bununla başa çıkma yolları konusunda eğitin.
f
Öğrencilerinize ve ebeveynlerinize başarısızlığın bazen öğrenmenin doğal bir parçası olabileceğini ve daha iyi olmaya odaklanmamız gerektiğini hatırlatın.

g Bütün bir okul gıda politikası geliştirin ve benimseyin.

h Öğrencilerinize etkili çalışma ve rahatlama tekniklerini öğretin.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir