10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 79-80 Count Me In

10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa79-80 MEB Count Me In konusunu kısaca yazdık. 10. sınıf İngilizce ders kitabı MEB Count Me In kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini sayfa sayfa aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz.

10. Sınıf İngilizce Kitabı Sayfa 79-80 Türkçe Çevirisi MEB Count Me In

SAYFA 79 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

3G
Look at the table in Part 3 D and use the data in it to create a short paragraph on consequences when you don’t obey rules, as in the example below.

E.g. Rules and regulations are for order and for your good. When a road sign tells you to slow down because there is a school ahead, you should remember that this is to protect the driver and pupils from an accident. If you don’t obey the rule and drive fast, you yourself, a pupil or a teacher may suffer an accident.

4A.
Below are some youth problems. Discuss which ones may be more common among teenage students and schools.
parental pressure
peer pressure
tests and exam
fear
distraction
learning difficulties
unhealthy lifestyle

4B.
Mr. Davis, the school principal and Jammie, the school counselor are discussing the results of a survey on common youth problems in their school. Listen and tick the problematic situations they are talking about. Tapescript 6.1

distraction
parental pressure
learning difficulties
exam fear
unhealthy lifestyle

4C.
Now, discuss how common these situations are at your school.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

3G
Bölüm 3 D’deki tabloya bakın ve aşağıdaki örnekte olduğu gibi, kurallara uymadığınızda ortaya çıkacak sonuçlarla ilgili kısa bir paragraf oluşturmak için içindeki verileri kullanın.

Örneğin. Kurallar ve düzenlemeler düzen ve iyiliğiniz içindir. Bir yol levhası, ileride bir okul olduğu için yavaşlamanızı söylediğinde, bunun sürücüyü ve öğrencileri bir kazadan korumak olduğunu unutmamalısınız. Kurala uymaz ve hızlı sürmezseniz, kendiniz, bir öğrenci veya bir öğretmen kaza yapabilir.

4A.
Aşağıda bazı gençlik sorunları var. Genç öğrenciler ve okullar arasında hangilerinin daha yaygın olabileceğini tartışın.
ebeveyn baskısı
akran baskısı
testler ve sınav
korku
dikkati başka yöne çekme
zorlukları öğrenmek
sağlıksız yaşam tarzı

4B.
Okul müdürü Bay Davis ve okul danışmanı Jammie, okullarındaki yaygın gençlik sorunları üzerine bir anketin sonuçlarını tartışıyorlar. Bahsettikleri sorunlu durumları dinleyin ve işaretleyin. Bant Çizelgesi 6.1

dikkati başka yöne çekme
ebeveyn baskısı
zorlukları öğrenmek
sınav korkusu
sağlıksız yaşam tarzı

4C.
Şimdi, bu durumların okulunuzda ne kadar yaygın olduğunu tartışın.


SAYFA 80 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

4D.
Jammie, the school counselor is having a phone call with her friend Professor Juliana Anderson. Listen to the dialogue and fill in the blanks with the expressions of advice.

Jammie: Hello, this is Jammie speaking.
Juliana :Oh, Jammie. Nice to hear from you again. How are you?
Jammie: Fine, Juliana. I’m calling to ask you for help.
Juliana: With what?
Jammie. Well, we have a project as the school counseling service. We have some data from a survey on youth
problems in our school and we need your expertise to cope with these problems.
Juliana: What problems do you have at the top?
Jammie: Well, it is distraction at the top. I mean, distraction from studying. 1. WHAT SHOULD WE DO about that?
I suppose traditional methods don’t work. Trying to convince doesn’t work.
Juliana: Well, there may be many reasons behind that, you know. First, 2. YOU SHOULD find the specific reasons and focus on them.
Jammie: 3. SHOULD WE do new surveys?
Juliana: It’ll be of help if you don’t have data for that.
Jammie : You are right Juliana. I’m afraid, I need your help to create a new survey to find out the specific reasons.
Juliana : I’ll be happy if I can be of any help, but you 4. HAD BETTER visit me by Friday because I’ll be very busy next week.
Jammie: OK. I have some free time tomorrow afternoon. Does that suit you?
Juliana: Two o’clock is great. See you, then.
Jammie: See you.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

4D.
Okul danışmanı Jammie, arkadaşı Profesör Juliana Anderson ile bir telefon görüşmesi yapıyor. Diyaloğu dinleyin ve boşlukları tavsiye ifadeleriyle doldurun.

Jammie: Merhaba, ben Jammie konuşuyor.
Juliana: Ah, Jammie. Senden tekrar haber almak güzel. Nasılsın?
Jammie: Güzel, Juliana. Yardım istemek için arıyorum.
Juliana: Neyle?
Jammie. Okul danışmanlığı olarak bir projemiz var. Gençlik üzerine bir anketten bazı verilerimiz var
Okulumuzdaki sorunlar ve bu sorunlarla başa çıkmak için uzmanlığınıza ihtiyacımız var.
Juliana: Zirvede ne tür sorunlarınız var?
Jammie: En tepede dikkat dağınıklığı var. Demek istediğim, ders çalışmaktan rahatsız olmak. 1. BU KONUDA NE YAPMALIYIZ?
Sanırım geleneksel yöntemler işe yaramıyor. İkna etmeye çalışmak işe yaramıyor.
Juliana: Bunun arkasında pek çok sebep olabilir, biliyorsun. İlk olarak 2. Belirli nedenleri bulmalı ve bunlara odaklanmalısınız.
Jammie: 3. Yeni anketler yapmalı mıyız?
Juliana: Bunun için veriye sahip değilseniz çok yardımcı olabiliriz.
Jammie: Haklısın Juliana. Korkarım, belirli nedenleri bulmak için yeni bir anket oluşturmak için yardımınıza ihtiyacım var.
Juliana: Yardımcı olabilirsem sevinirim, ama sen 4. Cumaya kadar beni daha iyi ziyaret etmeliydin çünkü önümüzdeki hafta çok meşgul olacağım.
Jammie: Tamam. Yarın öğleden sonra biraz boş zamanım var. Bu sana uygun mu?
Juliana: Saat iki harika. Sonra görüşürüz.
Jammie: Görüşürüz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir