10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 91 Count Me In MEB

10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 91 MEB Count Me In konusunu kısaca yazdık. 10. sınıf İngilizce ders kitabı MEB Count Me In kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini sayfa sayfa aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz.

10. Sınıf İngilizce Kitabı Sayfa 91 Türkçe Çevirisi MEB Count Me In

SAYFA 91 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Ethan:What do the shows include?
Kuzey: They usually include reciting epic poems, folk dance performances and field choreographies, and some sports shows. People are not charged for public transport. Flags and torches are handed out for free. Torchlight processions and concerts are arranged for the evening. Fireworks shows are also included.
Ethan: Great! I’d like to see one of those celebrations some day.
Kuzey: It’ll be my pleasure to host you.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Ethan: Gösteriler neler içeriyor?
Kuzey: Genellikle epik şiirler, halk oyunları gösterileri ve saha koreografileri ve bazı spor şovlarını okurlar. Toplu taşıma için kişilerden ücret alınmaz. Bayraklar ve meşaleler ücretsiz olarak dağıtılır. Akşam için meşale alayı ve konserler düzenlenmektedir. Havai fişek gösterileri de dahildir.
Ethan: Harika! Bir gün o kutlamalardan birini görmek isterim.
Kuzey: Sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarım.


3 B
Read the dialogue again. Then, answer the comprehension questions.

1. When is the Republic Day in Turkey? ………………………………………………………………………
2. What does the festival celebrate? ………………………………………………………………………
3. What are the preparations for the Republic Day? ………………………………………………………………………
4. How do people feel during the day? ………………………………………………………………………
5. What are the main activities of the festival?

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Diyaloğu tekrar okuyun. Ardından, anlama sorularını cevaplayın.

1. Türkiye’de Cumhuriyet Bayramı ne zaman? ………………………………………….. ………………………….
2. Festival neyi kutluyor? ………………………………………….. ………………………….
3. Cumhuriyet Bayramı hazırlıkları nelerdir? ………………………………………….. ………………………….
4. İnsanlar gün içinde nasıl hissediyor? ………………………………………….. ………………………….
5. Festivalin ana faaliyetleri nelerdir?


3C
Work in groups. Discuss what the following questions aim to learn. Choose from the categories in the box.

1. When is it celebrated?
2. How does it impact people?
3. Why is it special?
4. How do people prepare for it?
5. Why is it celebrated?
6. What are the main events/activities?
7. What happens during the day/festival?
8. What do the preparations include?
9. What makes it important?
10. When does it take place?
11. What are the general impressions?

Time
People feelings
and opinions
Preparations
Events and
Activities
Reasons

3D
Work in pairs. Take it turns to learn about and introduce national and international festivals. Refer to the information in Part 2 A and 3 C.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

3C
Gruplarla çalışmak. Aşağıdaki soruların öğrenmeyi amaçladığını tartışın. Kutudaki kategorilerden birini seçin.

1. Ne zaman kutlanır?
2. İnsanları nasıl etkiler?
3. Neden özeldir?
4. İnsanlar buna nasıl hazırlanıyor?
5. Neden kutlanıyor?
6. Ana olaylar / faaliyetler nelerdir?
7. Gün / festival boyunca neler oluyor?
8. Hazırlıklar neler içeriyor?
9. Onu önemli kılan nedir?
10. Ne zaman gerçekleşir?
11. Genel izlenimler nelerdir?

Zaman
İnsanların duyguları
ve görüşler
Hazırlıklar
Olaylar ve
Aktiviteler
Sebepler

3 boyutlu
İkili çalışın. Sırayla ulusal ve uluslararası festivalleri öğrenin ve tanıtın. Bölüm 2 A ve 3 C’deki bilgilere bakın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir