10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi ve Cevaplar Sayfa 106 Count Me In MEB

10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 106 MEB Count Me In konusunu kısaca yazdık. 10. sınıf İngilizce ders kitabı MEB Count Me In kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini sayfa sayfa aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz.

10. Sınıf İngilizce Kitabı Sayfa 106 Türkçe Çevirisi MEB Count Me In

SAYFA 106 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

7A. Listen and practise the /w/ and /v/ sounds. Tapescript 8.4

1. went /wɛnt/ vent /vɛnt/
2. wiper /waɪpər/ viper /vaɪpər/
3. wend /wɛnd/ vend /vɛnd/
4. west /wɛst/ vest /vɛst/
5. why /waɪ/ vie /vaɪ/

7B. Listen and write a for /w/ sound and b for /v/ sound beside the sentences. Tapescript 8.5

1. You will get wet/vet if you go out now.
2. Jack gave John a wary/vary look.
3. You can begin to write a poem by writing worse/verse.
4. They waited in wain/vain for seeing their family.
5. Sue and Sally were wailing/vailing desperately

ANSWER
1. a
2. a
3. b
4. b
5. a

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

7A. /w/ ve /v/ seslerini dinleyin ve uygulayın. Teyp 8.4

1. /wɛnt/ vent /vɛnt/ gitti
2. silici /waɪpər/ engerek /vaɪpər/
3. wend /wɛnd/vend /vɛnd/
4. batı /wɛst/ yelek /vɛst/
5. neden /waɪ/ vie /vaɪ/

7B. Cümlelerin yanına /w/ sesi için a ve /v/ sesi için b yazın ve dinleyin. Teyp 8.5

1. Şimdi dışarı çıkarsan ıslanırsın/veteriner olursun.
2. Jack, John’a ihtiyatlı/değişik bir bakış attı.
3. Daha kötüsünü/nazire yazarak şiir yazmaya başlayabilirsiniz.
4. Ailelerini görmek için boşuna/boşuna beklediler.
5. Sue ve Sally umutsuzca ağlıyorlardı

CEVAP
1 A
2. a
3. b
4. b
5. a


7C. Practise pronunciation by reading the following tongue twisters. Read each tongue twister slowly at first, then try reading it faster.

Which is worse verse – Wendy’s verse or Wayne’s verse?
Woolen vests for wailing wolves are worn in the vast woodlands.
Victor’s friend Vincent rinsed his vests in vinegar.

THE SCIENCE OF TODAY IS THE TECHNOLOGY OF TOMORROW.
Edward Teller

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

7C. Aşağıdaki tekerlemeleri okuyarak telaffuz alıştırması yapın. Her tekerlemeyi önce yavaşça okuyun, ardından daha hızlı okumayı deneyin.

Hangisi daha kötü dize – Wendy’nin dizesi mi yoksa Wayne’in dizesi mi?
Geniş ormanlık alanlarda ağlayan kurtlar için yün yelekler giyilir.
Victor’un arkadaşı Vincent yeleklerini sirkeyle yıkadı.

BUGÜNÜN BİLİMİ YARININ TEKNOLOJİSİDİR. Edward Teller

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir