10. sınıf Tarih ders kitabı sayfa 92, 93, 94, 95 cevapları MEB

Bu yazıda “10. sınıf Tarih ders kitabı sayfa 92, 93, 94, 95 cevapları MEB ” konusunu kısaca yazacağız. 10. sınıf MEB yayınları Tarih ders kitabı sayfa 92, 93, 94, 95 ‘de yer alan 3. ünite sonu Ölçme ve Değerlendirme sorularının cevaplarını kısaca yazdık.

10. sınıf Tarih ders kitabı sayfa 92, 93, 94, 95 cevapları MEB

SAYFA 92 , 93 CEVAPLARI – 10.SINIF TARİH DERS KİTABI

A – Aşağıdaki terimleri birer cümleyle açıklayınız.

Ahi :  XIII. yüzyılda temeli yardımlaşma üzerine kurulan esnaf ve sanatkâr örgütlenmesine ahilik, bu teşkilata katılan kişiye ahi denir.

Yaya ve Müsellemler : Osmanlı Devleti’nde ilk defa Orhan Bey zamanında kurulan düzenli birliklerin atsız askerine “yaya”3.5), atlı
askerine de “müsellem” denilirdi.

Has : Tımar sisteminde Yıllık geliri 100 000 akçeden fazla olan dirliklerdir.

Cebelü :  Tımar sisteminde zırhlı, teçhizatlı atlı asker demektir.

Pençik Sistemi :  Savaş esirlerinin beşte biri asker olmak üzere devlet tarafından alınıp, Yeniçeri Ocağı’ının ihtiyaçlarının asker ihtiyacını karşılayan sistemdir.

B – Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Soruların cevaplarını linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.

1. Ahilerin, Osmanlı Devleti’nin kuruluşundaki etkileri nelerdir?

Sorunun cevabını linkten okuyabilirsiniz.

2. Osmanlı Devleti’nde yeniçeri olmak için hangi aşamalardan geçilmelidir?

Sorunun cevabını linkten okuyabilirsiniz.

3. Osmanlı Devleti’nde merkezî otoritenin sağlanmasında tımar sisteminin rolü nedir?

Sorunun cevabını linkten okuyabilirsiniz.

4. Beylik Dönemi’nde Osmanlı askerî gücü hangi muharip unsurlardan oluşmuştur?

Sorunun cevabını linkten okuyabilirsiniz.

5. Osmanlı toplumunda, askerî ile reaya arasındaki farklılıklar nelerdir?

Sorunun cevabını linkten okuyabilirsiniz.

C – Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız

C Bölümü Cevaplar: 1. A 2. D 3. E 4. D 5. B , 6. C 7. D 8. D 9. C 10. D

SAYFA 94 CEVAPLARI – 10.SINIF TARİH DERS KİTABI

Aşağıdaki soruları metinden yola çıkarak cevaplayınız.

1. İlber Ortaylı’nın bu yazıyı kaleme almasındaki amacı ne olabilir?

Devşirme Sistemi ile ilgili bazı yanlış bilgileri düzeltmek

2. “Ayaz Paşa” örneği hangi düşünceyi kanıtlama amacıyla verilmiştir?

3. “Devşirme bir hayat tarzıdır.” cümlesiyle ne anlatılmak istenmiştir?

Devşirilen çocukların kimliklerini unutmadıklarını hangi köyden geldiğini, anasını, babasını, akrabasını hatırladıklarını anlatmak istenmiştir.

4. Bazı ailelerin çocuklarının devşirilmesinde gönüllü olmasının sebepleri neler olabilir?

Fakir köyler çocuklarının bu yolla kurtulacağına, yükseleceğine inandıkları için gönüllü olmuşlardır.

5. “Partal ayakkabı” nedir?

Çok kullanılmaktan iyice eskimiş, yıpranmış, eski püskü bir ayakkabıdır.

6. Bu metnin başlığı sizce ne olmalıdır?

  • Devşirme Sistemi Hakkında Bilinen Yanlışlar
  • Devşirme Sistemi Hakkında Gerçek Bilgiler

7. CEVAP: E

SAYFA 95 CEVAPLARI – 10.SINIF TARİH DERS KİTABI

Aşağıdaki soruları metinden yola çıkarak cevaplayınız.

1. Tımar sisteminde ve feodalitede mülkiyet hakkı kimlere aittir?

Toprak mülkiyeti; tımar sisteminde devlete, Feodalite’de Feodal Beylere toprak sahiplerine aittir.

2. Sahip olduğu haklar bakımından Osmanlı köylüsü ile Avrupa köylüsünü kıyaslayınız.

Osmanlı köylüsü ile Tımar sahibi arasındaki ilişkiler kanunlarla belirlenmiştir. Köylülerin hakları korunmuştu.

Feodal Beyleri, toprakların ve Avrupa Köylüsünün sahibiydi. Feodal Beylerin sözü geçerliydi.

3. Tımar sistemi ile feodalite arasındaki temel farklılıklar nelerdir?

Sorunun cevabını aşağıdaki linkten okuyabilirsiniz.

Tımar sistemi ile feodalite arasındaki temel farklılıklar nelerdir?

4. “Tasarruf” nedir?

Bir şeyi istediği gibi kullanma yetkisine tasarruf denir.

5. Tımar sisteminin Osmanlı Devleti’ne sağladığı faydalar nelerdir?

Sorunun cevabını aşağıdaki linkten okuyabilirsiniz.

Tımar sisteminin Osmanlı Devleti’ne sağladığı faydalar nelerdir?

6. Avrupa’da merkezî krallıkların ortaya çıkması nasıl gerçekleşmiş olabilir?

Sorunun cevabını aşağıdaki linkten okuyabilirsiniz.

Avrupa’da merkezî krallıkların ortaya çıkması nasıl gerçekleşmiş olabilir?

Aşağıdaki soruları metinden yola çıkarak cevaplayınız.

1. Ordunun disiplin ve sessizlik içinde hareket etmesinin nedenleri neler olabilir?

Ordudaki disiplini, birliği ve komutanın gücünü göstermek için.

2. Ordunun konaklamasında sulak ve otlak yerlerin tercih edilmesinin nedenleri nelerdir?

Ordunun su ve temel ihtiyaçlarını rahatça karşılaması ve güzel bir şekilde dinlenebilmesi için.

3. Seferde çeşitli çadırlar kurulmasının gerekçeleri nelerdir?

Ordu kalabalıktı, istenen yerin kolay bir şekilde bulunabilmesi ve emir komuta zincirini göstermek için olabilir. Örneğin, yemekhane, tuvaletler, komutanın çadırı vb.

4. Osmanlı ordusunda, savaşan askerlere yardımcı olan destek kıtalarında kimler yer almaktadır?

Topçu Ocağı, Top Arabacıları, Cebeci Ocağı, Humbaracılar,  Lağımcılar, Sakalar, Yaya ve müsellemler

5. Ordu, seferlere hangi mevsimde çıkmıştır?

İlkbahar messiminde çıkmışlardır. Ordunun kötü hava şartlarından etkilenmemesi ve uzun mesafelerin kolaylıkla alınması için.

10. sınıf Tarih kitabı TÜM SAYFALARIN cevapları MEB

Tımar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir