Tasavvufi düşüncede seyr-u sülûk, bir şeyhin nezaretinde, manevi yolculuğu ifade etmektedir. Sizce bu manevi yolculukta kişinin hangi ahlaki değerlere sahip olması gerekir.

Bu yazıda “Tasavvufi düşüncede seyr-u sülûk, bir şeyhin nezaretinde, manevi yolculuğu ifade etmektedir. Sizce bu manevi yolculukta kişinin hangi ahlaki değerlere sahip olması gerekir.” sorusunun cevabını kısaca yazdık.

Tasavvufi düşüncede seyr-u sülûk, bir şeyhin nezaretinde, manevi yolculuğu ifade etmektedir. Sizce bu manevi yolculukta kişinin hangi ahlaki değerlere sahip olması gerekir.

 • Doğru sözlü,
 • Adaletli,
 • Dürüst,
 • Merhametli,
 • Emanetleri koruyan
 • Güzel huy, cömertlik ve tevazu,
 • Başa gelenleri rıza ile karşılamak, kabullenmek,
 • İyi hali ile meşhur olmaya çalışmamak (riyadan kaçmak),
 • İbadeti temiz niyetle yapmak,
 • Yaratılan hiçbir şeye ihtiyaç duymamak, yalnız Allah’a muhtaç olmak,
 • İyiliğe yönlendirme hususunda sağlam yürekli olmak,
 • Şefkat ve merhamet sahibi olmak, tevazuyu sevmek,
 • Kendi kusurunu bilmek,
 • Mert ve kanaatkâr olup, ahireti düşünerek hareket etmek,
 • Vakar sahibi, (ağırbaşlı) dıştan güleç, içten ebediyyet endişesi taşımak. Kişinin bu yolculukta sahip olması gereken ahlaki değerlerdendir.

12. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı cevapları

Tasavvuf ya da Sufilik İslam’ın iç veya mistik yüzü olarak tarif edilir. Tasavvuf

Tasavvufta dört kapı, üç Makam

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir