Şair sultanlar ve eserleri hakkında araştırma yapınız.

Şair sultanlar ve eserleri hakkında araştırma yapınız.  sorusunun cevabını kısaca yazdık. Şair Padişahların isimlerini ve eser isimlerini kısaca yazdık.

  • Avnî (Fatih Sultan Mehmed). Eserleri: Divan
  • Adlî (II.Bayezid) Eserleri: Divan
  • Cem Sultan Eserleri: Türkçe Divân, ♦ Farsça Divân, ♦ Cemşîd u Flurşîd, ♦ Fâl-i Reyhân-ı Sultân Cem,
  • Harîmi (Şehzâde Korkud) Eserleri: Türkçe Divan, Kitabü’l Harîmî, Hâfızu’l-İnsan an Lafzı’l-İman veya Şerh-i Elfaz-ı Küfr, Fetevâ-yı Korkûdiyye, Vesîletü’l-Ahbâb, Hallü Eşkâli’l-Efkâr fi Halli Emvâli’l-Küffar
  • Selimî (Yavuz Sultan Selim)
  • Muhibbi (Kanunî Sultan Süleyman)
  • Şehzâde Mustafa
  • Muradî (III. Murat) Eseri: Divan

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir