11. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 12 MEB Yayınları

11. Sınıf İngilizce Dersi Çalışma Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 18, 19

Bu yazıda “11. sınıf İngilizce çalışma kitabı cevapları sayfa 12 MEB Yayınları” MEB Yayınları Silver Lining kitabı 11. sınıf İngilizce dersi çalışma kitabı cevapları sayfa 12 cevaplarını yazdık. 1. ünite Future Jobs ünitesi ile ilgili cevapları aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz. Soruların Türkçe çevirileri da yazılıdır.

11. sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 12 Cevapları MEB Yayınları

SAYFA 12 CEVAPLAR

11. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 12 Cevapları MEB Yayınları
11. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 12 Cevapları MEB Yayınları

SAYFA 12 TÜRKÇE ÇEVİRİLERİ

1. Read the letter. Choose the correct option to complete it.
Dear Austin Hensley,
Thank you for your application (1) for the position of tourist guide at HSA Tours in Edinburgh next summer. At this point, we are currently responding to the selected candidates (2) that best fit our job requirements (3).
As you may know, HSA Tours is mainly focused on foreign students visiting our city. I am precisely pleased to see from your CV (4) and letter of intent (5) that you have a lot of interest in history and geography. I also see that you have work experience (6) as an information desk assistant.

The deadline (7) for application is 15th March. You will be contacted within two weeks of this date to schedule an interview (8). I would advise that you check your e-mail often.
You might be asked to give the contact details of your previous employer as your reference (9).
Yours sincerely (10),
Olivia Brooks, Manager, Human Resources

ÇEVİRİSİ:

1. Mektubu okuyun. Tamamlamak için doğru seçeneği seçin.
Sevgili Austin Hensley,
Önümüzdeki yaz Edinburgh’daki HSA Tours’da turist rehberliği pozisyonu başvurunuz için teşekkür ederiz. Bu noktada, şu anda iş gereksinimlerimize en uygun olan seçilen adaylara (2) cevap veriyoruz (3).
Bildiğiniz gibi, HSA Turları esas olarak şehrimizi ziyaret eden yabancı öğrencilere odaklanmıştır. Özgeçmişinizden (4) ve niyet mektubundan (5) tarih ve coğrafyaya büyük ilgi duyduğunuzu görmek beni çok mutlu etti. Bilgi masası asistanı olarak iş tecrübenizin (6) olduğunu da görüyorum.

Son başvuru tarihi (7) 15 Mart. Bir röportaj yapmak için bu tarihten iki hafta içinde sizinle iletişime geçilecektir (8). E-postanızı sık sık kontrol etmenizi öneririm.
Referans olarak önceki işvereninizin iletişim bilgilerini vermeniz istenebilir (9).
Saygılarımla (10),
Olivia Brooks, İnsan Kaynakları Müdürü

  1. Complete the statements using the correct words. One is extra.

deadline / asset / vacancy / candidate / staff / shift / colleagues / benefit

  1. I need to discuss the new year’s budget with mycolleagues.
  2. Jason works the lateshiftthis week. He will be working till midnight.
  3. I bet Frank will miss thedeadlineto apply for the job. He has a lot on his plate at the moment.
  4. He is really well qualified. I’m sure he’ll be the strongestcandidatefor the position.
  5. The new designer will be a valuableassetto our company. She looks extremely enthusiastic and creative.
  6. I’m going to graduate next term. I’ll check if there is a permanentvacancyfor an engineer in the factory.
  7. I will never stay in La Beach Hotel again. Thestaffwas so rude and offensive.

ÇEVİRİSİ:

2. Doğru kelimeleri kullanarak ifadeleri tamamlayın. Bir tanesi ekstra.
son başvuru tarihi / varlık / boşluk / aday / personel / vardiya / meslektaşlar / ödenek
1. Yeni yılın bütçesini meslektaşlarımla tartışmalıyım.
2. Jason bu hafta geç vardiya çalışıyor. Gece yarısına kadar çalışacak.
3. Bahse girerim Frank iş başvurusu için son süreyi kaçıracaktır. Şu an tabağında çok şey var.
4. Gerçekten nitelikli. Görev için en güçlü aday olacağından eminim.
5. Yeni tasarımcı firmamız için değerli bir varlık olacaktır. Son derece hevesli ve yaratıcı görünüyor.
6. Gelecek dönem mezun olacağım. Fabrikada bir mühendis için kalıcı bir boşluk olup olmadığını kontrol edeceğim.
7. Bir daha asla La Beach Otel’de kalmayacağım. Personel çok kaba ve saldırgan.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.