11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 19 Cevapları MEB

Bu yazıda “11. sınıf İngilizce ders kitabı sayfa 19 cevapları MEB Yayınları” MEB Yayınları Silver Lining 11. sınıf İngilizce ders kitabı cevapları  yazdık. 11. sınıf ders kitabı 1. ünite Future Jobs ünitesi cevapları sayfa 19 cevaplarını aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz. Soruların Türkçe çevirileri da yazılıdır.

11. sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 19 Cevapları MEB Yayınları

SAYFA 19 CEVAPLAR

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 19 MEB Yayınları
11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 19 MEB Yayınları

SAYFA 19 TÜRKÇE ÇEVİRİLERİ

In the professional world, a gap year is a year off between high school and college or university. Sometimes it is the break after graduating from university before starting the frst job. It usually means travelling, volunteering or working abroad. Often it means all three! Do you think a gap year addresses an academic burnout? Or are they simply time out or backpacking? Or are they real miracle steps to help you climb higher in your career? No matter which you believe, it’s about living life to its fullest. Here are two teenagers planning a gap year:

ÇEVİRİSİ: Profesyonel dünyada, boş bir yıl lise ve kolej veya üniversite arasında bir yıldır. Bazen ilk işe başlamadan önce üniversiteden mezun olduktan sonra ara verilir. Genellikle seyahat etmek, gönüllü olmak veya yurtdışında çalışmak anlamına gelir. Genellikle bu üç anlamına gelir! Boşluk yılı akademik tükenmişliğe yönelik mi? Yoksa sadece zaman aşımı mı yoksa sırt çantasıyla mı? Yoksa kariyerinizde daha yükseğe tırmanmanıza yardımcı olacak gerçek mucize adımları mı? Hangisine inanırsanız yapın, yaşamı sonuna kadar yaşamakla ilgili. İşte bir boşluk yılı planlayan iki genç:

I am taking a gap year in Argentina. I’ll get Spanish accent there. For the frst three months, I’m going to do a training course to become a ski instructor. When I’m certifed, I’ll stay and work for a hotel. I’m sure I will burn the candles at both ends. But it is really worth it. I will earn about 5.000 Argentine Pesos monthly (nearly €300) and I will be saving free accommodation and 3 meals a day. Without a doubt, it will be the perfect gap year job for me and I’ll have tons of stories on my way home.

ÇEVİRİSİ:Arjantin’de boş bir yıl geçiriyorum. Orada İspanyol aksanı alacağım. İlk üç ay boyunca kayak eğitmeni olmak için bir eğitim kursu yapacağım. Sertifika aldığımda kalacak ve bir otel için çalışacağım. Her iki uçta da mumları yakacağımdan eminim. Ama buna gerçekten değer. Aylık yaklaşık 5.000 Arjantin Pezosu kazanacağım (yaklaşık 300 €) ve ücretsiz konaklama ve günde 3 öğün tasarruf edeceğim. Kuşkusuz, bu benim için mükemmel bir yıl işi olacak ve eve giderken tonlarca hikayem olacak.

I can hardly wait to go to Zambia for my gap year job. I’m going to join a team of volunteers to teach English to kids aged 9-12 in Kibombomene Primary School. The project is going to be for 7 months. I’m dying to see the rich wildlife, magnifcent forests, and the astonishing Victoria Falls. With a love for kids and a desire to travel, this project is just for me. Besides teaching English, I’ll help with games, school events and art activities as well. For sure, this experience will provide me with valuable new skills that any school director will be impressed by

ÇEVİRİSİ:Boşluk yılı işim için Zambiya’ya gitmek için sabırsızlanıyorum. Kibombomene İlköğretim Okulu’nda 9-12 yaşları arasındaki çocuklara İngilizce öğretmek için bir gönüllü ekibine katılacağım. Proje 7 ay sürecek. Zengin vahşi yaşamı, muhteşem ormanları ve şaşırtıcı Victoria Şelalelerini görmek için can atıyorum. Çocuklara duyulan sevgi ve seyahat etme arzusuyla bu proje tam benim için. İngilizce öğretmenin yanı sıra oyunlar, okul etkinlikleri ve sanat etkinliklerine de yardımcı olacağım. Elbette, bu deneyim bana herhangi bir okul müdürünün etkileyeceği değerli yeni beceriler sağlayacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.