11. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 19 Sunshine

11. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 19 Sunshine. 11. sınıf İngilizce dersi çalışma kitabının Türkçe çevirilerini ve soruların cevaplarını yazdık.  SUNSHINE ENGLISH Workbook Türkçe çevirisi.

11. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 19 Sunshine

SAYFA 19  TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

3. Look at the pictures and write sentences to describe life in ancient times.

e.g. People used to live in caves.

1. People used to draw on the rocks
2. People used to hunt animals
3. There used to be wild animals
4. People used to use different simple tools.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

3. Eski zamanlardaki yaşamı anlatan resimlere bakın ve cümleler yazın.

Örneğin. İnsanlar eskiden mağaralarda yaşardı.

1. İnsanlar kayalara resim çizerdi
2. İnsanlar eskiden hayvanları avlardı
3. Eskiden vahşi hayvanlar vardı
4. İnsanlar farklı basit araçlar kullanırdı.


4. Think about one of your childhood memories and answer the questions.

1. Where were you?
2. Who were you with?
3. How did that day start?
4. What were your parents doing when
that event happened?
5. How did you react?
6. How did that affect your life.

1. I was at the village
2 I was with my family
3. We woke up early. Then We feed the animals.
4. They were prepared the table and I helped them.
5. I was very happy.
6. It affected a good way. When I think about that day and I smile.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

4. Çocukluk anılarınızdan birini düşünün ve soruları cevaplayın.

1. Neredeydin?
2. Kiminle birlikteydin?
3. O gün nasıl başladı?
4. Anne babanız ne zaman ne yapıyordu?
o olay oldu mu?
5. Nasıl tepki verdiniz?
6. Bu, hayatınızı nasıl etkiledi?

1. köydeydim
2 ailemle birlikteydim
3. Erken kalktık. Sonra hayvanları besliyoruz.
4. Masayı hazırladılar ve onlara yardım ettim.
5. Çok mutluydum.
6. İyi bir şekilde etkiledi. O gün aklıma gelince gülümsüyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir