11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 106 Cem Yayınları

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 106 CEM SUNSHINE ENGLISH 11. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yazdık. CEM Yayınları SUNSHINE ENGLISH İngilizce kitabı Türkçe çevirisidir. Sayfa 106 İngilizce parçaların Türkçe çevirilerini bölüm bölüm yazdık.

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 103 CEM Yayınları 

SAYFA 106  TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

11. Discussion Time
Have you ever tried cliff diving? Why / Why not?
How do you think wingsuit fliers perform their sports?
Which one do you think is more dangerous: Cliff diving or wingsuit flying? Why?

12. Read the information about extreme sports and insert the sentences.

a. Nowadays, these videos of wingsuit flyers go viral.
b. This definitely increases the adrenaline and satisfaction level of these divers.
c. Cliff diving is defined as the acrobatic perfection of diving into water from a cliff.
d. That’s why, wingsuit fliers wear parachute equipment specially designed for sky diving.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

11. Tartışma Süresi
Hiç uçurum dalışını denediniz mi? Neden / Neden olmasın?
Kanat kıyafeti broşürlerinin sporlarını nasıl yaptığını düşünüyorsunuz?
Hangisinin daha tehlikeli olduğunu düşünüyorsun: Uçurum dalışı veya kanat takım elbise uçuyor? Neden?

12. Ekstrem sporlar hakkındaki bilgileri okuyun ve cümleleri ekleyin.

a. Bugünlerde bu kanatlı el ilanları videoları viral oluyor.
b. Bu kesinlikle bu dalgıçların adrenalin ve memnuniyet düzeyini artırır.
c. Uçurum dalışı, bir uçurumdan suya dalmanın akrobatik mükemmelliği olarak tanımlanır.
d. Bu nedenle, kanat takım elbise uçları özellikle gökyüzü dalışı için tasarlanmış paraşüt ekipmanı giyerler.


Cliff diving has been a popular trend nowadays and many young people who dare to do this breathtaking jump have taken up this
extreme sport. 1…………………..
In addition to this definition, cliff divers describe their experience with one word amazingly: peace! It’s not easy to accept the idea when you consider the dangers; nevertheless, they prefer calling the overall experience as spiritual.
When people try this jump, gravity is the only force acting on their body. There is no resistance from friction with the ground; thus, as they fall, it pulls them to the water, at a speed of 9.8 meters per second. Cliff divers prefer higher cliffs all the time because time is an important factor in this sport: the longer the diver falls through water,
the faster he goes. 2. …………………………

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Uçurum dalışı günümüzde popüler bir trend olmuştur ve bu nefes kesen sıçramayı yapmaya cesaret eden birçok genç bunu üstlenmiştir
aşırı spor. 1 …………………..
Bu tanıma ek olarak, uçurum dalgıçları deneyimlerini tek kelimeyle şaşırtıcı bir şekilde tarif ediyor: barış! Tehlikeleri düşündüğünüzde bu fikri kabul etmek kolay değildir; yine de, genel deneyimi manevi olarak adlandırmayı tercih ederler.
İnsanlar bu sıçramayı denediğinde, yerçekimi vücutlarına etki eden tek kuvvettir. Zemin ile sürtünmeye karşı direnç yoktur; böylece düştüklerinde, saniyede 9,8 metre hızla onları suya çeker. Uçurum dalgıçları her zaman daha yüksek uçurumları tercih ederler çünkü zaman bu sporda önemli bir faktördür: dalgıç suya ne kadar uzun düşerse, o kadar hızlı gider. 2. …………………………

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.