11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 106 Silver Lining

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 106 MEB Silver. 11. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yazdık. MEB Yayınları Silver Lining İngilizce kitabı Türkçe çevirisidir. Sayfa 106 İngilizce parçaların Türkçe çevirilerini bölüm bölüm yazdık.

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 106 MEB Silver Lining

SAYFA 106 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1 Match the people with the race photos given below.

My friends said I was like a crazy butterfly with my kite in the sky at the final stage of the race.

Everybody said that even the helmet couldn’t hide the happiness and joy on my face when I was on my motorbike

Paulo Coelho says that the adrenaline and stress of an adventure are better than a thousand peaceful days. I totally agree. Multi-sport races are just my cup of tea.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1 Aşağıda verilen yarış fotoğraflarıyla insanları eşleştirin.

Arkadaşlarım, yarışın son aşamasında gökyüzünde uçurtmamla çılgın bir kelebek gibi olduğumu söyledi.

Herkes, motosikletimdeyken kaskın bile yüzümdeki mutluluğu ve sevinci gizleyemediğini söyledi.

Paulo Coelho, bir maceranın adrenalinin ve stresinin bin huzurlu günden daha iyi olduğunu söylüyor. Tamamen katılıyorum. Çoklu spor yarışları benim fincan çayım.


2. Look at the highlighted words in the text and match them with their defnitions below.

a. severe, harsh, threatening
b. an area of land
c. determination and ambition
d. whole, entire
e. sharper, higher
f. once a year
g. battle of life

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

2. Metindeki vurgulanan kelimelere bakın ve bunları aşağıdaki tanımlarla eşleştirin.

a. şiddetli, sert, tehditkar
b. bir arazi alanı
c. kararlılık ve hırs
d. bütün, bütün
e. daha keskin, daha yüksek
f. yılda bir kez
g. yaşam savaşı


A …….. Daisy River said it was a very challenging, unsupported ride due to the very wet weather and strong winds all around the coast. “The biggest excitement happened with 3 kilometres to climb of the huge mountain. I was caught in a hailstorm. It was almost impossible to pedal. Total mileage was 3.056, the weight on my bike was around 15 kilos. However, it was a rat race1 and I had to win. I tried my utmost and kept on pedalling. After a few hours of effort, I saw the fnish line,” said Daisy.

B …….. There’s no doubt that “The Coast to Coast Ultra Endurance Race” is an uprise against nature, where only the strong and the adventurous are able to survive. This race is an ultimate challenge and requires not only good ftness and skills, but also a good dose of mental fortitude2. Next year the race will be held on Amalf Coast of Italy. All the adventure lovers will be welcomed to this jaw-dropping adventure.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

A …….. Daisy River, çok ıslak hava ve sahil boyunca güçlü rüzgarlar nedeniyle çok zorlu, desteklenmeyen bir yolculuk olduğunu söyledi. “En büyük heyecan büyük dağa tırmanmak için 3 kilometre oldu. Dolu bir fırtınaya yakalandım. Pedal çevirmek neredeyse imkansızdı. Toplam kilometre 3.056, bisikletimdeki ağırlık 15 kilo civarındaydı. Ancak, bu bir sıçan yarışıydı1 ve kazanmak zorunda kaldım. Elimden geleni yaptım ve pedal çevirmeye devam ettim. Birkaç saatlik bir çabadan sonra, en ince çizgiyi gördüm ”dedi Daisy.

B …….. “Sahilden Kıyıya Ultra Dayanıklılık Yarışı” nın sadece güçlü ve maceracıların hayatta kalabildiği doğaya karşı bir yükseliş olduğuna şüphe yok. Bu yarış nihai bir mücadeledir ve sadece iyi bir beceri ve beceri değil, aynı zamanda iyi bir zihinsel güç dozu gerektirir 2. Gelecek yıl yarış İtalya Amalf Sahili’nde yapılacak. Tüm macera severler bu çene bırakarak maceraya kabul edilecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.