11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 112 Silver Lining

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 112 MEB Silver. 11. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yazdık. MEB Yayınları Silver Lining İngilizce kitabı Türkçe çevirisidir. Sayfa 112 İngilizce parçaların Türkçe çevirilerini bölüm bölüm yazdık.

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 112 MEB Silver Lining

SAYFA 112 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1 & Read the quotes below and discuss what they mean with the class.
A friend is someone who knows the story in your heart, and can tell it back to you when you’ve forgotten the words. Unknown

Your friend is the man who knows all about you and still likes you. Elbert Hubars

A real friend is one who walks in when the rest of the world walks out.
Walter Winchell

2. Fill in the blanks with the given words below

ferce edgy sincere loyal modest trustworthy

1. I couldn’t believe how my son ate the whole cake. I became so…….. that it took too long to feel relaxed again.
2. I love spending time with Sally. She never pretends or lies. She’s totally …………… .
3. I see doctors as very …….. people because they spend many years specializing in their felds.
4. Dennis is always ………….. about his achievements. He always gets the frst prize in art competitions but never mentions it.
5. Mr. Stark was ……. to his country. He fought for the army during his entire life.
6. Sheila looked so …….. when she saw the little children suffering from the war.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1 & Aşağıdaki alıntıları okuyun ve ne anlama geldiğini sınıfla tartışın.
Bir arkadaş, hikayeyi kalbinizde bilen ve kelimeleri unuttuğunuzda size geri söyleyebilen biridir. Bilinmeyen

Arkadaşın senin hakkında her şeyi bilen ve seni hala seven adam. Elbert Hubars

Gerçek bir arkadaş, dünyanın geri kalanı yürürken içeri giren kişidir.
 Walter Winchell

2. Boşlukları aşağıda verilen kelimelerle doldurun

ferce sinirli samimi sadık mütevazı güvenilir

1. Oğlumun pastanın tamamını nasıl yediğine inanamadım. Öyle oldum ki …….. tekrar rahatlamak çok uzun sürdü.
2. Sally ile zaman geçirmeyi seviyorum. Asla taklit etmez veya yalan söylemez. Tamamen …………….
3. Doktorları çok …….. insanlar olarak görüyorum çünkü onlar felsefelerinde uzmanlaşarak uzun yıllar geçirdiler.
4. Dennis her zaman başarıları hakkında …………… Sanat yarışmalarında her zaman en büyük ödülü alır ama asla bahsetmez.
5. Bay Stark ülkesine ……. Tüm hayatı boyunca ordu için savaştı.
6. Sheila öyle görünüyordu ki …….. savaştan acı çeken küçük çocukları görünce.

 


THEY ARE REALLY KIND TO EVERY KIND
112
Most people describe the lives of the celebrities with glamour and luxury. To be honest, their life is not a bed of roses as everybody thinks. They have to work very hard to be the best all the time. They have no suitable settings to make true friends and they cannot fnd a shoulder to cry on. Pets have been the healers of their lonely hearts. They used to buy expensive pets from petshops but it was a long time
ago. Now, celebrities do a lot of charity for the “loyal friends” that need help.

Ian Somerholder is one of the celebrities who tries to make a better world for animals. He keeps adopting more and more animals to broaden his family. He and his wife has already adopted a cat, a horse and a rescue kitten. He is the founder of an organisation which aims to end animal testing and to prevent animal cruelty. He has an enduring friendship with the animals in need.

Eye-catching actress Charlize Theron, who has a bad reputation by
playing villains in thrillers, is a sincere animal lover with a soft heart
in her real life. As she grew up at a farm in South Africa, she loves spending time with animals. She supports animal welfare acts and joins campaigns against fur trade. She describes herself as the mother of all rescue dogs.

Ricky Gervais who is a talented writer and a successful actor is also a ferce advocator of animals. He stands up for animals any time. His social network accounts are full of animal rights shares. He also works for re-homing the dogs which are abandoned.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

HER TÜRÜ GERÇEKTEN TÜRLER

Çoğu insan ünlülerin hayatını cazibe ve lüksle tarif eder. Dürüst olmak gerekirse, herkesin düşündüğü gibi yaşamları bir gül yatağı değildir. Her zaman en iyisi olmak için çok çalışmak zorundalar. Gerçek arkadaşlar edinmek için uygun ayarları yoktur ve ağlayacak bir omuz bulamazlar. Evcil hayvanlar, yalnız kalplerinin şifacıları olmuştur. Evcil hayvan dükkanlarından pahalı evcil hayvanlar alırdılar ama uzun zaman oldu
önce. Ünlüler, yardıma ihtiyacı olan “sadık arkadaşlar” için çok fazla yardım yapıyorlar.

Ian Somerholder hayvanlar için daha iyi bir dünya yapmaya çalışan ünlülerden biridir. Ailesini genişletmek için gittikçe daha fazla hayvanı evlat edinmeye devam ediyor. O ve karısı zaten bir kedi, bir at ve bir kurtarma kedi yavrusu benimsedi. Hayvan testlerini sonlandırmayı ve hayvan zulmünü önlemeyi amaçlayan bir örgütün kurucusudur. İhtiyacı olan hayvanlarla kalıcı bir dostluğu var.

Gerilimde kötü adamlar oynayarak kötü bir üne sahip olan göz alıcı aktris Charlize Theron, gerçek hayatında yumuşak bir kalbe sahip samimi bir hayvan sever. Güney Afrika’daki bir çiftlikte büyüdükçe hayvanlarla zaman geçirmeyi çok seviyor. Hayvan refahı eylemlerini destekler ve kürk ticaretine karşı kampanyalara katılır. Kendini tüm kurtarma köpeklerinin annesi olarak tanımlıyor.

Yetenekli bir yazar ve başarılı bir aktör olan Ricky Gervais, aynı zamanda hayvanların ferce savunucusu. Her zaman hayvanlar için ayağa kalkar. Sosyal ağ hesapları hayvan hakları paylaşımlarıyla doludur. Ayrıca terk edilmiş köpekleri yeniden barındırmak için çalışıyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir