11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 119 Sunshine

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 119 Sunshine CEM SUNSHINE ENGLISH 11. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yazdık. CEM Yayınları SUNSHINE ENGLISH İngilizce kitabı Türkçe çevirisidir. Sayfa 119 İngilizce parçaların Türkçe çevirilerini bölüm bölüm yazdık.

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 119 CEM Yayınları 

SAYFA 119  TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Mr. Richardson, our physics teacher, is a very serious man. Our teacher asked us to find the student who is the most easygoing.
Matrakci Nasuh, an artist of the Ottoman period, was a talented miniaturist who lived between 1480 and 1564.

The show, “16th Century Genius Matrakci Nasuh”, which İstanbul Intercultural Art Dialogues Association designed, is supported by the Presidency.

The viewers will discover the Ottoman Empire’s 16th century artistic, chronological and political perspective while discovering the virtues of Nasuh, one of the hidden geniuses of our history.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Fizik öğretmenimiz Bay Richardson çok ciddi bir adam. Öğretmenimiz bizden en kolay olan öğrenciyi bulmamızı istedi.
Osmanlı döneminin sanatçısı olan Matrakçı Nasuh, 1480-1564 yılları arasında yaşayan yetenekli bir minyatürcüydü.

İstanbul Kültürlerarası Sanat Diyalogları Derneği’nin tasarladığı “16. Yüzyıl Genius Matrakçı Nasuh” programı Cumhurbaşkanlığı tarafından destekleniyor.

İzleyiciler, tarihimizin gizli dahilerinden biri olan Nasuh’un erdemlerini keşfederken, Osmanlı İmparatorluğu’nun 16. yüzyıl sanatsal, kronolojik ve politik perspektifini keşfedecekler.


Do a research and find some news that you find interesting. Describe the events, places and people in them on your blog

Work in groups of four. Write some texts about your teachers or friends and prepare your own class magazine. Then, share it with the class.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Bir araştırma yapın ve ilginç bulduğunuz bazı haberler bulun. Blogunuzdaki bu etkinlikleri, yerleri ve kişileri açıklayın

Dört kişilik gruplar halinde çalışacak. Öğretmenleriniz veya arkadaşlarınızla ilgili bazı metinler yazın ve kendi sınıf derginizi hazırlayın. Ardından, sınıfla paylaşın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir