11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 37-38 Silver Lining

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 37-38 Silver Lining. 11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 28 MEB Silver. 11. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yazdık. MEB Yayınları Silver Lining İngilizce kitabı Türkçe çevirisidir. Sayfa 37-38 İngilizce parçaların Türkçe çevirilerini bölüm bölüm yazdık.

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 37-38 Silver Lining

SAYFA 37 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

How can hard times help us get stronger?
Is it easy to deal with problems or is it a nightmare?
When you fail, do you feel like you can’t go any longer?
Do you believe miracles are everywhere?

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Zor zamanlar daha güçlü olmamıza nasıl yardımcı olabilir?
Sorunlarla başa çıkmak kolay mı yoksa bir kabus mu?
Başarısız olduğunuzda, artık gidemeyecekmişsiniz gibi mi hissediyorsunuz?
Mucizelerin her yerde olduğuna inanıyor musunuz?


SAYFA 38 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Listening & Speaking
Match the prizes and awards with the pictures.
Q 1. The Nobel Prize 4. FIFA World Cup
2. The Oscars 5. Pulitzer
3. Emmy 6.Grammy

3 Read the statements about the Nobel Prize. Guess and write true (T) or false (F).
1. Alfred Nobel, who had invented the dynamite, established the Nobel Prizes.
2. No one got a Nobel Prize during World War I and II.
3. Big names like Mark Twain and Leo Tolstoy won the Prize in Literature.
4. Orhan Pamuk was the first Turkish person to get a Nobel Prize.
5. Half of the Nobel Prize winners were women in the 20th century.
6. Aziz Sancar shared his Nobel Prize in Chemistry with two other scientists in 2015.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Dinleme ve Konuşma
Ödülleri ve ödülleri resimlerle eşleştirin.
S 1. Nobel Ödülü 4. FIFA Dünya Kupası
2. Oscarlar 5. Pulitzer
3. Emmy 6. Grammy

3 Nobel Ödülü ile ilgili açıklamaları okuyun. Tahmin edin ve doğru (T) veya yanlış (F) yazın.
1. Dinamiti icat eden Alfred Nobel, Nobel Ödüllerini kurdu.
2. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı sırasında hiç kimse Nobel Ödülü almamıştır.
3. Mark Twain ve Leo Tolstoy gibi büyük isimler Edebiyat Ödülü’nü kazandı.
4. Orhan Pamuk, Nobel Ödülü alan ilk Türk’tür.
5. 20. yüzyılda Nobel Ödülü kazananların yarısı kadındı.
6. Aziz Sancar, 2015 yılında Nobel Kimya Ödülü’nü diğer iki bilim insanı ile paylaştı.


3 Match the halves to make meaningful sentences about Marie Curie.

1. It wasn’t easy for a woman to be a successful scientist, so she had to fight …
2. Being the daughter of a physics teacher, she wanted to specialize …
3. Marie didn’t have enough money, so she needed to depend …
4. During her studies in the laboratory, she used to expose herself …
5. She stayed at hospitals for a long time but she couldn’t recover …

a. in Science.
b. from her illness.
c. to radiation in high doses.
d. against the hard conditions until she got the Nobel Prize.
e. on her sister to pay for her education.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

3 Marie Curie hakkında anlamlı cümleler kurmak için yarımları eşleştirin.

1. Bir kadının başarılı bir bilim insanı olması kolay değildi, bu yüzden savaşması gerekiyordu…
2. Bir fizik öğretmeninin kızı olarak uzmanlaşmak istedi…
3. Marie’nin yeterli parası yoktu, bu yüzden bağımlı olması gerekiyordu…
4. Laboratuvardaki çalışmaları sırasında kendini ifşa ederdi…
5. Uzun süre hastanelerde kaldı ama iyileşemedi…

a. bilimde.
B. onun hastalığından.
C. yüksek dozlarda radyasyona
NS. Nobel Ödülü’nü alana kadar zor koşullara karşı.
e. kız kardeşinin eğitim masraflarını karşılaması için.


Listen to Thilda and Patrick talking about an assignment on scientist Marie Curie. Tick the information you hear about her.

1. She had a difficult childhood.
2. She was the best student in secondary school.
3. Giriş didn’t use to go to university in Poland.
4. Marie and her sister had to make money for their education.
5. She studied physics in France.
6. She became a professor at the University of Paris.
7. Her husband, Pierre Curie, was a scientist too.
8. Their daughter, İrene Curie, was also a Nobel Prize-winning scientist.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Thilda ve Patrick’in bilim adamı Marie Curie ile ilgili bir ödev hakkında konuşmasını dinleyin. Onun hakkında duyduğunuz bilgileri işaretleyin.

1. Zor bir çocukluk geçirdi.
2. Ortaokulun en iyi öğrencisiydi.
3. Giriş, Polonya’da üniversiteye gitmek için kullanmadı.
4. Marie ve kız kardeşi eğitimleri için para kazanmak zorundaydı.
5. Fransa’da fizik okudu.
6. Paris Üniversitesi’nde profesör oldu.
7. Kocası Pierre Curie de bir bilim adamıydı.
8. Kızları İrene Curie de Nobel ödüllü bir bilim insanıydı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir