11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 40 Silver Lining

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 40 Silver Lining. 11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa  40 MEB Silver. 11. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yazdık. MEB Yayınları Silver Lining İngilizce kitabı Türkçe çevirisidir. Sayfa 40 İngilizce parçaların Türkçe çevirilerini bölüm bölüm yazdık.

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 40 Silver Lining

Reading & Writing
What do these quotes say about life? Discuss with your partners.
“In three words I can sum up everything I have learned about life. It goes on.” Robert Frost

“When one door is closed, don’t you know that many more are open?” Bob Marley

3 Match the words with the related sentences.

racısm
Illiteracy
failure
disability
poverty

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Okuma yazma
Bu alıntılar hayat hakkında ne söylüyor? Ortaklarınızla tartışın.
“Hayat hakkında öğrendiğim her şeyi üç kelimeyle özetleyebilirim. Devam ediyor.” Robert Frost

“Bir kapı kapandığında daha fazlasının açık olduğunu bilmiyor musun?” Bob Marley

3 Kelimeleri ilgili cümlelerle eşleştiriniz.

ırkçılık
okuma yazma bilmeme
arıza
sakatlık
yoksulluk


1. Because of the economic crisis, millions of people became extremely poor.
2. Thomas Edison made thousands of unsuccessful attempts before he invented the light bulb.
3. Black people didn’t use to have equal rights with white people before mid-60s in the USA.
4. Athletes with different physical and intellectual problems have taken part in the Paralympic Games since 1960.
5. If we want to develop the country, we should reduce the number of people who are unable to read and write.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. Ekonomik kriz nedeniyle milyonlarca insan aşırı derecede yoksullaştı.
2. Thomas Edison, ampulü icat etmeden önce binlerce başarısız girişimde bulundu.
3. ABD’de 60’ların ortalarından önce siyahlar beyazlarla eşit haklara sahip değildi.
4. 1960 yılından itibaren Paralimpik Oyunlara farklı fiziksel ve zihinsel sorunları olan sporcular katılmaktadır.
5. Ülkeyi kalkındırmak istiyorsak okuma yazma bilmeyenlerin sayısını azaltmalıyız.


3 Guess the meanings of the underlined idioms and choose the correct option.

1. When John lost his job, he fell on hard times and sold his house.
a. He had a difficult life because he was short of money.
b. He had to work in difficult conditions.

2. I used to work part-time to make ends meet when I was at university.
a. I didn’t use to have any money.
b. I could hardly afford my basic needs.

3. If you want something so much, you should take action and pursue your dreams.
a. Just wait and don’t do anything.
b. Do your best to make your dreams come true.

4. I didn’t ask any help from my family until I hit rock bottom.
a. I reached the worst possible point.
b. I felt happy to achieve my goals.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

3 Altı çizili deyimlerin anlamlarını tahmin ederek doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. John işini kaybettiğinde zor zamanlar geçirdi ve evini sattı.
a. Parası olmadığı için zor bir hayatı vardı.
B. Zor koşullarda çalışmak zorunda kaldı.

2. Üniversitedeyken geçimimi sağlamak için yarı zamanlı çalışırdım.
a. Hiç paraya sahip olmak için kullanmadım.
B. Temel ihtiyaçlarımı karşılayamıyordum.

3. Bir şeyi çok istiyorsanız harekete geçmeli ve hayallerinizin peşinden gitmelisiniz.
a. Sadece bekle ve hiçbir şey yapma.
B. Hayallerinizi gerçekleştirmek için elinizden geleni yapın.

4. Dibe vurana kadar ailemden yardım istemedim.
a. Olabilecek en kötü noktaya ulaştım.
B. Hedeflerime ulaştığım için mutlu hissettim.


CHANGE YOUR LIMITS!
A Japanese proverb says “Fall seven times, stand up eight.” Remember that we may come across challenges when we try to achieve our goals, but failure is just a step to be successful. In history, most of the inspiring people who never gave up trying succeeded at last.

To begin with,……………………………………………………………………………….Jim
Carrey, for instance, had to suffer from financial problems. When his father lost his job, Jim was only a teenager. After the family fell on hard times with four children, they had to leave their home and live in a caravan. In order to make ends meet, Jim worked eight-hour shifts at a factory after school.

At the age of 15, he started to work at comedy clubs in the evenings. Eventually, he had to drop out of school to pursue his dream of becoming a comedian. Poverty didn’t stop him and now he’s one of the most well-known comedians.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

SINIRLARINIZI DEĞİŞTİRİN!
Bir Japon atasözü “Yedi kez düş, sekiz kez ayağa kalk” der. Hedeflerimize ulaşmaya çalışırken zorluklarla karşılaşabileceğimizi unutmayın, ancak başarısızlık sadece başarılı olmak için bir adımdır. Tarihte, denemekten asla vazgeçmeyen ilham veren insanların çoğu sonunda başardı.

Başlangıç ​​olarak,………………………………………………………………………….Jim
Örneğin Carrey, mali sorunlarla boğuşmak zorunda kaldı. Babası işini kaybettiğinde Jim sadece bir gençti. Dört çocuğuyla zor günler geçiren aile, evlerini terk etmek ve bir karavanda yaşamak zorunda kaldı. Jim, geçimini sağlamak için okuldan sonra bir fabrikada sekiz saatlik vardiyalarla çalıştı.

15 yaşında akşamları komedi kulüplerinde çalışmaya başladı. Sonunda, komedyen olma hayalini sürdürmek için okulu bırakmak zorunda kaldı. Yoksulluk onu durdurmadı ve şimdi en tanınmış komedyenlerden biri.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.