11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 41 Silver Lining

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 41 Silver Lining . 11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa  40 MEB Silver. 11. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yazdık. MEB Yayınları Silver Lining İngilizce kitabı Türkçe çevirisidir. Sayfa 41 İngilizce parçaların Türkçe çevirilerini bölüm bölüm yazdık.

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 41 Silver Lining

4.Read the essay and underline the thesis statement.

b. Now, insert the topic sentences into the paragraphs. One is extra.
A. difficulty is learning disability
B. a physical disability may seem to be a big problem to become a sportsperson
C. racism can bring misery to the lives of many people
D. poverty is one of the obstacles that you can face while fighting for success

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

4. Makaleyi okuyun ve tez cümlesinin altını çizin.

B. Şimdi konu cümlelerini paragraflara yerleştirin. Biri ekstra.
A. zorluk, öğrenme güçlüğüdür
B. Fiziksel bir engel, sporcu olmak için büyük bir sorun gibi görünebilir
C. ırkçılık birçok insanın hayatına sefalet getirebilir
D. Yoksulluk, başarı için savaşırken karşılaşabileceğiniz engellerden biridir.


5) & Read the sample challenges and write the names of the people in the essay .
1 ………………………..kept up training although he / she had a sight impairment.
2 ………………………….continued his / her education despite having problems at school.
3 ………………………….worked long hours at a young age to support his / her family.

6. Read the essay again and answer the following questions.
1. Why did Jim Carrey become an unsuccessful student?
2. Why did Einstein have difficulty at primary school?
3. How did Marla become a successful athlete?
4. What are the common personality traits of these three people?

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

5) & Örnek meydan okumaları okuyun ve kompozisyondaki kişilerin isimlerini yazın.
1 ………………………..görme engelli olmasına rağmen eğitimine devam etti.
2 ………………………….okulda sorunlar yaşamasına rağmen eğitimine devam etti.
3 ………………………….küçük yaşta ailesine bakmak için uzun saatler çalıştı.

6. Makaleyi tekrar okuyun ve aşağıdaki soruları yanıtlayın.
1. Jim Carrey neden başarısız bir öğrenci oldu?
2. Einstein ilkokulda neden zorluk yaşadı?
3. Marla nasıl başarılı bir sporcu oldu?
4. Bu üç kişinin ortak kişilik özellikleri nelerdir?


Choose the highlighted words in the essay and complete the sentences.
1. If you want to make your dreams come true, clear the………………………on your way.
2. Children………………………poor health conditions during the wars.
3. Science magazines usually…………………….children to be curious scientists.
4. Martin had to………………………the collage since he couldn’t afford it anymore.
5. You can easily………………………your problems with the support of your family and friends.
6. The people who make a difference aren’t scared of taking up………………………..

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Denemede vurgulanan kelimeleri seçin ve cümleleri tamamlayın.
1. Hayallerinizi gerçekleştirmek istiyorsanız, yolunuzdaki ……………………….
2. Çocuklar………………………savaşlar sırasında kötü sağlık koşulları.
3. Bilim dergileri genellikle…………………….çocuklar meraklı bilim insanları olurlar.
4. Martin artık karşılayamadığı için kolajı ……………………… yapmak zorunda kaldı.
5. Ailenizin ve arkadaşlarınızın desteğiyle sorunlarınızı kolayca ……………………… çözebilirsiniz.
6. Fark yaratan insanlar, üstlenmekten korkmazlar………………………..


Another……………………………………………………………………………………….
For example, Albert Einstein wasn’t a promising child at primary school because he had dyslexia, disability of reading or writing. Most of his teachers even thought that he was an anti-social loser boy. However, he continued his education and became a very successful physicist. He developed the theories of relativity and won the Nobel Prize in 1921. He showed all the world that one can overcome anything with hard work despite learning problems.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Bir diğeri……………………………………………………………………………………….
Örneğin, Albert Einstein ilkokulda gelecek vaadeden bir çocuk değildi çünkü disleksi, okuma yazma engelliydi. Hatta öğretmenlerinin çoğu onun anti-sosyal bir ezik çocuk olduğunu düşündü. Ancak eğitimine devam etti ve çok başarılı bir fizikçi oldu. Görelilik teorilerini geliştirdi ve 1921’de Nobel Ödülü’nü kazandı. Tüm dünyaya, öğrenme sorunlarına rağmen çok çalışarak her şeyin üstesinden gelinebileceğini gösterdi.


Also,……………………………………………………………………………..
Marla Runyan, a blind American athlete won five gold medals at the Paralympic Games. When she was in the fourth grade, she was diagnosed to be blind with Stargardt disease. Before her illness, she was fond of soccer and gymnastics. She had to give up soccer because she couldn’t see the ball anymore. At first, she felt like she hit rock bottom but she trained very hard in her athletics career and won numerous medals. Her success story continues to inspire many disabled people to do what they really want.
In conclusion, there is a silver lining in each difficult situation. We mustn’t lose our hope or let obstacles stop us from reaching our goals.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Ayrıca,……………………………………………………………………………..
Kör bir Amerikalı atlet olan Marla Runyan, Paralimpik Oyunlarında beş altın madalya kazandı. Dördüncü sınıftayken, Stargardt hastalığı ile kör olduğu teşhis edildi. Hastalığından önce futbola ve jimnastiğe düşkündü. Artık topu göremediği için futbolu bırakmak zorunda kaldı. İlk başta dibe vurmuş gibi hissetti ama atletizm kariyerinde çok sıkı çalıştı ve çok sayıda madalya kazandı. Başarı öyküsü, birçok engelli kişiye gerçekten istediklerini yapma konusunda ilham vermeye devam ediyor.
Sonuç olarak, her zor durumda gümüş bir astar vardır. Umudumuzu kaybetmemeli veya engellerin hedeflerimize ulaşmamızı engellemesine izin vermemeliyiz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir