11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 46 Silver Lining

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 46 Silver Lining . 11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa  40 MEB Silver. 11. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yazdık. MEB Yayınları Silver Lining İngilizce kitabı Türkçe çevirisidir. Sayfa 46 İngilizce parçaların Türkçe çevirilerini bölüm bölüm yazdık.

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 46 Silver Lining

SAYFA 46 ÇEVİRİSİ

Reading & Writing
a. Think about the teenage problems below and tick the boxes.
Teenagers suffer from…
strongly agree
agree
disagree
strongly disagree
cyber addiction exam stress depression bullying
negative body image eating disorder sibling rivalry acne
parents’ pressure

b. Work in pairs. Tell and discuss about your own experiences. Have you ever suffered from a teenage problem? How did you deal with it?
How did you use to feel?

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Okuma yazma
a. Aşağıdaki gençlik sorunlarını düşünün ve kutuları işaretleyin.
Gençler acı çekiyor…
kesinlikle katılıyorum
Katılıyorum
aynı fikirde olmamak
kesinlikle katılmamak
siber bağımlılık sınavı stres depresyon zorbalık
olumsuz beden imajı yeme bozukluğu kardeş rekabeti akne
anne baba baskısı

B. Çiftler halinde çalışın. Kendi deneyimlerinizi anlatın ve tartışın. Hiç gençlik sorunu yaşadınız mı? Bununla nasıl başa çıktın?
Nasıl hissetmek için kullandın?


a Guess the meanings of the underlined idioms and choose the correct options.
ANSWER :1- a, 2-b, 3-b, 4-a

1. It’s quite usual to have ups and downs in our lives. We can’t always be happy.
a. We can have good and bad times. b. We need to stay positive.

2. My boss used to be a real pain in the neck. He usually made us work at weekends.
a. He created a happy atmosphere at work. b. He caused annoyance and unhappiness.

3. Horrible events happened in a chain reaction after the war. Each disaster caused another one.
a. The events made people unhappy. b. Each event affected the next one.

4. Don’t laugh at or make fun of my hair! I know it looks terrible today.
a. Don’t make a joke of my hair. b. Don’t tell me to do my hair.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

a Altı çizili deyimlerin anlamlarını tahmin edin ve doğru seçenekleri işaretleyin.
CEVAP :1- a, 2-b, 3-b, 4-a

1. Hayatımızda iniş çıkışlar olması oldukça olağandır. Her zaman mutlu olamayız.
a. İyi ve kötü zamanlarımız olabilir. B. Pozitif kalmalıyız.

2. Patronum eskiden tam bir baş belasıydı. Genellikle hafta sonları bizi çalıştırırdı.
a. İşyerinde mutlu bir atmosfer yarattı. B. Sıkıntı ve mutsuzluk yarattı.

3. Savaştan sonra zincirleme bir şekilde korkunç olaylar yaşandı. Her felaket bir başkasına neden oldu.
a. Olaylar insanları mutsuz etti. B. Her olay bir sonrakini etkiledi.

4. Saçlarıma gülüp dalga geçme! Bugün korkunç göründüğünü biliyorum.
a. Saçımla şaka yapma. B. Bana saçımı yapmamı söyleme.

GENÇ SORUNLARINDAN GEÇMEK

Gençlerin fiziksel ve sosyal açıdan zor zamanlar geçirmesi çok normaldir. Ancak bu zorlu dönemlerin yakında sona ereceğini de unutmamalısınız. İki parlak gencin hikâyelerine bir göz atalım.


PASSING THROUGH TEENAGE PROBLEMS

It’s very normal for teenagers to go through physically and socially hard times However, you should keep in mind that these challenging times will soon be over. Let’s take a look at the stories of two bright young people.

Noah’s Story
Noah is a talented basketball player but he had a pretty tough time when he was a teenager. His parents used to compare him with his elder brother who was a brilliant student and a good football player. He felt like they were criticising him whenever possible. Things weren’t easy in his social life, either. It was like a chain reaction, one problem caused another. He was much shorter and less sociable compared to his friends. Some of his friends used to bully him physically and verbally when he was training in the school gym. They used to humiliate him in front of everybody, so he didn’t want to go out at all. He used to spend long hours in front of the computer because in the cyber world no one judges a person for his or her appearance or personality. However, wasting too much time on the Internet caused another big problem.
Everybody in his family used to ask him questions about his future plans and career. That made the situation even worse for him because he used to feel a lot of pressure and stress. He wanted to end that depression, so he decided to talk to his parents and get help from his teachers. He finally learned that experiencing ups and downs is quite normal for a teenager. Everything has changed for better now.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Nuh’un Hikayesi
Noah yetenekli bir basketbolcu ama gençken oldukça zor zamanlar geçirdi. Ailesi onu parlak bir öğrenci ve iyi bir futbolcu olan ağabeyi ile karşılaştırırdı. Mümkün olduğunda onu eleştirdiklerini hissetti. Sosyal hayatında da işler kolay değildi. Zincirleme reaksiyon gibiydi, bir sorun diğerine neden oldu. Arkadaşlarına kıyasla çok daha kısa ve daha az sosyaldi. Okulun spor salonunda antrenman yaparken bazı arkadaşları ona fiziksel ve sözlü olarak zorbalık ederdi. Onu herkesin önünde küçük düşürürlerdi, bu yüzden hiç dışarı çıkmak istemedi. Bilgisayar başında uzun saatler geçirirdi çünkü siber dünyada kimse bir kişiyi görünüşü veya kişiliği için yargılamaz. Ancak internette çok fazla zaman kaybetmek başka bir büyük soruna neden oldu.
Ailesindeki herkes ona gelecek planları ve kariyeri hakkında sorular sorardı. Bu, durumu onun için daha da kötüleştirdi çünkü çok fazla baskı ve stres hissediyordu. Bu depresyona son vermek istedi, bu yüzden ailesiyle konuşmaya ve öğretmenlerinden yardım almaya karar verdi. Sonunda iniş çıkışlar yaşamanın bir genç için oldukça normal olduğunu öğrendi. Artık her şey daha iyiye doğru değişti.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.