11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 57 MEB

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 57 MEB Silver. 11. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yazdık. MEB Yayınları Silver Lining İngilizce kitabı Türkçe çevirisidir. Sayfa 57 İngilizce parçaların Türkçe çevirilerini bölüm bölüm yazdık.

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 57 MEB Silver

SAYFA 57 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

a. Aziz Sancar was born in Mardin on September 8, 1946. His parents couldn’t go to school; however, they appreciated education much. As all of his teachers received their education in the Village Institutes, they were idealistic. Sancar later mentioned that this was a great inspiration to him. Throughout his school life, he had great academic success. He wanted to study chemistry while he was at high school, but his classmates and teachers persuaded him to study medicine and he got into medicine along with his classmates. He studied medicine at the Faculty of Medicine of Istanbul University.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Aziz Sancar’ın biyografisini okuyun ve paragrafları sıraya koyun.

a. Aziz Sancar, 8 Eylül 1946’da Mardin’de doğdu. Ailesi okula gidemedi; ancak eğitimi çok takdir ettiler. Tüm öğretmenleri köy Enstitülerinde öğrenim gördüklerinden idealist oldular. Sancar daha sonra bunun kendisine büyük bir ilham kaynağı olduğunu söyledi. Okul hayatı boyunca büyük bir akademik başarı elde etti. Lisedeyken kimya okumak istiyordu, ancak sınıf arkadaşları ve öğretmenleri onu tıp okumak için ikna etti ve sınıf arkadaşlarıyla birlikte ilaca girdi. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tıp okudu.


b. The National Academy of Sciences elected him as the first Turkish-American member in 2005. Since then, he has been a Professor of Biochemistry at the University of North Carolina at Chapel Hill. He is married to Gwen Boles Sancar, who is also a Professor of Biochemistry and Biophysics there. They established Carolina Türk Evi, Turkish Center which serves as a graduate house for Turkish researchers and a center for Turkish-American cultural exchange.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

b. Ulusal Bilimler Akademisi onu 2005 yılında ilk Türk-Amerikan üyesi olarak seçti. O zamandan beri Chapel Hill’deki Kuzey Carolina Üniversitesi’nde Biyokimya Profesörü olarak görev yapıyor. Aynı zamanda orada Biyokimya ve Biyofizik Profesörü olan Gwen Boles Sancar ile evli. Türk araştırmacılar için mezuniyet evi ve Türk-Amerikan kültür alışverişi merkezi olarak hizmet veren Carolina Türk Evi’ni kurdular.


c. He couldn’t complete his PhD at Johns Hopkins University for some reasons. Soon after, he wrote to Stan Rupert, who had been involved in the discovery of DNA repair and was at Johns Hopkins during Sancar’s time there. Rupert was at the University of Texas at Dallas; thus, Sancar was accepted and completed his PhD in molecular biology there.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

c. Doktora derecesini bazı nedenlerden dolayı Johns Hopkins Üniversitesi’nde tamamlayamadı. Kısa bir süre sonra DNA onarımının keşfinde yer alan ve Sancar’ın orada olduğu sırada Johns Hopkins’te bulunan Stan Rupert’e yazdı. Rupert Dallas’taki Texas Üniversitesi’ndeydi; böylece, Sancar orada kabul edildi ve moleküler biyoloji doktorasını tamamladı.


d. In 2015, he was awarded the Nobel Prize in Chemistry for his mechanistic studies of DNA repair in addition to Tomas Lindahl and Paul L. Modrich. With a presidential ceremony, Sancar donated his original Nobel Prize golden medal and certificate to the mausoleum of Mustafa Kemal Atatürk on 19 May 2016.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

d. 2015 yılında Tomas Lindahl ve Paul L. Modrich’in yanı sıra DNA onarımı konusundaki mekanik çalışmaları nedeniyle Nobel Kimya Ödülü’ne layık görüldü. Başkanlık töreniyle Sancar, orijinal Nobel Ödülü altın madalyasını ve sertifikasını 19 Mayıs 2016’da Mustafa Kemal Atatürk türbesine bağışladı.


e. After completing his PhD, Sancar worked at Yale University for five years. Then, he was accepted as a lecturer at the University of North Carolina, the only university that he got a positive response from out of the 50 he applied to. Once, he stated that his accent of English was detrimental to his career as a lecturer but he explored all avenues to go on his studies in the US.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

e. Doktorasını tamamladıktan sonra Sancar, beş yıl boyunca Yale Üniversitesi’nde çalıştı. Daha sonra başvurduğu 50 öğrenciden olumlu yanıt aldığı tek üniversite olan Kuzey Carolina Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak kabul edildi. Bir keresinde, İngilizce aksanının öğretim görevlisi olarak kariyerine zarar verdiğini belirtti, ancak ABD’deki çalışmalarına devam etmek için tüm yolları araştırdı.


f. After graduating from Istanbul University at the age of 24, Sancar returned to Mardin. He wanted to go to the United States, but he couldn’t afford it so he became a doctor and he worked as a doctor in the region for 1,5 years. He, then won a scholarship from TÜBİTAK to pursue further education in biochemistry at Johns Hopkins University.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

f. İstanbul Üniversitesi’nden 24 yaşında mezun olduktan sonra Mardin’e döndü. Amerika Birleşik Devletleri’ne gitmek istedi, ancak bunu karşılayamadı, bu yüzden doktor oldu ve 1,5 yıl bölgede doktor olarak çalıştı. Daha sonra TÜBİTAK’tan Johns Hopkins Üniversitesi’nde biyokimya alanında ileri eğitim almak için burs kazandı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir