11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 77 MEB

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 77 MEB Silver. 11. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yazdık. MEB Yayınları Silver Lining İngilizce kitabı Türkçe çevirisidir. Sayfa 77 İngilizce parçaların Türkçe çevirilerini bölüm bölüm yazdık.

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 77 MEB Silver Lining

SAYFA 77 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Dear Boris and Anna,
We have three children. Although they are all old enough to do any kind of housework, we always find ourselves alone with all the household chores. Both my husband and I work outside and when we get home, we are really tired. After a hard day, an argument concerning chores with children is really bad. Last night, we got really angry with them again. And this time we’re so sure that we don’t want any other chore wars. We are too busy to talk to an expert, that’s why we are writing to you.
Please help us.
Chore Warriors

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Sevgili Boris ve Anna,
Üç çocuğumuz var. Hepsi her türlü ev işini yapacak kadar yaşlı olsalar da, kendimizi her zaman tüm ev işlerinde yalnız buluyoruz. Hem kocam hem de ben dışarıda çalışıyoruz ve eve gittiğimizde gerçekten yoruluyoruz. Zor bir günün ardından, çocuklarla ev işleriyle ilgili bir tartışma gerçekten kötüdür. Dün gece onlara yine çok kızdık. Ve bu sefer başka angarya savaşları istemediğimizden o kadar eminiz. Bir uzmanla konuşmak için çok meşgulüz, bu yüzden size yazıyoruz.
Lütfen bize yardım et.
İş Savaşçıları


Dear Chore Warriors,
Teeagers should have known that real life had chores. It is really important to fairly divide the labour at home. You should have written all jobs down and shared them long ago. You must put all the criticisms aside (5) and learn to have calm conversations to create solutions. You shouldn’t have stopped listening to the family members. All you need is empathy. You also need to know how your children feel about the problem. Share chores and have fun while doing them together. You will all feel appreciated in the end.
Boris & Anna

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Sevgili Günlük Savaşçılar,
Dişçiler gerçek hayatın işleri olduğunu bilmeliydi. Evde emeği adil bir şekilde bölmek gerçekten önemlidir. Uzun zaman önce tüm işleri yazmalı ve paylaşmalıydın. Tüm eleştirileri bir kenara bırakmalı (5) ve çözüm üretmek için sakin konuşmalar yapmayı öğrenmelisiniz. Aile üyelerini dinlemeyi bırakmamalıydın. Tek ihtiyacınız olan empatidir. Ayrıca çocuklarınızın sorun hakkında ne düşündüğünü de bilmeniz gerekir. Günlük işleri paylaşın ve birlikte yaparken eğlenin. Sonunda hepiniz takdir edileceğinizi hissedeceksiniz.
Boris ve Anna


2 & Read Boris and Anna’s corner and match the letters with the problems. One is extra.
a. lack of communication -1 . letter
b. lack of honesty
c. lack of responsibility – 2. letter

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

2 & Boris ve Anna’nın köşesini okuyun ve harfleri problemlerle eşleştirin. Bir ekstra.
a. iletişim eksikliği -1. mektup
b. dürüstlük eksikliği
c. sorumluluk eksikliği – 2. mektup


3 Look at the highlighted words in the text.
Write their numbers next to their definitions.

2: to become less close to someone
5: to ignore a problem until you are able to solve it
4: to end a romantic relationship
3: to stop owning, doing or trying something
1: to invite someone to go with you somewhere.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

3 Metinde vurgulanan kelimelere bakın.
Numaralarını tanımlarının yanına yazın.

2: birine daha az yakın olmak
5: Bir sorunu çözene kadar görmezden gelmek
4: Romantik bir ilişkiyi bitirmek
3: Bir şeye sahip olmayı, yapmayı veya denemeyi bırakmak
1: Birini sizinle bir yere gitmeye davet etmek.


& Read the letters again. Fill in the blanks with 1 and 2.
1. The writer of letter ….1……….. is closer to end the relationship and seems more desperate.
2. The couple in letter ….1……….. didn’t fall for each other when they met for the first time.
3. The couple in letter ….2……….. should have done something more than criticising.
4. The couple in letter …..2………. should have shared domestic duties long ago.
5. In letter …..1………. the couple can’t have known each other less than five years.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

& Harfleri tekrar okuyun. Boşlukları 1 ve 2 ile doldurun.
1. Mektup yazarı …. 1 ……….. ilişkiyi sona erdirmeye daha yakındır ve daha çaresiz görünür.
2. Mektuptaki çift …. 1 ……….. ilk kez tanıştıklarında birbirlerine aşık olmadılar.
3. Mektuptaki çift …. 2 ……….. eleştirmekten daha fazlasını yapmalıydı.
4. …… 2 ………. mektuptaki çift uzun zaman önce ev içi görevlerini paylaşmış olmalıydı.
5. Mektupta ….. 1 ………. çift birbirini beş yıldan daha az tanıyor olamaz.


5 & Read the statements and write true (T) or false (F) looking at the underlined expressions in the text.
1. Hopeless and her husband loved spending time together while they were dating. T
2. Boris and Anna criticised Hopeless and her husband about not having told their feelings to each other. T
3. Chore Warriors never had problems about household responsibilities with their children. F
4. Boris and Anna advised Chore Warriors to stop listening to the family numbers. F

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

5 & ​​İfadeleri okuyun ve metindeki altı çizili ifadelere bakarak doğru (T) veya yanlış (F) yazın.
1. Umutsuz ve kocası, çıkarken birlikte vakit geçirmeyi seviyordu. T
2. Boris ve Anna, Hopeless ve kocasını birbirlerine duygularını anlatmadıkları için eleştirdiler. T
3. Chore Warriors hiçbir zaman çocuklarıyla ev sorumlulukları konusunda sorun yaşamadı. F
4. Boris ve Anna, Günlük Savaşçılara aile numaralarını dinlemeyi bırakmalarını tavsiye etti. F

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir