11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 79 MEB

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 79 MEB Silver. 11. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yazdık. MEB Yayınları Silver Lining İngilizce kitabı Türkçe çevirisidir. Sayfa 79 İngilizce parçaların Türkçe çevirilerini bölüm bölüm yazdık.

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 79 MEB Silver Lining

SAYFA 79 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

HAIKU

1. Do you know what Haiku is?

A Haiku is a Japanese poem which can also be known as a Hokku. A Haiku is a type of poetry that can be written on many themes, from love to nature. Haiku is more than a type of poem; it is a way of looking at the physical world and seeing something deeper, like the very nature of existence.

There were four master Haiku poets from Japan, known as “the Great Four.” They are: Matsuo Basho, Kobayashi Issa, Masaoka Shiki, and Yosa Buson. Their work is still the model for traditional haiku writing today. They were poets who wandered the countryside, experiencing life and observing nature, and spent years perfecting their writing.

Isn’t it wonderful to know that such a rich tradition has lasted nearly eleven centuries? The evolution of haiku might be seen as a natural process, like anything else in life, but its authenticity has kept its
principles.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

HAIKU

1. Haiku’nun ne olduğunu biliyor musunuz?

Haiku, Hokku olarak da bilinen bir Japon şiiridir. Haiku, aşktan doğaya pek çok tema üzerine yazılabilen bir şiir türüdür. Haiku bir tür şiirden daha fazlasıdır; fiziksel dünyaya bakmanın ve varoluşun doğası gibi daha derin bir şeyi görmenin bir yoludur.

Japonya’dan “Büyük Dörtlü” olarak bilinen dört usta Haiku şairi vardı. Bunlar: Matsuo Basho, Kobayashi Issa, Masaoka Shiki ve Yosa Buson. Çalışmaları günümüzde hala geleneksel haiku yazımının modelidir. Kırsalda dolaşan, yaşamı deneyimleyen, doğayı gözlemleyen ve yazılarını mükemmelleştirmek için yıllar harcayan şairlerdi.

Böylesine zengin bir geleneğin neredeyse on bir asır sürdüğünü bilmek harika değil mi? Haiku’nun evrimi, hayattaki diğer her şey gibi doğal bir süreç olarak görülebilir, ancak gerçekliği korunmuştur
prensipler.


What is the Structure of a Haiku Poem?
A Haiku consists of 3 lines and 17 syllables.
Each line has a set number of syllables see below:
Line 1 – 5 syllables
Line 2 – 7 syllables
Line 3 – 5 syllables

Examples of a Haiku Poem
(5) The sky is so blue. (5) Love is not complex.
(7) The sun is so warm up high. (7) It demands an absent mind.
(5) I love the summer. (5) And a present heart.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Bir Haiku Şiirinin Yapısı Nedir?
Bir Haiku, 3 satır ve 17 heceden oluşur.
Her satırın belirli sayıda hecesi vardır, aşağıya bakınız:
Satır 1-5 heceler
Satır 2-7 heceleri
Satır 3-5 heceler

Haiku Şiiri Örnekleri
(5) Gökyüzü çok mavi. (5) Aşk karmaşık değildir.
(7) Güneş çok ısınır. (7) Eksik bir zihin gerektirir.
(5) Yazı seviyorum. (5) Ve mevcut bir kalp.


Haiku poems don’t need to rhyme, but some poets try to rhyme lines 1 and 3.
2. Look at the photos below and match them with the right Haiku poem.

A.
Cat lady momma
First six sons then twenty cats
Keeps giving her love

B.
Fragile and yet strong
Her heart grows for her children
Mom is love warrior

C.
Natural beauties
Make our hearts go pitter-pat.
Who can resist you?

3. Now write your own Haiku poem about love.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Haiku şiirlerinin kafiye yapması gerekmez, ancak bazı şairler 1. ve 3. dizeleri kafiye yapmaya çalışır.
2. Aşağıdaki fotoğraflara bakın ve doğru Haiku şiiriyle eşleştirin.

A.
Kedi bayan momma
İlk altı oğul, sonra yirmi kedi
Ona sevgi vermeye devam ediyor

B.
Kırılgan ve yine de güçlü
Kalbi çocukları için büyüyor
Anne aşk savaşçısı

C.
Doğal güzellikler
Kalplerimizin pitter-pat yapmasını sağlayın.
Sana kim karşı koyabilir?

3. Şimdi aşk hakkında kendi Haiku şiirinizi yazın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir