11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 80, 81 MEB

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 80, 81 MEB Silver. 11. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yazdık. MEB Yayınları Silver Lining İngilizce kitabı Türkçe çevirisidir. Sayfa 80, 81 İngilizce parçaların Türkçe çevirilerini bölüm bölüm yazdık.

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 80, 81 MEB Silver Lining

SAYFA 80 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Look at the pictures and make guesses. What might have happened in each?

a. He might have been injured
b. He can’t have received bad news
c. This person might have done something wrong

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Resimlere bakın ve tahminlerde bulunun. Her birinde ne olmuş olabilir?

a. Yaralanmış olabilir
b. Kötü haber alamaz
c. Bu kişi yanlış bir şey yapmış olabilir


2 Match the halves to learn what the underlined expressions mean. Use a dictionary

1. Walking on air means; C
2. Going to town means; E
3. Being as easy as falling of a log means; B
4. All that glitters is not gold means; A
5. A guilty conscience needs no accuser means; D

a. someone who seems to be good physically might not be good inside.
b. not taking much effort.
c. extremely excited or happy.
d. one who has made a mistake feels bad about it even if nobody is aware of it.
e. doing something eagerly and completely as possible.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

2 Altı çizili ifadelerin ne anlama geldiğini öğrenmek için yarıları eşleştirin. Sözlük kullan

1. Havada yürümek demektir; C
2. Kasabaya gitmek demek; E
3. Bir kütüğün düşmesi kadar kolay olmak; B
4. Parıltıların hepsi altın araçlar değildir; Bir
5. Suçlu bir vicdanın suçlayıcı araçlara ihtiyacı yoktur; D

a. Fiziksel olarak iyi görünen birinin içi iyi olmayabilir.
b. fazla çaba sarf etmemek.
c. son derece heyecanlı veya mutlu.
d. Bir hata yapan kimse farkında olmasa bile bu konuda kendini kötü hisseder.
e. bir şeyi olabildiğince hevesle ve eksiksiz yapmak.


3 􀂔 Track 37 Listen to a part of a class conversation and answer the questions.
1. What class is it? .English Class
2. What is the topic of the lesson? Deductions
3. What is the name of the teacher? Mrs Gibson
4. What is the surprise in the lesson? The pictures belong to the same story

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

3 􀂔 Parça 37 Sınıf sohbetinin bir bölümünü dinleyin ve soruları cevaplayın.
1. Hangi sınıftır? .İngilizce sınıfı
2. Dersin konusu nedir? Kesintiler
3. Öğretmenin adı nedir? Bayan Gibson
4. Dersteki sürpriz nedir? Resimler aynı hikayeye ait


SAYFA 81 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

4 􀂔 Track 38 Listen again. Fill in the blanks to complete the story.

Jack Wright is a talented (1) cyclist. He gets extremely (2) happy when he receives a (3) letter inviting him to compete in one of the top (4) cycling events in the world. However, on the big day, when Jack is about to reach the (5) finishing line, one of his rivals causes him to fall of his (6) bike on purpose. The (7) winner gets the cup but he can’t sleep that night because he feels (8) guilty. He writes an apology (9) note to the real winner, Jack and sends it with the (10) cup the next day.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

4 􀂔 Parça 38 Tekrar dinleyin. Hikayeyi tamamlamak için boşlukları doldurun.

Jack Wright yetenekli (1) bir bisikletçidir. Onu dünyadaki en iyi (4) bisiklet olaylarından birinde yarışmaya davet eden bir (3) mektup aldığında son derece (2) mutlu oluyor. Ancak, büyük günde, Jack (5) bitiş çizgisine ulaşmak üzereyken, rakiplerinden biri onun (6) bisikletinden kasıtlı olarak düşmesine neden olur. Kazanan (7) kupayı alır ama o gece (8) suçlu hissettiği için uyuyamaz. Gerçek kazanan Jack’e bir özür (9) notu yazar ve ertesi gün (10) kupasıyla birlikte gönderir.


5 Work in pairs. Read the statements and find the related pictures in exercise 1. Then, discuss
and complete the chart.

1. It’s certain that it happened.
2. It’s impossible that it happened.
3. I think it happened.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

5 İkili çalışın. İfadeleri okuyun ve alıştırmada ilgili resimleri bulun 1. Ardından, tartışın
ve tabloyu tamamlayın.

1. Olduğu kesin.
2. Bunun olması imkansızdır.
3. Sanırım oldu.


Deductions Related picture Degree of certainty
He can’t have been the winner. A 2
He can’t have had bad news. B 2
He might have passed an important exam.B 3
He must have felt regretful about it.C 1
He might have been injured.A 3
He might have been employed.B 3
It might have been a thief’s message.C 3
It must have been good news.B 1
It must have been an official race.A 1
He might have stolen all the gold medals.C 3

6 Work in groups. Make deductions for each picture and note them down to create a story. Share your story with the other groups.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Kesintiler İlgili resim Kesinlik derecesi
Kazanan olamaz. A 2
Kötü haberi olamaz. B 2
Önemli bir sınavı geçmiş olabilir. B 3
Bundan pişmanlık duymuş olmalı.C 1
Yaralanmış olabilir. 3
Çalışmış olabilir. B 3
Bir hırsızın mesajı olabilir.C 3
İyi haber olmalı. 1
Resmi bir yarış olmalı.
Tüm altın madalyaları çalmış olabilir.

6 Grup halinde çalışın. Her resim için çıkarımlar yapın ve bir hikaye oluşturmak için bunları not edin. Hikayenizi diğer gruplarla paylaşın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir