11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 82 MEB

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 82 MEB Silver. 11. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yazdık. MEB Yayınları Silver Lining İngilizce kitabı Türkçe çevirisidir. Sayfa 82 İngilizce parçaların Türkçe çevirilerini bölüm bölüm yazdık.

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 82 MEB Silver Lining

SAYFA 82 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1 & Look at the pictures below and read the proverbs. Match them with their definitions.

a. You cannot judge a book by its cover. 3
b. All that glitters is not gold. 2
c. One swallow does not make a summer. 1

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1 & Aşağıdaki resimlere bakın ve atasözlerini okuyun. Bunları tanımlarıyla eşleştirin.

a. Bir kitabı kapağına göre yargılayamazsınız. 3
b. Parlayan her şey altın değildir. 2
c. Bir kırlangıç ​​yaz yapmaz. 1


1. A single fortunate event doesn’t mean that what follows will also be good.
2. Just because something looks attractive does not mean it is genuine or valuable.
3. You cannot know what something or someone is like by looking at that person or thing’s appearence.

2 Look at the pictures of the texts. Discuss what is going on in each.

3 & Read three people telling about a moment they felt scared. Match their nicknames to the paragraphs.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. Tek bir talihli olay, bundan sonraki olayların da iyi olacağı anlamına gelmez.
2. Bir şeyin çekici görünmesi, gerçek veya değerli olduğu anlamına gelmez.
3. Bir şeyin veya birisinin neye benzediğini o kişiye veya şeyin görünüşüne bakarak bilemezsiniz.

2 Metinlerin resimlerine bakın. Her birinde neler olduğunu tartışın.

3 & Bir an korktuklarını anlatan üç kişiyi okuyun. Takma adlarını paragraflarla eşleştirin.


A. BRAVE HEART, 25
I was walking through the path by the river when I saw a reddish brown dog carrying a white kitten in his mouth. I got really worried. The kitten was soaking wet from tip to tail and it must have been really frightened. I wanted to save the kitten at once but I was trembling and I didn’t know what to do. I bent down, acted as if I picked up a stone and screamed. This made the dog stop for a while, but it kept on going anyway. He seemed he would never leave the little cat. He must have hurt it. I was determined to save it. I ran after the dog fearlessly.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

A.CESUR KALP, 25
Ağzında beyaz bir yavru kedi taşıyan kırmızımsı kahverengi bir köpek gördüğümde nehir kenarındaki patikada yürüyordum. Gerçekten endişelendim. Yavru kedi sırılsıklam sırılsıklam olmuştu ve gerçekten korkmuş olmalıydı. Yavru kediyi hemen kurtarmak istedim ama titriyordum ve ne yapacağımı bilmiyordum. Eğildim, sanki bir taş alıp çığlık atmışım gibi davrandım. Bu, köpeği bir süre durdurdu ama yine de devam etti. Küçük kediyi asla terk etmeyecekmiş gibi görünüyordu. Onu incitmiş olmalı. Onu kurtarmaya kararlıydım. Korkusuzca köpeğin peşinden koştum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir