11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 88, 89, 90 Cem Yayınları

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 88, 89, 90 CEM SUNSHINE ENGLISH 11. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yazdık. CEM Yayınları SUNSHINE ENGLISH İngilizce kitabı Türkçe çevirisidir. Sayfa 88, 89, 90 İngilizce parçaların Türkçe çevirilerini bölüm bölüm yazdık.

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 88, 89, 90 CEM Yayınları 

SAYFA 88 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. When was the Republic of Turkey founded?
a. 1920 b. 1923 c. 1919
2. Which of these countries doesn’t share a border with Turkey?
a. Greece b. Russia c. Iran
3. Choose the correct order (earliest-to-most recent).
a. Roman Empire, Byzantine Empire, Ottoman Empire, Republic of Turkey
b. Republic of Turkey, Ottoman Empire, Roman Empire, Byzantine Empire
c. Ottoman Empire, Roman Empire, Byzantine Empire, Republic of Turkey
4. Which of the following wonders of the World is located in Turkey?
a. The Hanging Gardens
b. The Colossus
c. The Temple of Artemis
5. Where is the oldest shipwreck in Turkey?
a. Arhavi, Artvin b. Çeşme, İzmir c. Kaş, Antalya
6. Which archeological site in Turkey was chosen as a UNESCO World Heritage Site?
a. Alacahöyük b. Çatalhöyük c. Hashöyük
7. Of all the places on Earth, Turkey is most prone to what?
a. Tornados b. Volcanic eruptions c. Earthquakes

Evaluation:
If you have more than 4 correct answers, you know Turkey well.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

1. Türkiye Cumhuriyeti ne zaman kuruldu?
a. 1920 b. 1923 c. 1919
2. Bu ülkelerden hangileri Türkiye ile bir sınır paylaşmıyor?
a. Yunanistan b. Rusya c. İran
3. Doğru siparişi seçin (en eskiden en yeniye).
a. Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu, Türkiye Cumhuriyeti
b. Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı İmparatorluğu, Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu
c. Osmanlı İmparatorluğu, Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu, Türkiye Cumhuriyeti
4. Dünyadaki aşağıdaki harikalardan hangisi Türkiye’de?
a. Asma Bahçeleri
b. Dev
c. Artemis Tapınağı
5. Türkiye’nin en eski batığı nerede?
a. Arhavi, Artvin b. Çeşme, İzmir c. Kaş, Antalya
6. UNESCO Dünya Mirası Listesi olarak Türkiye’deki hangi arkeolojik alan seçildi?
a. Alacahöyük b. Çatalhöyük c. Hashöyük
7. Dünya üzerindeki tüm yerlerden Türkiye neye en yatkındır?
a. Tornados b. Volkanik patlamalar c. Depremler

Değerlendirme:
4’ten fazla doğru cevabınız varsa, Türkiye’yi iyi tanıyorsunuz.


SAYFA 89 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

2. Work in pairs. Write your three favorite things about Turkey. Then, share your answers with your classmates.

3. Discussion Time

1. What is the most important monument in Turkey? Why / Why not?
2. If you had the chance, what kind of a monument would you build? Who or what would it be for
4. Match the pictures of monuments from Turkey with their names.

5. Look at the monuments again. Which one(s) have you visited or would like to visit? Why? Share your answer with your classmates.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

2. İkili çalışın. Türkiye ile ilgili en sevdiğin üç şeyi yaz. Ardından, cevaplarınızı sınıf arkadaşlarınızla paylaşın.

3. Tartışma Süresi

1. Türkiye’deki en önemli anıt nedir? Neden / Neden olmasın?
2. Eğer şansınız olsaydı, ne tür bir anıt inşa ederdiniz? Kim veya ne için olurdu
4. Türkiye’den gelen anıtların resimlerini isimleriyle eşleştirin.

5. Anıtlara tekrar bakın. Hangisini ziyaret ettiniz veya ziyaret etmek istiyorsunuz? Neden? Cevabınızı sınıf arkadaşlarınızla paylaşın.


SAYFA 90 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

6. Read the travel guide and match the pictures with the underlined places.
Listen to a lecture from an architecture class and put the topics in
chronological order.

(…..) a. Three parts of Anıtkabir
(…..) b. Materials used in the construction
(…..) c. Project competition
(…..) d. Decision process for the location of Anıtkabir

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

6. Seyahat rehberini okuyun ve resimleri altı çizili yerlerle eşleştirin.
Bir mimarlık sınıfından bir ders dinleyin ve konuları
kronolojik sıralama.

(…..) a. Anıtkabir’in üç bölümü
(…..) b. İnşaatta kullanılan malzemeler
(…..) c. Proje yarışması
(…..) d. Anıtkabir’in yeri için karar süreci


7. Listen again and write T for true and F for false.
(…..) 1. A commission was formed by the government to choose the location of Anıtkabir.
(…..) 2. Professor Jansen designed the plan of Anıtkabir when he was in Turkey.
(…..) 3. The Youth Park was one of the locations considered by the commission.
(…..) 4. Rasattepe was the new name given by Mithat Aydın to Anıttepe.
(…..) 5. One of the winners of the project was Professor Emin Onat.
(…..) 6. Different types of marble and travertine were used in the construction.
(…..) 7. There are four parts in Anıtkabir.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

7. Tekrar dinleyin ve true için T ve false için F yazın.
(…..) 1. Hükümet tarafından Anıtkabir’in yerini seçmek üzere bir komisyon kuruldu.
(…..) 2. Profesör Jansen, Anıtkabir’in Türkiye’deyken planını tasarladı.
(…..) 3. Gençlik Parkı komisyon tarafından değerlendirilen yerlerden biriydi.
(…..) 4. Rasattepe, Mithat Aydın’ın Anıttepe’ye verdiği yeni isim oldu.
(…..) 5. Projenin kazananlarından biri Profesör Emin Onat’dı.
(…..) 6. İnşaatta farklı türlerde mermer ve traverten kullanılmıştır.
(…..) 7. Anıtkabir’de dört bölüm var.


8. Work in groups of three. Choose your favorite monument and do a
research on it. Then, prepare a poster and present it in class.

9. Discussion Time

1. Have you ever visited the Aegean region of Turkey?
2. What are the most famous tourist attractions in the region?
3. Do you think historic sites are always worth visiting to learn cultural heritage?

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

8. Üçlü gruplar halinde çalışın. En sevdiğiniz anıtı seçin ve bir
üzerinde araştırma. Sonra bir poster hazırlayın ve sınıfta sunun.

9. Tartışma Zamanı

1. Hiç Türkiye’nin Ege bölgesini ziyaret ettiniz mi?
2. Bölgedeki en ünlü turistik yerler nelerdir?
3. Tarihi mirasların kültürel mirası öğrenmek için her zaman ziyaret etmeye değer olduğunu düşünüyor musunuz?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.