11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 92, 93 Cem Yayınları

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 92, 93 CEM SUNSHINE ENGLISH 11. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yazdık. CEM Yayınları SUNSHINE ENGLISH İngilizce kitabı Türkçe çevirisidir. Sayfa 92, 93 İngilizce parçaların Türkçe çevirilerini bölüm bölüm yazdık.

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 92, 93 CEM Yayınları 

SAYFA 92 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

11. Read the travel guide again and complete the chart
was built in the 10th century BC
remained under the Roman Empire control
has a temperate climate
was the 3 rd largest city
was built on top of a castle
experienced an earthquake
has hot springs
had one of the Seven Wonders of the World
is one of the World Heritage Sites

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

11. Seyahat rehberini tekrar okuyun ve çizelgeyi tamamlayın
MÖ 10. yüzyılda inşa edilmiştir
Roma İmparatorluğu kontrolü altında kaldı
ılıman bir iklime sahiptir
en büyük 3. şehirdi
bir kalenin üstüne inşa edildi
deprem yaşadı
kaplıcaları var
Dünyanın Yedi Harikası’ndan birine sahipti
Dünya Mirası Alanlarından biridir


12. Answer the following questions.

1. What is the significance of the Temple of Artemis?
2.Why don’t we have an idea whether it was rebuilt or not after the first destruction?
3.What makes Ephesus valuable for Christians?
4.How do travertines occur?
5.Describe the white castle in Hierapolis
6.What changed after Pamukkale was regarded as World Heritage Site?
7. How do you think we should protect our historic sites?

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

12. Aşağıdaki soruları cevaplayın.

1. Artemis Tapınağı’nın önemi nedir?
2.Neden ilk yıkımdan sonra yeniden inşa edilip edilmediğine dair bir fikrimiz yok?
3.Efes’i Hıristiyanlar için değerli kılan nedir?
Travertenler nasıl oluşur?
Hierapolis’teki beyaz kaleyi tanımlayın
Pamukkale’nin Dünya Mirası Alanı olarak kabul edilmesinden sonra ne değişti?
7. Tarihi yerlerimizi nasıl korumamız gerektiğini düşünüyorsunuz?


SAYFA 93 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

miss the boat:
a. fail to take the advantage of an opportunity because of slow
actions
b. not being able to catch your boat

Attention
Ephesus was founded in the 10th century BC. Then, the town was partly demolished by an earthquake in 614 AD. In the mid-20th century, hotels were constructed over the ruins of Hierapolis and a road was built over the terraces. Pamukkale hot springs and travertines are one of the most popular destinations for tourists
in Turkey.

13. Work in pairs. Choose another touristic attraction from Turkey. Write a blog entry, describe the place in details and recommend it to the visitors.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

tekneyi özledim:
a. çünkü yavaş bir fırsattan yararlanmak başarısız
hareketler
b. teknenizi yakalayamamak

Dikkat
Efes M.Ö. 10. yüzyılda kuruldu. Daha sonra, kasaba MS 614’te bir depremle kısmen yıkıldı. 20. yüzyılın ortalarında, Hierapolis harabeleri üzerine oteller inşa edilmiş ve terasların üzerine bir yol inşa edilmiştir. Pamukkale kaplıcaları ve travertenleri turistler için en popüler yerlerden biridir
Türkiye’de.

13. İkili çalışın. Türkiye’den başka bir turistik cazibe merkezi seçin. Bir blog girişi yazın, yeri ayrıntılı olarak açıklayın ve ziyaretçilere tavsiye edin.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.