11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi ve Cevapları Sayfa 116 Silver Lining

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 116 MEB Silver. 11. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yazdık. MEB Yayınları Silver Lining İngilizce kitabı Türkçe çevirisidir. Sayfa 116 İngilizce parçaların Türkçe çevirilerini bölüm bölüm yazdık. 9. ünite.

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 116 MEB Silver Lining

SAYFA 116 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1 a. Here are fun activities to do with friends. Match them with the pictures.

5 organisation party
6 concert in the park
8 iron chef night
2 camping
1 clip show
3 frock swap
7 city break
4 movie marathon

b. Work in pairs. Describe the picture of the activity you liked most. Let your partner guess the name of the activity.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1 A. İşte arkadaşlarla yapılacak eğlenceli aktiviteler. Onları resimlerle eşleştirin.

5 organizasyon partisi
parkta 6 konser
8 demir şef gecesi
2 kamp
1 klip gösterisi
3 frak takas
7 şehir tatili
4 film maratonu

b. Çiftler halinde çalışın. En çok sevdiğiniz aktivitenin resmini tanımlayın. Partnerinizin aktivitenin adını tahmin etmesine izin verin.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.