11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi ve Cevapları Sayfa 115 Silver Lining

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 115 MEB Silver. 11. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yazdık. MEB Yayınları Silver Lining İngilizce kitabı Türkçe çevirisidir. Sayfa 115 İngilizce parçaların Türkçe çevirilerini bölüm bölüm yazdık. 9. ünite.

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 115 MEB Silver Lining

SAYFA 115 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

A. Read the text and write the activities people do on friendship day

ANSWERS

They make friendship cards / prepare special gifts.
They meet to have dinner.
They greet their best friends.
They exchange friendship bands / gifts / fowers.

InternatIonal
FrIendshIp Day
Friends and friendship have been valued since the beginning of the civilized world. In 1935 The United States Congress announced the first Sunday of August as the National Friendship Day. Since then it has been celebrated as a popular festival annually. Dedicating a day to friends became such a famous tradition that several countries adopted it to their culture. Recently it is celebrated on different dates but it is still a perfect day to express the emotion “I care.”

India: It has become a big event in India. Honouring friends and friendship has become popular among youth and students. Friends meet to recollect memories. Children make friendship cards which are prepared as special gifts to thank their friends’ presence in their lives.

Argentina: Current and old friends gather to celebrate this very important day of their friendship. In the evening, they race to have a memorable dinner at a restaurant, so this place has to be booked a week earlier. The exchange of friendship bands is also quite popular here.

Peru: A festival, which is called “El dia del Amigo”, has been celebrated on the first Saturday in July since 2009. It is an important event because they want everyone to get friendly salutations and greetings from their besties.

Bangladesh, Malaysia: In South Asia, they make this day unforgettable with the exchange of gifts like cards, flowers, etc.

B. If you had a friendship day in your country, how would you like to celebrate it?

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

A. Metni okuyun ve insanların arkadaşlık gününde yaptıkları etkinlikleri yazın

CEVAPLAR

Arkadaşlık kartları yapar / ve özel hediyeler hazırlarlar.
Akşam yemeği yemek için buluşurlar.
En iyi arkadaşlarını selamlarlar.
Arkadaşlık grupları / hediyeler / çiçek alışverişinde bulunurlar.

Uluslararası
Arkadaşlık günü
Uygar dünyanın başlangıcından beri arkadaşlara ve dostluğa değer verilmiştir. 1935’te Amerika Birleşik Devletleri Kongresi, Ağustos ayının ilk Pazar gününü Ulusal Dostluk Günü olarak ilan etti. O zamandan beri her yıl popüler bir festival olarak kutlanmaktadır. Bir günü arkadaşlara adamak o kadar ünlü bir gelenek haline geldi ki, birçok ülke bunu kendi kültürlerine benimsedi. Son zamanlarda farklı tarihlerde kutlanıyor ama yine de “Umurumda” duygusunu ifade etmek için mükemmel bir gün.

Hindistan: Hindistan’da büyük bir olay haline geldi. Arkadaşları ve dostluğu onurlandırmak, gençler ve öğrenciler arasında popüler hale geldi. Arkadaşlar anıları hatırlamak için buluşuyor. Çocuklar, arkadaşlarının hayatlarındaki varlığına teşekkür etmek için özel hediyeler olarak hazırlanan arkadaşlık kartları yaparlar.

Arjantin: Şimdiki ve eski arkadaşlar, dostluklarının bu çok önemli gününü kutlamak için bir araya geliyor. Akşamları bir restoranda unutulmaz bir akşam yemeği yemek için yarışıyorlar, bu yüzden bu yerin bir hafta önceden rezerve edilmesi gerekiyor. Arkadaşlık grupları alışverişi de burada oldukça popüler.

Peru: 2009 yılından beri Temmuz ayının ilk Cumartesi günü “El dia del Amigo” olarak adlandırılan bir festival düzenlenmektedir. Herkesin en iyilerinden dostça selam ve selam almasını istedikleri için önemli bir olaydır.

Bangladeş, Malezya: Güney Asya’da kart, çiçek vb. hediye alışverişi ile bu günü unutulmaz kılıyor.

B. Ülkenizde bir dostluk gününüz olsaydı, bunu nasıl kutlamak isterdiniz?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir