11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 10, 11 Sunshine

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 10, 11 Sunshine CEM SUNSHINE ENGLISH 11. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yazdık. CEM Yayınları SUNSHINE ENGLISH İngilizce kitabı Türkçe çevirisidir. Sayfa 10, 11 İngilizce parçaların Türkçe çevirilerini bölüm bölüm yazdık.

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 10, 11 CEM Yayınları 

SAYFA 10  TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. Read the speech bubbles about the professions below and write similar sentences.

I am going to study bio-genetic engineeringto work on DNAs and find solutions to some global problems. I must study hard because this job requires a background in molecular science and engineering, and a familiarity with biology.

I guess I’ll study mechatronics engineering to design computer-controlled electromechanical systems. It is a multidisciplinary field of science which covers mechanical engineering, electronics and computer programming.

2. Work in pairs. Imagine that you are on the phone with one of your high school friends. Prepare a dialogue explaining your future plans.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. Aşağıdaki mesleklerle ilgili konuşma balonlarını okuyun ve benzer cümleler yazın.

DNA’lar üzerinde çalışmak ve bazı küresel sorunlara çözümler bulmak için biyo-genetik mühendisliği okuyacağım. Çok çalışmalıyım çünkü bu iş moleküler bilim ve mühendislikte bir altyapı ve biyoloji ile aşinalık gerektiriyor.

Sanırım bilgisayar kontrollü elektromekanik sistemler tasarlamak için mekatronik mühendisliği okuyacağım. Makine mühendisliği, elektronik ve bilgisayar programlamayı kapsayan çok disiplinli bir bilim alanıdır.

2. İkili çalışın. Lise arkadaşlarınızdan biriyle telefonda olduğunuzu hayal edin. Gelecek planlarınızı açıklayan bir diyalog hazırlayın.

SAYFA 11  TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

3. Discussion Time

1. What are your future career plans? What is your dream job? Discuss in groups. Share your ideas with other classmates.

2 Which jobs do you think will be very popular in the future?

4. Work in pairs. Read the following statement. What does it mean? Do you agree or disagree? Why / Why not?

“No wind favors he who has no destined port.” Michel de Montaigne

5. Who is a “career counselor”? What does he / she do? Discuss with your friends and share your answers with the rest of the class.

6. Listen and answer: Why does Mr. Taylor talk to a career counselor?

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

3. Tartışma Süresi

1. Gelecekteki kariyer planlarınız nelerdir? Hayalindeki meslek ne? Gruplar halinde tartışın. Fikirlerinizi diğer sınıf arkadaşlarınızla paylaşın.

2 Gelecekte hangi işlerin çok popüler olacağını düşünüyorsunuz?

4. İkili çalışın. Aşağıdaki ifadeyi okuyun. Bu ne demek? Katılıyor musun katılmıyor musun? Neden / Neden olmasın?

“Kader limanı olmayan kimseye rüzgar yoktur.” Michel de Montaigne

5. “Kariyer danışmanı” kimdir? O ne yapar? Arkadaşlarınızla tartışın ve cevaplarınızı sınıfın geri kalanıyla paylaşın.

6. Dinleyin ve cevaplayın: Bay Taylor neden bir kariyer danışmanıyla konuşuyor?


7. Listen to their conversation again and tick the correct sentences.
Then, correct the false sentences.

1. Mr. Taylor’s last graduation was from high school.
2. Mr. Taylor hasn’t started working yet.
3. There are many job opportunities for computer engineers.
4. There aren’t many fields in computer engineering.
5. Mr. Taylor wants to have many responsibilities in the office.
6. Mr. Taylor will do some tests to find out about his future job.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

7. Konuşmalarını tekrar dinleyin ve doğru cümleleri işaretleyin.
Ardından yanlış cümleleri düzeltin.

1. Bay Taylor’ın son mezuniyeti liseden.
2. Bay Taylor henüz çalışmaya başlamadı.
3. Bilgisayar mühendisleri için birçok iş fırsatı vardır.
4. Bilgisayar mühendisliğinde çok fazla alan yoktur.
5. Bay Taylor ofiste birçok sorumluluğa sahip olmak istiyor.
6. Bay Taylor gelecekteki işi hakkında bilgi almak için bazı testler yapacak.


with flying colors:
a. When you do something with flying colors, it means you do it very successfully.
b. When you do something with flying colors, it means you do it unintentionally.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

uçan renklerle:
a. Uçan renklerle bir şey yaptığınızda, bunu çok başarılı bir şekilde yaptığınız anlamına gelir.
b. Uçan renklerle bir şey yaptığınızda, istemeden yaptığınız anlamına gelir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.